Łaźnia Górnicza KWK Jastrzębie-Zdrój

Planowana budowa obejmuje budynek socjalny z łaźnią górniczą, lampiarnią, cechownią oraz bramą główną. Łaźnia ma obsługiwać 3000 osób. W piwnicach projektuje się pomieszczenia stacji ratownictwa górniczego, warsztatowo-techniczne, archiwum, i wentylatorownię, a na wyższych poziomach – zespoły szatni i łaźni oraz szatnie łańcuszkowe.

Opis Projektu

Projekt zakłada budowę nowoczesnych obiektów socjalnych dla pracowników KWK Jastrzębie-Bzie, zgodnie z potrzebami działalności górniczej. Inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i socjalnych dla pracowników.

Główni Wykonawcy

  • Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp. k. (Projekt i budowa)
  • Firma Budowlana Mazur Sławomir Mazur

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER odpowiada za dostarczenie prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, w tym płyt kanałowych, wspierając głównego wykonawcę.

Postęp Realizacji

Prace rozpoczęły się w II kwartale 2023 roku. Stan na styczeń 2024 roku wskazuje, że konstrukcja i elewacja są już gotowe, a obecnie trwają prace nad stanem surowym. Planowane zakończenie prac przewidziane jest na II kwartał 2024 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Budowa łaźni górniczej ma znaczący wpływ na warunki pracy i życia społeczności górniczej, poprawiając standardy sanitarno-socjalne dla tysięcy pracowników.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 2873 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 1492 m²
  • Kubatura: 17720 m³
  • Ilość kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna
  • Wysokość: 17 m
  • Typ konstrukcji: Żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa

Podsumowanie

Projekt budowy łaźni górniczej KWK Jastrzębie-Bzie to kluczowa inwestycja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla jej pracowników. Współpraca z firmami budowlanymi oraz dostawcami specjalistycznych materiałów, jak BUDMATER, podkreśla zaangażowanie w realizację projektów o znaczeniu społecznym i gospodarczym.