Innowacyjna Strażnica OSP w Brzózie – Centrum Społecznościowe i Ratownicze

Budowa nowej strażnicy OSP w Brzózie wraz ze świetlicą wiejską to projekt innowacyjny, mający na celu stworzenie centrum społecznościowego i ratowniczego, które będzie również służyło jako przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców.

Opis Projektu

Inwestycja obejmuje budowę nowego obiektu z częścią użytkową dedykowaną dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz częścią ogólnodostępną. Dodatkowo, przewiduje się zagospodarowanie terenu wokół obiektu na cele edukacyjne i rekreacyjne.

Główny Wykonawca

SKADAR Arkadiusz Skawiński jest odpowiedzialny za realizację budowy, zapewniając wysokiej jakości prace konstrukcyjne i budowlane.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Jako dostawca prefabrykowanych betonowych i żelbetowych elementów, BUDMATER wnosi istotny wkład w trwałość i funkcjonalność budynku, dostarczając niezbędne płyty kanałowe.

Postęp Realizacji

Obecnie trwają początkowe prace konstrukcyjne, a projekt znajduje się w fazie realizacji. Zakładane zakończenie prac to IV kwartał 2024 roku.

Główny Projektant

Projekt strażnicy został opracowany przez WM-Projekt Witold Malmon, który zastosował nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania projektowe.

Znaczenie dla Społeczności

Budowa strażnicy to nie tylko wzmocnienie lokalnej OSP, ale również stworzenie przestrzeni służącej rozwojowi i integracji społeczności lokalnej.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia: 705 m² użytkowa, 800 m² zabudowy.
  • Kubatura: 7000 m³, co świadczy o przestronności i funkcjonalności obiektu.
  • Kondygnacje: Jedna kondygnacja nadziemna, co zapewnia łatwą dostępność i wygodę użytkowania.
  • Wysokość: 11,77 m, co zapewnia przestronność i komfort użytkowania.
  • Konstrukcja: Murowana tradycyjna z elementami żelbetowymi, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo.

Podsumowanie

Projekt strażnicy OSP w Brzózie to inicjatywa o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także miejsce do integracji i rozwoju społecznego. Jako BUDMATER, cieszymy się, że możemy być częścią tego ważnego przedsięwzięcia.

Strażnica OSP - Brzóza