inwest grupa

Kompleks Magazynowo-Logistyczny przy ul. Transportowej w Słubicach

Zlokalizowany w Słubicach przy ulicy Transportowej, nowoczesny kompleks magazynowo-logistyczny, będący przedmiotem naszej najnowszej inwestycji, stanowi znaczący krok naprzód w rozwoju infrastruktury przemysłowej regionu. Projekt, realizowany przez IG Logistic Sp. z o.o. wraz z Inwestgrupą Sp. z o.o., obejmuje budowę hali logistycznej, budynku hotelowo-gastronomicznego, portierni oraz zbiornika przeciwpożarowego.

O Projekcie

Całość projektu została zaplanowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej funkcjonalności oraz efektywności operacyjnej. Hala logistyczna, będąca kluczowym elementem kompleksu, zaprojektowana została z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie logistyki i magazynowania. Budynek hotelowo-gastronomiczny to z kolei odpowiedź na potrzeby pracowników oraz odwiedzających kompleks gości, oferując wysokiej klasy usługi hotelowe oraz gastronomiczne. Portiernia oraz zbiornik przeciwpożarowy to elementy zwiększające bezpieczeństwo całego obiektu.

Lokalizacja i Dostępność

Wybór lokalizacji przy ulicy Transportowej w Słubicach nie jest przypadkowy. Obszar ten jest strategicznie położony w pobliżu głównych dróg transportowych, co zapewnia łatwy dostęp i sprawny transport towarów. Dodatkowo, bliskość granicy z Niemcami stanowi istotny atut w kontekście międzynarodowych operacji logistycznych.

Postęp Budowy i Przyszłe Planowanie

Obecnie projekt znajduje się w fazie komercjalizacji, z planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w II kwartale 2024 roku. Współpracując z firmą Atlas Ward Polska Sp. z o.o. oraz jej podwykonawcami, zakładamy, że cały kompleks zostanie ukończony w III kwartale 2025 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie, że wszystkie etapy budowy będą realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.

BUDMATER: Nasz Wkład w Projekt

Jako BUDMATER Sp. z o.o., jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do realizacji tego ambitnego projektu. Nasze zaangażowanie obejmuje dostawę wysokiej jakości prefabrykatów betonowych i żelbetowych, które będą wykorzystane w budowie hotelu i gastronomii. Dostarczamy balkony prefabrykowane z łącznikami termicznymi, co stanowi kluczowy element konstrukcyjny budynku hotelowo-gastronomicznego.

Podsumowanie

Kompleks magazynowo-logistyczny przy ul. Transportowej w Słubicach to inwestycja, która ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Jako firma BUDMATER, cieszymy się, że możemy być częścią tego ważnego projektu, dostarczając produkty, które przyczynią się do jego sukcesu.

inwest grupa