Oczyszczalnia ścieków - Czosnów

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie

Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Czosnowie, jest kluczowym projektem, który ma na celu zwiększenie przepustowości do 1600 m3/d. Projekt, położony w pobliżu Wisły, znacząco przyczyni się do ochrony środowiska w regionie.

Opis Projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury, w tym budowę nowych obiektów i urządzeń technologicznych. W planach są m.in. krata ręczna, sitopiaskownik, zbiornik retencyjny, bioreaktor, a także nowe pomieszczenie techniczne.

Główny Projektant

Eurotech Maciej Taff (PB + PW) jest odpowiedzialny za projektowanie tej inwestycji. Ich doświadczenie i ekspertyza w dziedzinie inżynierii sanitarnej i środowiskowej gwarantują najwyższą jakość i efektywność.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Jesteśmy dumni, że możemy dostarczyć nasze prefabrykowane betonowe i żelbetowe elementy, które stanowią kluczowy komponent tej rozbudowy. Nasze stropy gęstożebrowe prefabrykowane zostaną wykorzystane do budowy nowych obiektów, zapewniając im trwałość i wytrzymałość.

Postęp Realizacji

Na obecnym etapie trwają prace żelbetowe, a projekt znajduje się w dynamicznej fazie rozwoju. Zakończenie planowane jest na początek 2025 roku.

Znaczenie dla Środowiska

Rozbudowa oczyszczalni to ważny krok w kierunku lepszej ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia efektywności przetwarzania ścieków w regionie.

Podsumowanie

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Czosnowie to nie tylko inwestycja infrastrukturalna, ale także ważny wkład w ochronę środowiska. Jako BUDMATER, jesteśmy dumni z możliwości współpracy przy tym istotnym projekcie, zapewniając trwałe i niezawodne materiały konstrukcyjne.

Oczyszczalnia ścieków - Czosnów