Ściany murowane

Ściany murowane

Ściany domu możemy bardzo ogólnie podzielić na ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne, które z kolei dzielimy na ściany nośne i działowe.

Według aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych od 01.01.2018 wynosi 0,23 W/(m2 K). Natomiast od 01.01.2021 będzie wynosił 0,20 W/(m2 K). Warto o tym pamiętać przy doborze materiału, z którego ma być wykonana ściana zewnętrzna naszego domu.
Ściany zewnętrzne domu możemy wykonać na wiele różnych sposobów i przy udziale bardzo różnych materiałów.

Rodzaje ścian zewnętrznych murowanych:

  • jednowarstwowa - element, z którego wykonana jest ściana samodzielnie spełnia wymagania odnośnie współczynnika przenikania ciepła i nie potrzebuje warstwy docieplenia
  • dwuwarstwowa - element, z którego wykonana jest ściana samodzielnie nie spełnia wymagań odnośnie współczynnika przenikania ciepła i potrzebuje wykonania dodatkowej warstwy docieplenia
  • trójwarstwowa - składa się z trzech warstw: nośnej, termoizolacyjnej oraz osłonowej

Aktywne filtry:

-