Izolacyjność akustyczna stropu – cichy dom, czyli jakie stropy mają najlepszą izolację akustyczną

Izolacyjność akustyczna stropu to jeden z kryteriów jakimi kierują się inwestorzy przy wyborze stropu. Kiedy po intensywnym dniu, wypełnionym obowiązkami wracasz do domu, to marzysz o odpoczynku w ciszy i spokoju. Z pewnością relaksowi nie sprzyjają odgłosy domowników, współlokatorów czy sąsiadów. Żeby zapewnić odpowiedni komfort mieszkańcom, należy na etapie budowy obiektu zadbać o odpowiednie materiały i stopień izolacji akustycznej. Ważny jest wybór odpowiedniego stropu, a także zastosowanie materiałów. Wszystkie te metody powinny w znacznym stopniu zapewnić komfort mieszkańcom, a także użytkownikom (w przypadku budynków biurowych czy usługowych izolacja akustyczna jest równie istotna).

Zanim przejdziemy do omówienia wyboru najlepszego stropu, a także metod dodatkowej izolacji, warto omówić po krótce zasady rozchodzenia się dźwięków w budynku. Rozróżnimy również rodzaje dźwięków występujących w budynku i omówimy, w jaki sposób radzi sobie z nimi izolacja akustyczna. Odpowiemy także na pytanie, czy każdy strop musi być dodatkowo izolowany akustycznie, a także jak uniknąć błędów na etapie budowy i wybudować cichy dom.

Czym jest izolacyjność akustyczna stropu i jakie dźwięki występują w budynku?

Na początek odrobina teorii, która pozwoli nam lepiej zrozumieć specyfikę zjawiska, a także konieczność wykonania dobrej izolacji akustycznej. W przypadku budynków mówimy o izolacyjności akustycznej przegród budowlanych, np. okien, ścian, stropów, drzwi itd. Dźwięki, które rozchodzą się w pomieszczeniach budynków, mają postać fali akustycznej. W momencie, gdy fala akustyczna pada na daną przegrodę, przekazywana jest energia, która wywołuje drgania przegrody.

Skutkiem tego jest odbicie się części energii od przegrody – jednak należy mieć świadomość, że część energii przechodzi przez tę przegrodę. Zależnie od jakości przegrody i materiałów, z jakich jest wykonana dana ilość energii zostanie zatrzymana lub przejdzie przez nią (wówczas po drugiej stronie przegrody, słyszalne są efekty przejścia energii fali, czyli mówiąc prosto, dźwięki).

Co to jest izolacyjność akustyczna – rodzaje dźwięków

Możemy rozróżnić dwa rodzaje dźwięków, a co za tym idzie izolacyjności akustycznej:

  • izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych – dotyczy izolacji od rozmów, muzyki, szczekania psa, czy innych tego typu dźwięków. Fala wywołana tymi dźwiękami rozchodzi się powietrzem. Żeby ocenić jakość izolacji od dźwięków powietrznych stosuje się wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej R’A1.
  • izolacja akustyczna od dźwięków uderzeniowych – konieczna jest w przypadku mechanicznego wprowadzania przegrody w drgania. Źródłem dźwięków uderzeniowych jest bezpośrednie oddziaływanie na przegrodę, np. chodzenie, przesuwanie mebli, spadanie przedmiotów itd. Efektem są dźwięki powietrzne w innych częściach budynku – najczęściej po drugiej stronie przegrody. W tym przypadku mówimy o izolacyjności od dźwięków uderzeniowych, która wyrażana jest przy pomocy wskaźnika ważonego poziomu uderzeniowego znormalizowanego przybliżonego L’n,w

Dopuszczalna wartość wskaźnika izolacyjności zarówno od dźwięków powietrznych, jak i uderzeniowych określana jest w obowiązujących normach. Wartości te zależne są od rodzaju przegrody, rodzaju zabudowy, a także rodzaju pomieszczenia. W Polsce obowiązują normy akustyczne w budynkach wielorodzinnych PN-EN ISO 717-1, 2 oraz PN-B-02151-3. Obowiązująca norma akustyczna określa wskaźniki izolacyjności akustycznej. Strop w budynku wielorodzinnym musi spełniać wymagania w zakresie izolacyjności przegród wewnętrznych (w tym stropów) i zewnętrznych w budownictwie mieszkalnym (budynkach jedno-, wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej).

