Belka nadprożowa

Belka nadprożowa są to prefabrykowane elementy zbrojone wykonane z betonu. Belki te układane są nad otworami okiennymi i drzwiowymi. W zależności od grubości ściany belki nadprożowe układane są pojedynczo lub w zestawach.

ZASTOSOWANIE I ZALETY BELEK NADPROŻOWYCH

Rodzaje belek nadprożowych

  • Belka nadprożowa Termalica TNB – belki przeznaczone do wykonywania nadproży zespolonych; pełną nośność nadproża uzyskuje się po wymurowaniu na num warstwy bloczków i wykonaniu wieńca żelbetowego w poziomie stropu; belki te wymagają podpór montażowych
  • Belki betonowe TNN – belki samodzielnie pracujące jako elementy nośne układane nad otworami w ścianach wewnętrznych nośnych i działowych; nie wymagają podpór montażowych
  • Belki Termalica TND – belki samodzielnie pracujące jako elementy nośne układane nad otworami w ścianach działowych o grubości 10 cm; nie wymagają podpór montażowych