Publiczna Szkoła Podstawowa - Malnia

Rozbudowa i Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni

Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni to kluczowa inwestycja, mająca na celu nie tylko poprawę warunków edukacyjnych, ale również efektywność energetyczną budynku. Projekt ten jest zasługą wspólnych działań władz lokalnych i zaangażowanych firm, w tym naszej, której rola ogranicza się do jednorazowego wkładu w postaci kluczowych materiałów budowlanych.

Szczegóły Projektu

Realizacja obejmuje kompleksowe prace, począwszy od ocieplenia ścian, przez modernizację instalacji centralnego ogrzewania, aż po instalację paneli fotowoltaicznych i odnowienie stołówki oraz kuchni. Dzięki tym działaniom, szkoła stanie się nie tylko bardziej komfortowa dla uczniów i nauczycieli, ale także znacznie bardziej ekologiczna.

Wkład Naszej Firmy w Projekt

Jesteśmy dumni, mogąc przyczynić się do tego ważnego przedsięwzięcia poprzez dostarczenie stropów kanałowych sprężonych. Ten jeden, ale istotny element konstrukcyjny, gwarantuje wysoką jakość i trwałość, co jest niezbędne w obiektach użyteczności publicznej, szczególnie tych edukacyjnych.

Postęp i Realizacja

Obecnie prace prowadzone są przez Zakład Techniczno-Budowlany Polbau Sp. z o.o. i koncentrują się na etapie wykończeniowym. Finalizacja projektu zaplanowana jest na maj 2024 roku, co jest światłem w tunelu dla lokalnej społeczności, oczekującej na nowe, ulepszone warunki edukacyjne.

Znaczenie Inwestycji dla Społeczności

Oprócz bezpośredniego wpływu na warunki nauki i pracy w szkole, projekt ten ma również znaczenie symboliczne. Stanowi on dowód na to, że poprzez współpracę i zaangażowanie różnych podmiotów, możliwe jest tworzenie przestrzeni, które służą przyszłym pokoleniom i środowisku.

Podsumowanie

Rozbudowa i termomodernizacja PSP w Malni to projekt, który wykracza poza standardowe prace budowlane. Jest to inwestycja w przyszłość, zorientowana na potrzeby edukacyjne, a także na zrównoważony rozwój. Nasz skromny udział w tym projekcie podkreśla nasze zaangażowanie w tworzenie lepszej przyszłości dla młodych ludzi i naszej planety.

Publiczna Szkoła Podstawowa - Malnia