Sala Widowiskowa w Sompolnie: Nowe Centrum Kultury i Rozrywki

Firma BUDMATER, specjalizująca się w dostawie prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, w tym płyt kanałowych, ma zaszczyt wspierać budowę nowej sali widowiskowej w Sompolnie. Projekt ten, realizowany przez Urząd Gminy Sompolno, jest rozbudową dawnego Ratusza Miejskiego, obecnie siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

O Projekcie

Projektowany obiekt, będący elementem kulturalnym miasta Sompolno, ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni do organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Sala widowiskowa, o powierzchni użytkowej 992 m², będzie zlokalizowana na istniejących fundamentach i piwnicach dawnego Ratusza Miejskiego, co jest przykładem efektywnego wykorzystania i adaptacji historycznej przestrzeni.

Techniczne Aspekty Budowy

Za projekt sali widowiskowej odpowiada Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowo-Consultingowe PRO EKO. Budynek będzie składał się z dwóch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej, z kubaturą wynoszącą 5175 m³. Wysokość konstrukcji to 12,90 m, co zapewni odpowiednią przestrzeń dla różnorodnych wydarzeń kulturalnych.

Lokalizacja i Dostępność

Sala widowiskowa zlokalizowana jest przy Placu Wolności 26 w Sompolnie, co czyni ją łatwo dostępną i widoczną w centrum miasta. Lokalizacja ta umożliwia mieszkańcom łatwy dostęp do nowego centrum kultury i rozrywki.

Planowanie i Etapy Realizacji

Budowa rozpoczęła się w II kwartale 2023 roku i planowane jest jej zakończenie w IV kwartale 2024 roku. Obecnie trwają prace nad stanem surowym budynku, a następna aktualizacja projektu przewidziana jest na marzec 2024 roku, kiedy to oczekiwane jest zakończenie etapu wykończenia.

Wizja Przyszłości

Nowa sala widowiskowa w Sompolnie będzie stanowić ważne miejsce dla lokalnej społeczności, umożliwiając organizację wydarzeń kulturalnych, spektakli i koncertów, co znacząco wzbogaci życie kulturalne miasta. Dzięki połączeniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych z historycznym charakterem budynku dawnego Ratusza, projekt ten ma szansę stać się symbolem przemyślanej renowacji i rozwoju kulturalnego w regionie.