Przebudowa Budynku Głównego SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

W BUDMATER mieliśmy okazję dostarczyć prefabrykowane betonowe i żelbetowe elementy konstrukcyjne, w tym płyty WPS, dla projektu przebudowy Kliniki Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych oraz Kliniki Gastroenterologii w Szczecinie. Ten projekt, prowadzony przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, ma na celu modernizację i rozwój placówki medycznej.

O Projekcie

Przebudowa obejmuje III piętro budynku głównego w częściach B, C, G i H przy ul. Unii Lubelskiej 1. Projekt, opracowany przez Smart Architekci Szymon Mazurek, zakłada utworzenie Uniwersyteckiego Ponadregionalnego Centrum Chirurgii Głowy i Szyi, oferując nowoczesną przestrzeń do leczenia i prowadzenia badań. Zostaną wyburzone części ścian nośnych i działowych, wykonane nowe otwory drzwiowe oraz zamurowania, a także stworzone nowe ściany działowe.

Techniczne Aspekty Budowy

Przebudowa pomieszczeń obejmuje powierzchnię netto około 1800 m², z czego obszar przeznaczony pod przebudowę dla segmentu H wynosi ok. 851,90 m², dla segmentu G ok. 653,50 m², a dla segmentu C łącznie 324,30 m². W ramach prac budowlanych przewidziano również wykonanie nowych nadproży i podciągów stalowych, usunięcie istniejących okładzin i posadzek oraz nowe wykończenie pomieszczeń.

Lokalizacja i Dostępność

Zlokalizowany w centrum Szczecina, projekt przebudowy SPSK Nr 1 PUM stanowi ważną część infrastruktury medycznej miasta, oferując lepszą dostępność i komfort dla pacjentów oraz personelu medycznego.

Postęp Budowy i Przyszłe Planowanie

Generalnym wykonawcą projektu jest firma Adamietz Sp. z o.o., która obecnie pracuje nad etapem ścisłych prac wykończeniowych, w tym malowaniem, układaniem wykładzin PCV i dywanowych. Przewiduje się, że I etap prac zakończy się do końca 2023 roku, z planowanym zakończeniem całej inwestycji w I kwartale 2025 roku.

Zakres Zmian i Modernizacja

Projekt zakłada kompleksową modernizację istniejących pomieszczeń, z uwzględnieniem nowoczesnych standardów medycznych i technologicznych. Zmiany układu funkcjonalno-użytkowego obejmują adaptację części pomieszczeń dla potrzeb Kliniki Gastroenterologii i utworzenie nowych pomieszczeń administracyjnych i socjalnych.