Rola Firmy BUDMATER w Projekcie Magazynu Wielobranżowego, Al. Legionów

Projekt magazynu wielobranżowego przy alei Legionów w Łomży, realizowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, to inicjatywa mająca na celu stworzenie nowoczesnego obiektu magazynowego z częścią biurową i socjalną. Projekt ten odgrywa kluczową rolę w optymalizacji logistycznej oraz przechowywaniu mienia wojskowego.

Opis Projektu

Budowa budynku magazynowego z częścią biurową i socjalną o kształcie litery L ma służyć efektywnemu magazynowaniu różnych kategorii mienia wojskowego. Zmianie ulegnie także zagospodarowanie terenu kompleksu wojskowego 531, z uwzględnieniem infrastruktury drogowej i parkingowej.

Główny Projektant

Eco5tech S.A. (dawniej Eco-Investment Poland Sp. z o.o.) jest odpowiedzialny za projektowanie budynku oraz nadzór nad realizacją prac.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER pełni istotną rolę w projekcie, dostarczając prefabrykowane elementy żelbetowe, w tym płyty filigran, które są kluczowe dla szybkiej i efektywnej realizacji prac budowlanych. Produkty dostarczane przez nas cechują się wysoką jakością, co gwarantuje niezawodność i trwałość konstrukcji magazynu. Firma, dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertyzie, zapewnia materiały odpowiadające wymogom technicznym i bezpieczeństwa projektu.

Postęp Realizacji

Prace budowlane nad projektem rozpoczęły się w IV kwartale 2022 roku, a obecnie trwają prace wykończeniowe. Planowane zakończenie inwestycji przewidziane jest na II kwartał 2025 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt magazynu wielobranżowego znacząco przyczyni się do usprawnienia logistyki i bezpieczeństwa przechowywania mienia wojskowego, co ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności i infrastruktury obronnej regionu.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 11000 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 3063 m²
  • Kubatura: 51272 m³
  • Ilość kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna
  • Wysokość: 15,07 m
  • Typ konstrukcji: Murowana

Podsumowanie

Projekt magazynu wielobranżowego przy al. Legionów w Łomży, z udziałem BUDMATER Sp. z o.o., jest ważnym elementem w rozbudowie infrastruktury logistycznej i wojskowej. Dostarczane przez firmę prefabrykowane elementy żelbetowe zapewniają skuteczność i niezawodność projektu, który ma stanowić istotny wkład w rozwój regionu oraz bezpieczeństwo narodowe.