Płyty korytkowe

Płyty korytkowe dzielą się na dwa rodzaje, otwarte (DKO) i zamknięte (DKZ). Podczas produkcji płyt korytkowych producent do formy układa odpowiednią siatkę i zalewa betonem. Produkcja płyt odbywa się na specjalistycznych stołach wibracyjnych. Wykorzystuje się je do pokryć dachowych zwykle na garaże i stropodachów domów jedno i wielorodzinnych. Do głównych zalet płyt korytowych można zaliczyć łatwość i szybkość montażu. Płyty te różnią się od płyt kanałowych, chociaż często są ze sobą mylone.

Gotowe elementy bardzo prosto można zamontować jednego dnia! Około 100 m2 stropu montuje się niecałe 2 godziny przy użyciu dźwigu samochodowego typu HDS lub dźwigu stacjonarnego.

Co to są płyty korytkowe DKZ

Płyty korytkowe DKZ to żelbetowe płyty korytkowe zamknięte produkowane w dwóch szerokościach 60 cm oraz 30 cm jako płyta uzupełniająca. Płyty dachowe korytkowe wykorzystywane są do wykonywania pokryć dachowych i stropodachowych. Stosowane są w budownictwie ogólnym oraz przemysłowym. Płyty korytkowe ze względu na swoje podobieństwo nazywane są czasem płyty panwiowe

Płyty dachowe korytkowe wchodzą w skład stropów prefabrykowanych. Stropy korytkowe można łatwo zamontować. Składowanie i transport nie powinien sprawiać trudności. Pamiętać należy o podkładkach drewnianych ułożonych pomiędzy płytami. Brak podkładek może spowodować uszkodzenie krawędzi płyt korytkowych.

Jakie zastosowanie mają płyty korytkowe DKZ

Strop nad garażem

Strop z płyt korytowych stosuje się najczęściej przy przekrywaniu garaży betonowych. To dobrze znana technologia o długiej historii stosowania. Dzięki prostemu montażowi i niewielkiej cenie cały czas znajdują duże zainteresowanie wśród klientów. Płyty korytkowe stosuje się również przy pokryciach oraz stropodachach przy niewielkiej rozpiętości. Płyty korytkowe ze względu na swoją rozpiętość, wymiary, wagę i ciężar oraz właściwości izolacyjne umożliwiają zastosowanie we wszelkich typach budynków.

Strop nad tarasem

Płyty korytkowe ze względu na swoje parametry mają zastosowanie zarówno we wszelkich typach budynków jak i nad tarasem. Wymiary przykrycia nie mogą jednak przekroczyć wymiarów największej płyty z potrąceniem na jej oparcie.

Nie istnieją właściwie żadne ograniczenia co do ich użycia. Ostateczną decyzję podejmuje konstruktor. Można je zastosować praktycznie wszędzie o ile spełnione są wymagane parametry nośności, rozpiętości oraz parametry cieplne. Sporą zaletą płyt korytowych jest ich niepalność. Elementy te nie ulegają podpaleniu ani samospaleniu nawet do kilku godzin od wybuchu pożaru. Co więcej, stosując tego rodzaju płyty, można bez problemu wykonać warstwę izolującą. Dzięki czemu ciepło z wnętrza budynku nie będzie „uciekało” na zewnątrz.

korytkowe cena 300x200 Płyty Korytkowe

Jakie wymiary mają płyty korytkowe dachowe DKZ

Szerokość płyty korytkowej

Rozróżnia się podstawową szerokość płyt korytkowych, która wynosi 600 mm. Drugą pomocniczą szerokością płyt korytkowych jest szerokość wynosząca 300 mm.

Długość płyty korytkowej

Standardowa długość modularna płyty wynosi: 180 cm, 200 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm. Istnieje możliwość wykonania na zamówienie innych długości płyty korytkowej – nie może ona jednak przekroczyć długości 360 cm. Istnieje możliwość wykonania otworów i skosów w płytach korytkowych wg indywidualnego projektu.

Ciężar płyty korytkowej

Płyta korytkowa waży ok. 90 kg/m2 przy płytach krótszych oraz ok. 100 kg/m2 przy płytach o długościach od 330 do 360 cm. Ciężar pojedynczej płyty korytkowej waha się od 60 kg do 190 kg. Jest to zbyt duży ciężar, by montować płyty korytkowe ręcznie, bez użycia pomocy ze strony odpowiedniego sprzętu.

