Płyty korytkowe

Płyty korytkowe DKZ dzielą się na trzy rodzaje, obustronnie otwarte (DKO), otwarto-zamknięte (DK) i obustronnie zamknięte (DKZ). Produkcja płyt odbywa się na specjalistycznych stołach wibracyjnych. Wykorzystuje się je do pokryć dachowych zwykle na garaże i do stropodachów wentylowanych domów jedno i wielorodzinnych. Do głównych zalet płyt korytkowych dachowych można zaliczyć łatwość i szybkość montażu.

Płyty dachowe DKZ to żelbetowe płyty panwiowe zamknięte. Płyty DKZ wykorzystywane są do wykonywania pokryć dachowych i stropodachowych. Producent stropów Budmater oferuje także inne płyty stropowe, np. strop filigran czy strop WPS. Zachęcamy do poznania całej naszej oferty!

płyta panwiowa

Płyta korytkowa i jej zastosowanie

Płyty dachowe korytkowe mają szerokie zastosowanie. Poniżej przedstawiamy kilka zastosowań płyty DKZ.

Stropodach  z płyt korytkowych – stropodach wentylowany – płyty korytkowe na ściankach ażurowych

Płyty korytkowe DKZ stosuje się najczęściej na stropodachach wentylowanych w budynkach wielorodzinnych. Układa się je na odpowiednio przygotowanych podporach w postaci ścianek ażurowych wykonanych z cegły pełnej lub kratówki. Jest to często stosowane rozwiązanie w budownictwie ogólnym zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych. Nie stosujemy tych płyt przy wymianie stropów. Do tego celu służy strop WPS lub strop Rector.

Stropodach wentylowany

Strop nad garażem

Drugim bardzo częstym zastosowaniem jest wykorzystywanie ich do przekrywania garaży betonowych. Płyty korytkowe dachowe, dzięki niewielkiej cenie i prostemu montażowi cały czas znajdują duże zainteresowanie wśród klientów.

Strop nad tarasem

Płyty te używane są również jako strop korytkowy nad tarasem.

płyty korytkowe cena

Płyta korytkowa wymiary

Płyty DKZ mogą mieć różne wymiary. Producent dzieli je według poniższych kryteriów.

Płyta korytkowa wymiary

Rozróżnia się podstawową szerokość płyt, która wynosi 600 mm (60 cm). Drugą pomocniczą szerokością jaką ma płyta korytkowa DKZ jest szerokość wynosząca 300 mm (30 cm). Standardowa długość modularna wynosi: 150 cm, 180 cm, 200 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, 300 cm, 330 cm, 360 cm.

Istnieje możliwość wykonania na zamówienie innych długości płyty stropowe korytkowe na stropodach – nie może ona jednak przekroczyć długości 360 cm. Płyty o długościach 300 cm i więcej wykonujemy jako dwustronnie zamknięte (DKZ), a krótsze jako otwarto-zamknięte (DK).

Płyta korytkowa ciężar płyt

Ciężar waha się od 60 kg do 190 kg w zależności od długości płyty oraz czy ma ona szerokość 30 cm, czy 60 cm. Wysokość to najczęściej od 10 cm do 12 cm.

Płyty panwiowe

Płyta panwiowa jest bardzo podobną płytą do korytkowej jednakże je żeberka są większe i może przenosić większe obciążenia. W wielu starych warsztatach i halach możemy spotkać takie płyty

płyty korytkowe producent

Płyta korytkowa cena

Płyty korytkowe cena za płyty DKZ zależy od ich wielkości, ilości oraz od kosztów transportu. Można przyjąć, że cena kształtuje się w przedziale od 95 do 290 zł netto/szt. plus koszty transportu. Zapraszamy do przesłania zapytania o cenę wysyłając do nas e mail.

Dachowe płyty korytkowe sposób montażu

Przed dokonaniem zamówienia należy obliczyć ilości niezbędne do przykrycia stropu. Niezwykle ważne jest to, jak jest składowana płyta korytkowo. Są to elementy, które można uszkodzić, dlatego powinny być składowane na podkładkach drewnianych. Strop układa się na przygotowanych podporach w postaci przekładek transportowych w odległości nieprzekraczającej 100 mm od krawędzi płyty.

Płyty korytkowe otwarte

Transport

Warto także zwrócić uwagę na właściwy transport, który zapewni łatwy i bezpieczny montaż. Transport od producenta odbywa się w stosach poziomych po kilka sztuk w stosie. Waga płyt pozwoliłaby na przewożenie większej ilości, jednak względy bezpieczeństwa uniemożliwiają zbyt wysokie stosy.

Montaż

Na placu budowy płyty dachowe można przenosić używając do tego dźwigu lub samochodu z HDS. Nie zaleca się transportu ręcznego ze względu na zbyt duży ciężar płyty. Montaż wykonuje się na specjalnie przygotowanych podporach – ścianach nośnych lub podciągach. Należy jednak ściśle trzymać się projektu i ustawiać płyty zgodnie z wytycznymi w nim zawartymi.

Uzupełnienie styków płyt zaprawą

Po ułożeniu wszelkie przestrzenie i spoiny pomiędzy płytami wypełnić zaprawą murarską. Płyty układa się na przygotowanych podporach zachowując odpowiednie pochylenie określone w projekcie. Płyty należy układać na warstwie papy w celu kompensacji odkształceń wywołanych wpływem temperatury. Układane są na ścianach prefabrykowanych bądź murowanych, których grubość musi zapewnić odpowiednią głębokość oparcia elementów.

Głębokość oparcia płyt

Oparcie płyt dachowych musi zapewnić ich prawidłowy montaż i powinno wynosić minimum 5,5 cm dla płyty DKO oraz 4,0 cm dla płyty DKZ.

Wyrównanie górnej powierzchni

Dla wyrównania górnej powierzchni płyt zaciera się je warstwą zaprawy cementowej o grubości 0,5 cm.

płyty dkz

płyty korytkowe