Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi – Etap I

Inwestycja obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi. Projekt został podzielony na dwa etapy, a pierwszy etap koncentruje się na budowie nowego skrzydła z różnorodnymi pomieszczeniami funkcjonalnymi, w tym świetlicą, stołówką, biblioteką, szatniami, kuchnią oraz salami zajęciowymi.

Opis Projektu

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej infrastruktury szkolnej, aby lepiej służyć potrzebom edukacyjnym i społecznościowym lokalnej społeczności. Nowe skrzydło będzie zawierało nowoczesne udogodnienia i przestrzenie, które wesprą rozwój edukacyjny uczniów.

Główni Projektanci

  • Ekoinbud Sp. z o.o. (PFU)
  • AC Studio Jarosław Romański (PB + PW)

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER odpowiada za dostarczenie prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, w tym płyt kanałowych, do głównego wykonawcy, firmy Arcus Technologie.

Postęp Realizacji

Prace rozpoczęły się w I kwartale 2023 roku, a stan na wrzesień 2023 roku wskazuje, że prace wykończeniowe są już w toku. Oczekuje się zakończenia projektu do III kwartału 2024 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Rozbudowa szkoły ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności, zapewniając lepsze warunki do nauki i rozwoju dla młodzieży. Nowe pomieszczenia i udogodnienia zwiększą komfort i funkcjonalność obiektu edukacyjnego.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 3034 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 1817 m²
  • Kubatura: 20026 m³
  • Ilość kondygnacji: 2 nadziemne
  • Wysokość: 8,57 m
  • Typ konstrukcji: tradycyjna

Podsumowanie

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi jest inwestycją ważną dla edukacji i rozwoju lokalnej społeczności. Współpraca z BUDMATER, firmą która dostarcza specjalistyczne materiały budowlane, oraz z głównym wykonawcą Arcus Technologie, podkreśla zaangażowanie w zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej.