fundacja profeto warszawa

Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy: Nowy Wielofunkcyjny Budynek w Warszawie

W Warszawie, przy ulicy Dobrodzieja, realizowany jest projekt „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy”, będący inicjatywą Fundacji Profeto.pl. Ten nowy wielofunkcyjny budynek użyteczności publicznej ma na celu wsparcie działań opiekuńczych i terapeutycznych, szczególnie skierowanych do osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży. Projekt ten, będący przykładem wszechstronnej opieki społecznej, jest realizowany przy współpracy z BUDMATER, dostawcą prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych.

O Projekcie

„Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy” to projekt budowy budynku, który składa się z dwóch skrzydeł mieszkalnych, bawialnych i jadalnych dla dwóch różnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówka nr 1 będzie służyć dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi w wieku od 1 do 9 lat, natomiast Placówka nr 2 dzieciom z niepełnosprawnościami w wieku od 10 do 18 lat. Centralna część budynku ma pełnić funkcje terapeutyczne, administracyjne i gospodarcze, tworząc serce całego kompleksu.

Lokalizacja i Dostępność

Budynek usytuowany jest w stolicy Polski, Warszawie, co zapewnia doskonałą dostępność oraz bliskość do innych ważnych instytucji i usług. Ta centralna lokalizacja jest kluczowa dla realizacji celów projektu, umożliwiając łatwy dostęp dla osób korzystających z usług Centrum.

Planowanie i Etapy Realizacji

Budowa rozpoczęła się w I kwartale 2022 roku, z planowanym zakończeniem prac w II kwartale 2024 roku. Na obecnym etapie trwają prace wykończeniowe, które mają zapewnić gotowość obiektu do użytkowania na początku przyszłego roku. Projekt jest realizowany przy ścisłej współpracy z wykonawcą oraz innymi partnerami, aby zapewnić najwyższy standard wykonania.

Techniczne Aspekty Budowy

Budynek „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy” zaprojektowano z myślą o maksymalnym komforcie i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Z całkowitą powierzchnią użytkową wynoszącą 10000 m² i kubaturą 30949 m³, obiekt będzie się składał z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz jednej podziemnej. Współpraca z BUDMATER, obejmująca dostawy płyt kanałowych sprężonych, gwarantuje wysoką jakość i trwałość konstrukcji, a także szybki postęp prac.

Wizja Przyszłości

Projekt „Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy” ma za zadanie stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami. Obiekt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze i terapeutyczne, oferując przestrzeń, gdzie każdy znajdzie wsparcie i możliwości rozwoju.

Zaangażowanie Społeczne i Współpraca

Realizacja tego projektu podkreśla zaangażowanie Fundacji Profeto.pl w działania na rzecz społeczności lokalnej i osób potrzebujących wsparcia. Współpraca między różnymi podmiotami i firmami, takimi jak BUDMATER, podkreśla znaczenie partnerstwa i wspólnych działań na rzecz dobra społecznego.

Podsumowanie

„Archipelag – Wyspy Wolne od Przemocy” to projekt o fundamentalnym znaczeniu dla miasta Warszawa i jego mieszkańców. Jego zakończenie przyniesie nową jakość życia dla wielu osób, stając się miejscem wsparcia, rozwoju i integracji.

fundacja profeto warszawa