Odbudowa Kamienicy Rynek 45 w Paczkowie

Projekt polega na rekonstrukcji historycznej kamienicy Rynek 45 w Paczkowie, mającej na celu stworzenie 14 wspomaganych mieszkań dla osób starszych, w tym 12 chronionych. Jest to inicjatywa publiczna w sektorze mieszkaniowym, skupiona na budynkach zamieszkania zbiorowego i opieki społecznej.

Opis Projektu

Inwestycja „Kamienica Rynek 45 – odbudowa” obejmuje odtworzenie kamienicy w formie i gabarytach odzwierciedlających przedwojenny budynek. Projekt zakłada realizację mieszkań wspomaganych, zaprojektowanych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Główny Projektant

ArchiKS Krzysztof Stetkiewicz (PB+PW)

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Firma BUDMATER uczestniczy w projekcie jako dostawca prefabrykowanych schodów, zapewniających solidność i trwałość konstrukcji.

Postęp Realizacji

Projekt rozpoczął się w IV kwartale 2022 roku i obecnie (stan na styczeń 2024) znajduje się w zaawansowanej fazie wykończeniowej. Oczekiwane zakończenie prac to II kwartał 2024 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnej, zapewniając wysokiej jakości mieszkania wspomagane dla osób starszych oraz wzbogacając architektoniczny krajobraz miasta Paczków.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 597 m², zabudowy: 202 m².
  • Ilość Obiektów: 1
  • Kondygnacje: 3 nadziemne
  • Typ Konstrukcji: murowana

Podsumowanie

Projekt „Kamienica Rynek 45 – odbudowa” w Paczkowie jest istotnym przedsięwzięciem, które łączy elementy historyczne z nowoczesnymi rozwiązaniami dla osób starszych. Zapewniając mieszkania wspomagane w centrum miasta, projekt ten przyczynia się do rewitalizacji lokalnej społeczności, jednocześnie zachowując dziedzictwo architektoniczne Paczkowa.