Budynki wielorodzinne, ul. Ułańska – Grodzisk Mazowiecki

Rozpoczęcie inwestycji przy ul. Ułańskiej w Grodzisku Mazowieckim oznacza ważny krok w dostarczaniu nowoczesnych mieszkań, które sprostają oczekiwaniom mieszkańców, w tym osób z ograniczoną mobilnością.

Opis Projektu

Inwestycja obejmuje budowę trzech budynków wielorodzinnych na kwartale ulic Zielona, Gliniana, Ułańska i Graniczna. W sumie powstanie 35 mieszkań, z parterowymi mieszkaniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym użytkowników wózków inwalidzkich. Projekt kładzie nacisk na dostępność, funkcjonalność i komfort mieszkańców.

Główny Projektant

Projekt opracowany przez Zakład Projektowania i Usług Budowlanych Benbud pod kierownictwem inż. Benedykta Redera, cechuje się nowoczesnym podejściem do projektowania przestrzeni mieszkalnej, uwzględniającym różnorodne potrzeby mieszkańców.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Firma BUDMATER Sp. z o.o. dostarcza kluczowe prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, w tym płyty kanałowe, co zapewnia wysoką jakość i trwałość konstrukcji budynków. Dzięki temu mieszkania będą bezpieczne, trwałe i wygodne dla wszystkich mieszkańców.

Postęp Realizacji

Inwestycja rozpoczęła się w II kwartale 2023 roku, a obecnie trwa wykonywanie stanów surowych. Oczekuje się zakończenia prac i finalizacji projektu w II kwartale 2025 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt ma kluczowe znaczenie dla społeczności Grodziska Mazowieckiego, zapewniając nowe, dostosowane do potrzeb mieszkania, które podnoszą standardy życia i mieszkania w mieście. Szczególnie istotne jest uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych, co świadczy o inkluzji społecznej i dbałości o wszystkich mieszkańców.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 1350 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 1080 m²
  • Kubatura: 7009 m³
  • Ilość obiektów: 3
  • Ilość kondygnacji: 2 nadziemne
  • Wysokość: 6,49 m
  • Typ konstrukcji: Murowana

Podsumowanie

Inwestycja na ul. Ułańskiej w Grodzisku Mazowieckim, jest znaczącym wkładem w rozwój mieszkalnictwa miasta. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów prefabrykowanych przez BUDMATER gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo budynków, a także ich funkcjonalność i dostępność dla szerokiego spektrum mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.