Gminne Centrum Kultury - Zaleszany

Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach: Przestrzeń dla Kreatywności i Rozwoju

Projekt rozbudowy Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach stanowi ważny etap w rozwoju infrastruktury kulturalnej regionu. Realizacja tego przedsięwzięcia przyniesie mieszkańcom nowe możliwości dla rozwoju kultury i edukacji.

O Projekcie

Rozbudowa obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego centrum. Projekt zakłada stworzenie przestrzeni dla biblioteki, sali widowiskowej, kuchni, garaży oraz pomieszczeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowo, na piętrze zaplanowano pomieszczenia administracyjne.

Lokalizacja i Dostępność

Centrum zlokalizowane w Zaleszanach stanie się kluczowym miejscem dla mieszkańców gminy, zapewniając dostęp do różnorodnych działań kulturalnych i edukacyjnych.

Planowanie i Etapy Realizacji

Projekt rozpoczął się w III kwartale 2022 roku, a zakończenie zaplanowano na III kwartał 2024 roku. W obecnej fazie realizacji projektu, firma BUDMATER Sp. z o.o. dostarczyła płyty kanałowe oraz stropy gęstożebrowe, które są kluczowym elementem konstrukcyjnym obiektu.

Technologia i Innowacja

Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, w tym materiałów prefabrykowanych od BUDMATER, przyczynia się do zwiększenia trwałości i efektywności konstrukcji.

Wizja Przyszłości

Rozbudowane centrum kultury w Zaleszanach ma ambicję stać się miejscem inspiracji i rozwoju dla lokalnej społeczności, oferując nowe możliwości i przestrzeń dla twórczości.

Podsumowanie

Inwestycja w rozbudowę Gminnego Centrum Kultury w Zaleszanach to znaczący krok w kierunku wzbogacenia życia kulturalnego regionu. Realizacja tego projektu, z udziałem firmy BUDMATER, jest świadectwem roli nowoczesnych technologii budowlanych w tworzeniu przestrzeni publicznych.

Gminne Centrum Kultury - Zaleszany