Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach – Etap I – Segment A

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach obejmuje nowy budynek z salami dydaktycznymi, językowymi, pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną, zapleczem, szatniami, świetlicą, biblioteką szkolną oraz stołówką. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniał standardy energooszczędności.

Główni Wykonawcy

  • Generalny wykonawca: Zakład Techniczno-Budowlany Polbau Sp. z o.o.
  • Główny projektant: Kiewel/Janus Architektura Sp. z o.o.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER dostarcza prefabrykowane betonowe i żelbetowe elementy konstrukcyjne, w tym płyty kanałowe.

Postęp Realizacji

  • Rozpoczęcie prac w II kwartale 2023, z planowanym zakończeniem w III kwartale 2024.
  • Na dzień 06.11.2023 trwają prace konstrukcyjne stanu surowego.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt ma kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnej, poprawiając warunki edukacyjne i dostarczając nowoczesne udogodnienia dla uczniów.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia całkowita: 7262 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 5648 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 2528 m²
  • Kubatura: 21462 m³
  • Ilość kondygnacji: 3 nadziemne
  • Typ konstrukcji: Murowo-żelbetowa

Podsumowanie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach to ważna inwestycja edukacyjna, która odpowiada na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie edukacji. Współpraca z doświadczonymi wykonawcami i dostawcami materiałów, jak BUDMATER, gwarantuje wysoką jakość i trwałość nowych obiektów szkolnych.