Mur oporowy

Mur oporowy prefabrykowany jest samodzielną konstrukcją, powstałą po to, by stanowić opór dla innych konstrukcji. Mur taki w dużej mierze zapobiega osuwaniu się gruntu. Może także stanowić ozdobny element architektury, np. w formie skalniaka. Mury stosuje się tam, gdzie nie można poprowadzić skarpy w naturalnym pochyleniu.

Mur oporowy i jego zastosowanie

Takie mury bardzo często spełniają swoje podstawowe zastosowanie w ogrodach prywatnych. Murki oporowe prefabrykowane można skonstruować z elementów betonowych, żelbetowych, prefabrykatów, z gruntu zbrojnego, cegieł, pustaków szalunkowych, a nawet kamieni. Dobór surowców do jego wzniesienia jest praktycznie dowolny. Prefabrykowane murki oporowe ochraniają, np. ogrody usytuowane na sporych spadach. Tworząc tę specjalną konstrukcję, nie tylko dodaje się uroku okolicy, ale także chroni grunt przed osunięciem. Prefabrykowane mury oporowe znajdują swoje zastosowanie w zależności od projektu także w podporze budynków oraz budowli, np. balkonów, czy tarasów. Betonowy mur oporowy wykonuje się najczęściej z płyt prefabrykowanych. Choć zwykle nie zauważa się tego, murki oporowe betonowe ochraniają tereny dróg, usytuowanych w górach. Swoje zastosowanie znajdują także przy budowie tuneli, parkingów itp. Mur betonowy prefabrykowany pełni również funkcję zabezpieczającą, np. tarasy.

Mur oporowy typu T – zalety

Zastosowanie takich murów ma wiele zalet. Przede wszystkim zabezpiecza konstrukcję. Głównie chroni przed usunięciem się lub przed zawaleniem. Co istotne, zapewnia konstrukcji stateczność, np. skarpom, sprawia, że grunt się nie przemieszcza. Dodatkowo mur utrzymuje poziom konstrukcji i wszystkich jej obciążeń. Mur oporowy jest zaprojektowany na obciążenia o właściwościach 25,0 kN/m2. Producent ścian oporowych produkuje gotowe prefabrykaty, ich szerokość ma około metr. Co istotne, ściana od strony widocznej jest gładka, natomiast od gruntu zacierana.

Mury oporowe prefabrykowane i ich montaż

Przed montażem należy pamiętać, że elementy muru trzeba składować na twardych paletach. Transport odbywa się na leżąco lub stojąco. Do podnoszenia murów używa się żurawi, w taki sposób, aby ciężar muru był równo rozlokowany. Mur oporowy lokuje się na gruntach niewysadzinowych na głębokość minimalną 0,5 m. Na gruntach wysadzinowych trzeba ulokować je na głębokość przemarzania gruntu. Następnie konstrukcję należy zasypać. W tym celu najlepiej użyć piasku średnio zagęszczonego do minimum ID = 0,7. Kolejnym krokiem jest wykonanie drenażu za murem i zrobienie odprowadzenia wody. Grunt zagęszcza się zgodnie z projektem.

Omawiany betonowy mur oporowy bardzo dobrze chroni inne konstrukcje przed zawaleniem się, czy osypywaniem. Może być stosowany w wielu miejscach, w zależności od potrzeby. Najczęściej taki mur oporowy l-ka stosuje się w ogrodach do ochrony gruntów. Stosuje się go również przy konstrukcji, np. balkonów lub tarasów. W tym wypadku najbardziej sprawdzają się mury oporowe prefabrykowane.

Grunt, który podtrzymywany jest przez mur oporowy, wywiera na niego parcie. Dzieje się tak w wyniku działania siły ciężkości, dlatego zwykle musi być wykonany z solidnego materiału. Parcie zależne jest od kąta tarcia wewnętrznego gruntu i jego spoistości. Parcie jest najmniejsze na górze muru, a największe na dole. Warto zaznaczyć, że parcie może się zmieniać przez ciśnienie hydrostatyczne. Przy konstrukcji budowy murów oporowych można zastosować wsporniki lub wykorzystać prefabrykowany element oporowy L-ka. Dzięki temu uzyska się dodatkowe wzmocnienie.