janów podlaski trybuny sportowe

Rozbudowa i Przebudowa Stadionu w Janowie Podlaskim: Nowa Era Sportowych Inicjatyw

W Janowie Podlaskim, przy ulicy Narutowicza, trwa rozbudowa i przebudowa istniejącego stadionu sportowego. Inwestycja ta, realizowana przez Gminę Janów Podlaski, ma na celu stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego, który będzie służyć zarówno lokalnej społeczności, jak i sportowcom. Firma BUDMATER, jako dostawca prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych, w tym trybun prefabrykowanych, ma zaszczyt wspierać ten projekt.

O Projekcie

Projekt obejmuje kompleksowe prace związane z modernizacją stadionu. Przewiduje się przebudowę istniejącej płyty głównej boiska piłkarskiego, budowę nowej bieżni 4-torowej, placu zabaw dla dzieci, ciągów pieszych, a także trybuny naziemnej. Całość uzupełni nowe ogrodzenie terenu i instalacje zewnętrzne.

Lokalizacja i Dostępność

Stadion położony w centralnej części Janowa Podlaskiego stanowi idealną lokalizację dla obiektu sportowego. Dostępność stadionu dla mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości jest kluczowa dla promowania aktywności fizycznej i sportu w regionie.

Planowanie i Etapy Realizacji

Prace rozpoczęły się w I kwartale 2023 roku, a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2024 roku. Na obecnym etapie trwają prace konstrukcyjne, które mają na celu zapewnienie nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej. Projekt realizowany jest w systemie pakietowym, co pozwala na efektywne zarządzanie poszczególnymi etapami prac oraz zapewnienie wysokiej jakości wykonania.

Architektura i Design

Głównym projektantem stadionu jest PRB Consulting Jarosław Bąchorek, który zaprojektował obiekt z myślą o estetyce, funkcjonalności oraz bezpieczeństwie użytkowników. Nowoczesne trybuny, przestronne ciągi piesze oraz profesjonalne boisko piłkarskie i bieżnia są zaplanowane tak, aby służyć zarówno sportowcom, jak i kibicom.

Techniczne Aspekty Budowy

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje szereg prac, w tym przygotowanie placu budowy, rozbiórkę istniejących elementów, wycinkę drzew, profilowanie terenu, budowę trybun, instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych, a także montaż wyposażenia terenu. Całkowita powierzchnia użytkowa stadionu wynosi 2100 m², a kubatura 8274 m³. Dostarczone przez BUDMATER materiały, takie jak trybuny prefabrykowane, zapewniają wysoką jakość i trwałość konstrukcji.

Wizja Przyszłości

Rozbudowa stadionu w Janowie Podlaskim ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury sportowej, ale także stworzenie przestrzeni, która będzie sprzyjać rozwojowi lokalnego sportu i rekreacji. Nowy kompleks sportowy stanowi inwestycję w zdrowie i aktywność mieszkańców, oferując nowoczesne obiekty do uprawiania sportów i organizacji wydarzeń sportowych.

Współpraca i Wkład Społeczny

Realizacja tego projektu podkreśla zaangażowanie Gminy Janów Podlaski oraz współpracujących firm, w tym BUDMATER, w rozwój infrastruktury społecznej i sportowej. Współpraca ta odzwierciedla wspólne dążenie do tworzenia przestrzeni, która służy dobru publicznemu i promuje zdrowy styl życia.

Podsumowanie

Rozbudowa i przebudowa stadionu w Janowie Podlaskim to projekt, który przekształci istniejący obiekt w nowoczesny kompleks sportowy, odpowiadający na potrzeby współczesnego sportu i rekreacji. Jego zakończenie przyniesie znaczące korzyści dla mieszkańców, stając się ważnym punktem na mapie sportowej regionu.

janów podlaski trybuny sportowe