Izolacja akustyczna stropu – wymagania akustyczne dla stropów

Biorąc pod uwagę aktualne normy, izolacja akustyczna stopów w pomieszczeniach nie powinna przekraczać określonych wartości wskaźników:

  • w przypadku pomieszczeń przyległych do mieszkania w budynkach mieszkalnych wskaźnik R’A1. wynosi 51 dB, L’n,w = 58 dB
  • w odniesieniu do klatek schodowych i korytarzy nie jest podawana wartość wskaźnika R’A1., dla wskaźnika L’n,w wartość ta wynosi 53 dB.

Dostępne są także wartości wskaźników izolacyjności drzwi, a także ściany bez drzwi. Wszystkie te wskazania podane są we wcześniej wymienionych normach i konieczne jest ich stosowanie podczas projektowania i wznoszenia budowli (wartości te obliczane są na podstawie danych producenta dotyczących danego produktu). W istniejących budynkach możliwe jest określenie izolacyjności akustycznej – w sytuacji, gdy nie posiadamy danych zawartych w projekcie. Do tego celu stosuje się znormalizowany stukacz młotkowy lub wykonuje obliczenia przy użyciu danych katalogowych zastosowanych materiałów budowlanych oraz technologii.

W momencie, gdy lokatorzy uskarżają się na nadmierne hałasy, a dodatkowo badania stropu wykazują zbyt małą izolacyjność, konieczne jest wykonanie dodatkowej izolacji stropu. To wiąże się z koniecznością wykonania gruntownego remontu i wysokimi kosztami. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego systemu stropowego, który zapewni odpowiednią izolację akustyczną pomiędzy piętrami.

Jaki strop daje najlepszą izolację akustyczną?

Najczęściej stosowanymi współcześnie rodzajami stropów w budownictwie mieszkalnym są stropy gęstożebrowe i stropy monolityczne. Właściwości izolacyjne stropu zależą od kilku czynników – duże znaczenie ma między innymi grubość stropu, a także jego masa i materiały, z jakich jest wykonany. Najbardziej znane materiały do izolacji akustycznej to wełna mineralna oraz styropian. Izolacyjność akustyczna materiałów budowlanych podana jest w odpowiednich tabelach lub dostępna u producentów, którzy produkują izolacje akustyczne stropów.

Do najpopularniejszych systemów stropów należą stropy gęstożebrowe Teriva, a także stropy panelowe Vector i Smart. Choć wszystkie z wyżej wymienionych stropów mają doskonałą izolację akustyczną, to liderem pod względem dźwiękoszczelności jest system stropowy Vector. Strop Vector jest bardzo nowoczesnym modelem stropu gęstożebrowego panelowego, którego jedną z głównych zalet jest szybkość i łatwość montażu. Strop Vector składa się z prefabrykowanych płyt, zbrojenia w postaci kratownicy i stalowej siatki oraz nadbetonu. Dzięki niskiej wadze i wielkości elementów, możliwe jest przeprowadzenie montażu stropu Vector przy użycia lekkiego dźwigu HDS – strop można ułożyć bezpośrednio po transporcie, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia elementów w czasie składowania.

Odpowiednio wykonany strop Vector składa się praktycznie ze zwartego żelbetonu, pozbawionego pustek powietrznych. Dzięki temu strop Vector praktycznie już bezpośrednio po montażu charakteryzuje się najlepszą izolacyjnością akustyczną, bez konieczności zastosowania dodatkowych materiałów. Dźwiękoszczelność czy akustyka stropu Vector jest zależna od jego grubości, jednak izolacja dźwiękowa stropu Vector może wynosić nawet 61,2 dB (podane wartości nie zawierają danych nt. warstw podłogowych i tynku). Jeżeli dodamy do tego warstwy podłogowe, to uzyskamy strop o bezkonkurencyjnej dźwiękoszczelności – przy jednoczesnej niezwykłej łatwości montażu.

Czy stropy gęstożebrowe mają dobrą izolację akustyczną?

Bardzo popularnymi systemami stropowymi wykorzystywanymi podczas budowy domów jedno- lub wielorodzinnych są stropy gęstożebrowe – w tym przypadku najpopularniejszym modelem jest strop Teriva. Czy ten rodzaj stropów zapewnia odpowiednią izolację akustyczną?

