Budynki wielorodzinne, ul. Ludowa – Etap I

Etap I inwestycji na ul. Ludowej w Wałbrzychu to znaczący krok w rozwoju miejskiego budownictwa wielorodzinnego, który przyczynia się do poprawy standardów mieszkalnych w regionie.

Opis Projektu

Projekt przy ul. Ludowej w Wałbrzychu, realizowany w ramach pierwszego etapu, obejmuje budowę trzech nowoczesnych budynków mieszkalnych, każdy z 24 lokalami mieszkalnymi. Projekt zakłada podpiwniczenie każdego budynku oraz rozwój infrastruktury technicznej i drogowej, co stanowi kompleksową odpowiedź na potrzeby mieszkaniowe mieszkańców.

Główny Projektant

Za projekt odpowiada Grupa Tau+Partner Projekty i Realizacje Architekci i Inżynierowie pod przewodnictwem Krzysztofa J. Chamielca, którzy zastosowali innowacyjne podejście do projektowania przestrzeni mieszkaniowej.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER Sp. z o.o. odgrywa kluczową rolę w projekcie jako dostawca prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym stropów, schodów i balkonów prefabrykowanych. Dzięki tym elementom, budynki będą charakteryzować się wysoką jakością, trwałością i bezpieczeństwem konstrukcyjnym.

Postęp Realizacji

Projekt rozpoczął się w III kwartale 2021 i jest obecnie w fazie wykończenia. Zakończenie etapu I planowane jest na II kwartał 2024 roku. Obecnie ukończone są stany surowe zamknięte, a prace koncentrują się na wykończeniach wewnętrznych.

Znaczenie dla Społeczności

Rozwój budynków wielorodzinnych na ul. Ludowej w Wałbrzychu ma istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, dostarczając mieszkańcom nowoczesne i przestronne mieszkania. Projekt ten znacząco przyczynia się do poprawy warunków życia w mieście, oferując mieszkańcom komfortowe i bezpieczne miejsca do życia.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia całkowita: 4680 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 3600 m²
  • Kubatura: 14040 m³
  • Ilość obiektów: 3
  • Kondygnacje: 4 nadziemne, 1 podziemna
  • Wysokość: 12 m
  • Typ konstrukcji: 24 mieszkania na budynek

Podsumowanie

Pierwszy etap inwestycji na ul. Ludowej w Wałbrzychu, z udziałem BUDMATER Sp. z o.o., odzwierciedla zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, które są kluczowe dla powodzenia projektu. Nasz wkład w formie prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych przyczynia się do tworzenia trwałych, bezpiecznych i komfortowych przestrzeni mieszkaniowych, które będą służyć mieszkańcom Wałbrzycha przez wiele lat.