Posterunek Policji w Białowieży – Przebudowa i Modernizacja

Projekt dotyczy przebudowy i modernizacji Posterunku Policji w Białowieży, który obejmuje renowację pomieszczeń biurowych, mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych. Po zakończeniu prac, obiekt zostanie przekształcony w centrum szkoleniowo-hotelowe dla służb policyjnych.

Opis Projektu

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację istniejących pomieszczeń, z przeznaczeniem na funkcje szkoleniowe i hotelowe. Zakres prac obejmuje między innymi docieplenia, wymianę stolarki, aranżację wnętrz, a także nowy układ funkcjonalno-użytkowy budynku.

Główny Projektant

Inwestprojekt Zachód Sp. z o.o. (PB + PW)

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER dostarcza prefabrykowane betonowe i żelbetowe elementy konstrukcyjne, w tym stropy gęstożebrowe, dla firmy REDIL, która jest głównym wykonawcą robót budowlanych.

Postęp Realizacji

Prace rozpoczęły się w I kwartale 2023, a do czerwca 2023 osiągnięto 70% zaawansowania. Zakończenie projektu planowane jest na II kwartał 2024 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt ma na celu stworzenie centrum szkoleniowego dla służb policyjnych, co ma przyczynić się do podniesienia standardów szkolenia i zakwaterowania funkcjonariuszy, jak również zwiększyć bezpieczeństwo w regionie.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia całkowita: 885 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 737 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 324 m²
  • Kubatura: 2856 m³
  • Ilość kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna

Podsumowanie

Przebudowa i modernizacja Posterunku Policji w Białowieży to projekt mający znaczenie dla infrastruktury policyjnej w regionie. Współpraca z firmą BUDMATER w zakresie dostarczenia prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych stanowi część realizacji tego przedsięwzięcia, podkreślając naszą rolę jako dostawcy specjalistycznych materiałów budowlanych.