Izolacja akustyczna stropu Teriva

Przypomnijmy po krótce z czego składa się strop Teriva i jak jest zbudowany, ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla właściwości dźwiękoszczelnych. Stropy Teriva można określić stropami monolityczno-prefabrykowanymi. Głównymi elementami konstrukcyjnymi stropu Teriva są belki stropowe. Przestrzenne kratownice zatopione są w betonowej zbrojonej stopce belki. Belki stropowe opiera się na ścianach nośnych lub podciągach konstrukcji.

Mogą też być kotwione w wieńcach stropowych. W przypadku stropów o dużej rozpiętości konieczne jest wzmocnienie konstrukcji za pomocą dodatkowych żeber rozdzielczych.

Belki stropowe uzupełnia się Pustakami betonowymi (mogą też być wykonane z keramzytu lub żużlobetonu, dostępne są także w różnych wielkościach i wymiarach). Zastosowanie pustaków ma na celu zmniejszenie ciężaru stropu, przy jednoczesnym zachowaniu jego trwałości. Niestety, zmniejszenie wagi stropu, niewielka ilość betonu, a także liczne puste przestrzenie sprawiają, że izolacyjność stropów Teriva nie jest tak dobra jak w przypadku stropów Vector.

Przez specyfikę konstrukcji stropy Teriva mogą tworzyć efekt pudła rezonansowego, przenosząc dźwięki i drgania. Cichy dom możemy uzyskać poprzez własciwy dobór stropu. Żeby mieć pewność, że nasz strop będzie miał odpowiednią izolację akustyczną, najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o dodatkową warstwę izolacji. Właściwie dobrana izolacja akustyczna budynku odpowiada w największym stopniu za akustykę budynku.

Izolacja akustyczna stropów Teriva – W jaki sposób najlepiej wykonać izolację akustyczną stropów?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej złożonej z kilku warstw. Podczas wyboru materiału na warstwę izolacyjną, warto dokładnie poznać właściwości i parametry poszczególnych warstw, a także sposobu montażu. Zalecanym materiałem, a także najczęściej wybieranym przez inwestorów jest wełna mineralna skalna lub szklana. Inny stosowanym materiałem jest styropian elastyczny (najczęściej stosowana jest warstwa około 5 cm), jednak ze względu na nieco słabsze właściwości izolacyjne jest on znacznie rzadziej wybierany.

Stosując warstwę wełny mineralnej na strop Teriva, pamiętajmy, aby przestrzegać zaleceń producentów. Dlaczego to takie ważne? Czasami więcej, nie oznacza lepiej. Nowoczesne materiały izolacyjne mają najczęściej wystarczające parametry przy jednej warstwie. Warto wiedzieć, że zastosowanie dwóch warstw może zmniejszyć ich właściwości dźwiękoszczelności.

Układając warstwę izolacyjną na stropie gęstożebrowym należy wykonać to bardzo starannie, tak, aby pomiędzy elementami nie występowały szczeliny – wówczas izolacja akustyczna nie spełni swojej roli. Dokładnie ułożoną warstwę wełny mineralnej lub styropianu zabezpieczamy specjalną folią, a następnie przykrywamy wylewką betonową o grubości minimum 4 cm. Betonowa wylewka dociąża strop i również zwiększa właściwości izolacyjności akustycznej naszego stropu.

Strop cichy wymaga zastosowania warstwy dylatacyjnej między wylewką, a ścianami czy innymi elementami stałymi konstrukcji budynku. Dylatację wykonuje się przy pomocy taśmy dylatacyjnej lub elastycznych materiałów. Na tak wykonaną warstwę izolacyjną stropu Teriva możemy zastosować dowolny rodzaj podłogi.

Nowoczesne stropy gęstożebrowe i panelowe mają coraz lepsze parametry dźwiękoszczelności. Jeżeli jednak chcesz stworzyć w pełni cichy dom, wówczas warto wykonać dodatkową warstwę izolacyjną z wełny mineralnej, styropianu lub przy połączeniu tych materiałów.

Warto też, jeszcze na etapie projektu domu i planowania budowy skonsultować się ze specjalistami, którzy doradzą wybór stropu, który będzie spełniał wymagania techniczne, będzie dopasowany do konstrukcji budynku, a przy tym zapewni mieszkańcom doskonałe tłumienie dźwięków różnego pochodzenia pomiędzy poszczególnymi piętrami.

W przypadku wymiany stropu drewnianego na betonowy właściwe dobranie izolacji w stropach WPS umożliwi odpowiednie wytłumienie stropu.