Centrum Sportu Edukacji i Kultury - Kwiatkowice

Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach

Projekt budowy Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach, realizowany przez Gminę Prochowice, ma na celu stworzenie przestrzeni wspierającej rozwój lokalnej społeczności. Centrum to będzie kombinacją funkcji edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, zapewniając mieszkańcom Kwiatkowic dostęp do nowoczesnych obiektów rekreacyjnych.

O Projekcie

Centrum podzielono na dwie strefy: północną i południową. Część północna będzie pełnić rolę centrum kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnego z wielofunkcyjną salą i mniejszą salą do ćwiczeń oraz rehabilitacji. Część południowa będzie służyć jako baza sportowo-rekreacyjna i edukacyjna, oferując mieszkańcom szeroki zakres aktywności.

Budowa i Rozwój

Obecnie projekt znajduje się w fazie wykonania stanu surowego, nadzorowanego przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAXKOL Zenon Koleśnik. Wartość inwestycji to 7,9 mln, a jej zakończenie planowane jest na I kwartał 2025 roku.

Wkład BUDMATER w Projekt

Jako firma BUDMATER Sp. z o.o., mamy zaszczyt dostarczać kluczowe prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, które są niezbędne do realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Nasze produkty, takie jak płyty filigran, będą miały istotny wpływ na jakość i trwałość konstrukcji.

Znaczenie dla Społeczności

Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach jest projektem, który z pewnością przyczyni się do rozwoju społeczności lokalnej, oferując przestrzeń do aktywnego spędzania czasu, nauki i kultury. Jest to inwestycja, która ma na celu zwiększenie jakości życia mieszkańców, promowanie zdrowego stylu życia oraz zapewnienie dostępu do kultury i edukacji.

Podsumowanie

Projekt Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach jest znaczącym krokiem naprzód w rozwoju infrastruktury społecznej regionu. Jako BUDMATER, jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do realizacji tego projektu, dostarczając materiały, które będą stanowić podstawę dla przyszłych pokoleń mieszkańców Kwiatkowic.

Centrum Sportu Edukacji i Kultury - Kwiatkowice