Budowa Hali Remontowej W-10 w Krośnie Odrzańskim dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej

Projekt dotyczy budowy hali remontowej W-10, która będzie służyć 4 Regionalnej Bazie Logistycznej – WT Krosno Odrzańskie. Ma na celu obsługę i naprawę sprzętu pancernego i opancerzonego.

Opis Projektu

Projekt hali remontowej W-10, zlokalizowany w Krośnie Odrzańskim, został zaplanowany na lata 2022-2024 z budżetem wynoszącym 48,55 mln PLN. Celem projektu jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury do obsługi i naprawy sprzętu pancernego i opancerzonego dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

W projekcie hali W-10, BUDMATER zajmuje się dostarczaniem prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, takich jak dźwigary sprężone i płyty korytkowe. Nasze produkty zapewniają nie tylko solidność konstrukcji, ale także są kluczowe w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia.

Postęp Realizacji

Projekt hali remontowej W-10 w Krośnie Odrzańskim przebiega zgodnie z planem. Rozpoczęty w 2022 roku, obecnie znajduje się w zaawansowanej fazie wykończeniowej. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych w 2023 roku, rozpoczęły się prace wykończeniowe, które mają na celu oddanie obiektu do użytku w połowie 2024 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt ma kluczowe znaczenie dla wsparcia logistycznego i obronnego w regionie, umożliwiając efektywną obsługę i naprawę sprzętu wojskowego.

Parametry Techniczne

  • Ilość Obiektów: 1
  • Kondygnacje: Nadziemne 1, Podziemne 1
  • Typ Konstrukcji: Żelbetowa z wypełnieniem ścianami murowanymi

Podsumowanie

W BUDMATER rozumiemy znaczenie naszej roli w projekcie hali remontowej W-10. Dostarczamy materiały, które są fundamentem dla tej inwestycji, przyczyniając się do budowy bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury. Oczekujemy na zakończenie projektu w II kwartale 2024 roku, aby zobaczyć finalny efekt naszego wkładu.