Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - Słońsk

Nowoczesna Hala Sportowa w Słońsku – Przestrzeń dla Aktywności i Integracji

Projekt budowy hali sportowej w Słońsku przy szkole podstawowej to inicjatywa mająca na celu stworzenie przestrzeni wspierającej rozwój fizyczny i społeczny młodych mieszkańców.

 

Opis Projektu

Zakres projektu obejmuje budowę hali sportowej z zapleczem rehabilitacyjnym, która zostanie połączona z istniejącym budynkiem szkolnym. Dopełnieniem inwestycji jest również zagospodarowanie terenu z parkingami, ogrodzeniem, ciągami pieszymi oraz drogą dojazdową.

Główny Wykonawca

Moris-Polska Sp. z o.o. została wybrana na generalnego wykonawcę. Ich rola w projekcie to gwarancja rzetelności i profesjonalizmu w realizacji zadania.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER dostarcza kluczowe prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, w tym płyty kanałowe oraz schody prefabrykowane, które są niezbędne do realizacji projektu i zapewniają trwałość konstrukcji.

Postęp Realizacji

Aktualnie prace budowlane znajdują się na etapie wykonania konstrukcji żelbetowo-murowej, z zaawansowaniem około 60% stanu surowego. Zakończenie prac przewidziane jest na początek 2025 roku.

Główny Projektant

Projekt hali sportowej został stworzony przez M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, który zastosował innowacyjne rozwiązania zapewniające funkcjonalność i estetykę obiektu.

Znaczenie dla Społeczności

Ta nowoczesna hala sportowa będzie służyła nie tylko uczniom, ale również lokalnej społeczności, promując zdrowy styl życia i integrację poprzez sport i rekreację.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia: 2101 m² użytkowa, 1874 m² zabudowy.
  • Kubatura: 20292 m³, co świadczy o obszerności i przestronności hali.
  • Kondygnacje: Dwa poziomy nadziemne, zapewniające przestrzeń dla różnorodnych aktywności sportowych.
  • Wysokość: 11,755 m, co umożliwia przeprowadzanie różnorodnych dyscyplin sportowych.
  • Konstrukcja: Żelbetowo-murowana, zapewniająca trwałość i stabilność obiektu.

Podsumowanie

Budowa hali sportowej w Słońsku to projekt o dużym znaczeniu dla rozwoju sportowego i społecznego regionu. Jako BUDMATER, jesteśmy dumni z bycia częścią tego projektu, który przyczyni się do poprawy jakości życia i aktywności mieszkańców.

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej - Słońsk