Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gen. Marcina Kątskiego w Kątach

Inwestycja obejmująca budowę sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gen. Marcina Kątskiego w Kątach ma na celu wzbogacenie infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Zaprojektowana w systemie energooszczędnym, sala wraz z przyszkolnym boiskiem stanowi ważne uzupełnienie dla lokalnej społeczności.

Opis Projektu

Projekt obejmuje budowę i przebudowę istniejącego budynku szkoły oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Sala gimnastyczna zostanie wyposażona w zaplecze szatniowo-sanitarne, a także trzy sale dydaktyczne. Dodatkowo, powstanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową.

Główny Projektant

Projekt został zaprojektowany przez Usługi Projektowe Polak Wiesław Jerzy. Jego kreatywne podejście do projektowania przestrzeni edukacyjnych i sportowych podkreśla znaczenie funkcjonalności i estetyki w projektach publicznych.

Generalny Wykonawca

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Olexbud Paweł Oleksy jest odpowiedzialne za realizację projektu. Ich doświadczenie w budownictwie publicznym gwarantuje terminowość i jakość wykonania.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER z dumą dostarcza materiały konstrukcyjne, w tym stropy gęstożebrowe, które zapewniają trwałość i bezpieczeństwo nowej sali gimnastycznej. Nasze zaangażowanie w projekt podkreśla nasz wkład w rozwój lokalnej infrastruktury.

Postęp Realizacji

Obecnie prace znajdują się na etapie wykończeniowym, z planowanym zakończeniem budowy w czerwcu 2024 roku. Prace postępują zgodnie z harmonogramem, dążąc do zapewnienia nowoczesnej i bezpiecznej przestrzeni dla uczniów.

Znaczenie dla Społeczności

Budowa tej sali gimnastycznej ma kluczowe znaczenie dla rozwoju fizycznego i edukacyjnego dzieci i młodzieży w regionie, zapewniając im dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych.

Podsumowanie

Projekt budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Gen. Marcina Kątskiego w Kątach to ważna inwestycja, która przyczynia się do poprawy jakości edukacji i rekreacji w regionie. Jako BUDMATER, jesteśmy dumni, że możemy wspierać tę inicjatywę, dostarczając wysokiej jakości prefabrykowane elementy betonowe.

Sala gimnastyczna przy Publicznej Szkole Podstawowej - Kąty