Wysokość płyty korytkowej

Wysokość płyt korytkowych wynosi od 10 cm do 12 cm.

plyty korytkowe 300x199 Płyty Korytkowe

Jaka jest cena za płyty dachowe korytkowe

Cena stropu z płyt korytkowych zależy od ich wielkości, ilości oraz od kosztów transportu. Można przyjąć, że cena kształtuje się w przedziale od 40 do 180 zł/szt. Zapraszamy do przesłania zapytania o cenę.

Jak się montuje płyty korytkowe

Jak się składuje płyty dachowe korytkowe

Niezwykle ważne jest składowanie płyt korytkowych. Są to konstrukcje, które można uszkodzić, dlatego powinny być składowane na podkładkach drewnianych. Podkładki muszą być umieszczane w odległości nieprzekraczającej 100 mm od krawędzi płyty. Warto także zwrócić uwagę na właściwy transport.

Transport płyty korytkowej

Transport od producenta odbywa się w stosach poziomych po kilka sztuk w stosie. Chociaż waga płyt pozwoliłaby na przewożenie dużo większej ilości jednak względy bezpieczeństwa uniemożliwiają tworzenie zbyt wysokich stosów. Na placu budowy płyty korytkowe można przenosić używając do tego dźwigu lub samochodu z HDS. Nie zaleca się transportu ręcznego ze względu na zbyt duży ciężar płyty korytkowej.

Jak się układa płyty korytkowe

Stropy z płyt korytowych DZK charakteryzują się prostym sposobem montażu. Montuje się je na specjalnie przygotowanych podporach – ścianach nośnych lub podciągach. Należy jednak ściśle trzymać się projektu i ustawiać płyty zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi. Płyty układa się z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu. Wszelkie przestrzenie i spoiny pomiędzy płytami zalewa się przygotowaną wcześniej zaprawą murarską.

Jakie jest oparcie płyty korytkowej na murze

Płyty układa się na przygotowanych podporach zachowując odpowiednie pochylenie określone w projekcie. Płyty należy układać na warstwie papy w celu kompensacji odkształceń wywołanych wpływem temperatury. Układane są na ścianach prefabrykowanych bądź murowanych, których grubość musi zapewnić odpowiednią głębokość oparcia elementów. Oparcie płyt na podporze powinno wynosić:

  • dla płyt korytkowych otwartych DKO: minimum 5,5 cm,
  • dla płyt korytkowych zamkniętych DKZ: minimum 4,0 cm.

Uzupełnienie pomiędzy płytami korytkowymi

Należy pamiętać, by spoiny pomiędzy płytami korytkowymi wypełnić zaprawą murarską. Dla wyrównania górnej powierzchni płyt zaciera się je warstwą zaprawy cementowej o grubości 0,5 cm.

plyta panwiowa 845x669 Płyty Korytkowe

Stropy, schody, balkony i szyby windowe prefabrykowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi produktami. Poniżej znajdziecie Państwo stropy WPS, Teriva, płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty Żerańskie, balkony, schody i szyby windowe prefabrykowane

Strop WPS najbardziej nadaje się do wymiany stropów w starych domach i przedwojennych kamienicach

%name Płyty Korytkowe

Strop Filigran najłatwiej zastępuje strop monolityczny upraszczając i przyśpieszając czas pracy

%name Płyty Korytkowe

Strop Teriva jest najpopularniejszym i najbardziej znanym ze stropów prefabrykowanych

%name Płyty Korytkowe

Balkony prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

%name Płyty Korytkowe

Schody prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

%name Płyty Korytkowe

Szyby windowe prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych mocno przyśpieszając prace

%name Płyty Korytkowe

Płyty kanałowe Żerańskie  przyspieszają prace również w budynkach jednorodzinnych, szeregowcach i wielorodzinnych

%name Płyty Korytkowe

Płyty kanałowe sprężone najlepiej nadają się na duże rozpiętości dla podobnych pomieszczeń, bardzo przyśpieszają prace

%name Płyty Korytkowe

Płyty korytkowe to znane rozwiązanie i przydadzą się do przykrycia strop betonowy na garażem lub nad gospodarczym

%name Płyty Korytkowe