Strop WPS

Strop WPS

Jest to dosyć stara technologia jednak nadal stosowana. Płyty WPS są odmianą stropów gestożebrowych, gdzie żebrami nośnymi są stalowe belki dwuteowe, a wypełnieniem betonowe płyty WPS. Płyta stropowa WPS jest prefabrykowanym elementem żelbetowym. Przeznaczone są do
wykonywania stropów belkowo-płytowych, jako elementy wypełniające między stalowymi belkami stropu w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym, przy klasie ekspozycji X0 według normy PN-B-03264:2002

Nazwa WPS pochodzi od nazwy systemu wymyślonego we Wrocławiu i dzięki, ku chwale i pamięci pomysłodawców nazwana została Wrocławska Płyta Stropowa (WPS). Strop ten to system który jest  oparty o dwuteowniki stalowe pomiędzy którymi układa się płyty WPS.  Elementy płyt WPS dostępne są o szerokości 40 cm, dostosowane do rozstawu belek stalowych od 90 do 150 cm (co 10 cm). Waga elementów wynosi ok. 100 kg/m2 stropu. Do wykonania płyt stosujemy beton klasy nie niższej niż C20/25, stal klasy A-0 StOS. Płyty stropowe WPS przystosowane są do montażu ręcznego.

Płyty WPS mają kształt prostokąta, wzmocnione są wzdłużnie trzema żebrami, a w obu końcach mają wgłębienie dla oparcia na dolnej stopce belki stalowej dwuteowej. Obciążenie stropu WPS można projektować od obciążenia własnego np. stropodach do 2,6 kN na m2 . Płyta WPS jest idealna do remontu starych obiektów w tym zabytkowych (Zgoda Głównego Konserwatora Zabytków). Konstrukcja stropu praktycznie nie narusza struktury budynków. Podczas montażu i ukadania betonu nie wymaga się szalowania oraz używania stempli. Ze względu na wagę płyt, która waha się między 40 do 70 kg montaż może być ręczny - bez użycia jakiegokolwiek sprzętu. Można ją wykorzystywać do budowy nowych stropów w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, hal fabrycznych, budynków magazynowych, garaży.

 

Montaż płyt WPS

Montaż płyt WPS odbywa się ręcznie ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu montażowego.  Płyty stropowe WPS układamy szczelnie obok siebie, opierając je na dolnych stopkach dwuteowych belek stalowych (dwuteowników). Po ułożeniu całego stropu płytami WPS uzupełniamy spoiny między krawędziami płyt, a bokami. Wypełnienie płyt wykonuje się używając do tego celu zaprawy cementowej.

 

Zasady układania stropu WPS 

Przy układaniu stropów z płyt WPS przy wykorzystaniu belek stalowych (dwuteowników), należy przestrzegać następujących zasad:

 • układ belek, numery poszczególnych belek stalowych stropu, ich wielkość oraz typy płyt WPS powinny być zgodne z przygotowanym projektem konstrukcyjnym stropu. Tak więc podstawą do wykonania montażu w obiekcie jest budowlany projekt techniczny – konstrukcyjny remontu, modernizacji lub nowo wznoszonego budynku. Projekt stropu powinien obejmować następujące dane: rodzaj i grubość stropu, układ, rozstaw i numeracja belek, sposób oparcia na ścianach i ich kotwienie. Belki stalowe powinny być klasy AI – AII o wysokości dwuteowników minimum 140 mm.
 • odległości pomiedzy osiami belek stalowych, w zależności od numeru belek oraz typów WPS, powinny być zgodne z zasadami,
 • dolne stopki belek stalowych powinny być umieszczone niezależnie od ich wysokości w jednym poziomie, oraz dokładnie owinięte siatką drucianą Rabitza. Siatka Rabitza to tkana siatka z drutu czarnego o średnicy Ø 0,8mm i oczkach 16x16mm,
 • płyty stropowe WPS należy układać ściśle obok siebie,
 • po ułożeniu płyt WPS styki między skrajnymi podłużnymi żebrami płyty należy wypełnić betonem, a styki między płytami a środkami belek rzadką zaprawą cementową,
 • belki stropu należy obetonować aby zwiększyć sztywność stropu
 • strop od spodu musi być otynkowany min. 2 cm zaprawą cementowo-wapienną.
 • do wykonania stropów z płyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i
  użytkowania, naleŜy stosować belki stalowe (o przekroju dwuteowym lub ceowym) o takiej szerokości stopki, aby zapewnić oparcie płyt co najmniej na długości 4 cm.

 

Izolacja stropu WPS

Izolację stropów WPS wykonuje się poprzez wypełnienie przestrzeni miedzy belkami lekkimi materiałami termoizolacyjnymi. Wykorzystujemy do tego LECA keramzyt, styropian, wełna mineralna, poliuretan, zasypki z żużla i inne. Izolację układamy ponad płytami i na to układa się warstwę betonu. 

 

Rozmiary płyt WPS:

 • długość 90cm - szerokość 40cm
 • długość 100cm - szerokość 40cm
 • długość 110cm - szerokość 40cm
 • długość 120cm - szerokość 40cm
 • długość 130cm - szerokość 40cm
 • długość 140cm - szerokość 40cm
 • długość 150cm - szerokość 40cm

 

Grubości stropów WPS

 • dla rozpiętości mniejszych od 4,60 m (wysokość dwuteownika 140–200 mm) - grubość stropu 23 cm
 • dla rozpiętości od 4,60 do 6,50 m (wysokość dwuteownika 140–260 mm) - grubość stropu 29 cm 
 • dla rozpiętości powyżej 6,50 m (wysokość dwuteownika 140–300 mm) - grubość stropu 33 cm

Aktywne filtry: