Wpisy

Rewitalizacja Zespołu Pałacowego Wieniec: Przeszłość Spotyka Przyszłość

Rewitalizacja zespołu pałacowego Wieniec to projekt ambitny, łączący w sobie szacunek dla dziedzictwa kulturalnego z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Celem jest odnowienie pałacu, Starego Dworu oraz stworzenie nowego obiektu z infrastrukturą hotelową, restauracyjną oraz wellness i spa, a także zagospodarowanie przylegającego parku.

Czytaj dalej

Innowacyjna Hala Widowiskowo-Sportowa w Przedeczu: Przestrzeń dla Sportu i Kultury

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Przedeczu to projekt mający na celu wzbogacenie infrastruktury sportowej i kulturalnej miasta. Inwestycja ta, zaplanowana przez Urząd Miasta i Gminy Przedecz, odpowiada na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie dostępu do nowoczesnych obiektów do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Czytaj dalej

Nowoczesny Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich

Inwestycja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane przestrzenie edukacyjne, szkoleniowe oraz warsztatowe. Realizowany przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy projekt ma na celu stworzenie kompleksu budynków, które wspierają rozwój umiejętności i kwalifikacji młodzieży.

Czytaj dalej

Transformacja Komunikacyjna w Kuźnicach: Nowe Centrum Przesiadkowe

Wprowadzenie

Projekt centrum przesiadkowego w Kuźnicach stanowi kluczowy element strategii miejskiej Zakopanego, mającej na celu poprawę dostępności i efektywności lokalnego systemu transportowego. Inicjatywa ta, realizowana przez Urząd Miasta Zakopane, ma za zadanie reorganizację istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, zwiększenie przepustowości oraz poprawę warunków dla pieszych i rowerzystów.

Czytaj dalej

Ekspansja Swimer: Modernizacja i Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego

Projekt rozbudowy zakładu produkcyjnego Swimer w Toruniu to kluczowy krok w strategii firmy, mający na celu zwiększenie mocy produkcyjnych oraz ulepszenie procesów operacyjnych. Inicjatywa ta odpowiada na dynamicznie rosnące zapotrzebowanie rynku i podkreśla dążenie firmy do innowacyjności w produkcji zbiorników z polietylenu.

Czytaj dalej

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie Centrum Konferencyjno-Dydaktyczno-Laboratoryjne Wydziału Chemicznego Alchemium – Etap II

Projekt Centrum Konferencyjno-Dydaktyczno-Laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Alchemium na Politechnice Łódzkiej jest jednym z najnowocześniejszych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce. Obejmuje on budowę kompleksu budynków, który ma stanowić przestrzeń dla badań, nauki i wymiany międzynarodowej w dziedzinie chemii. W II etapie przedsięwzięcia planowana jest realizacja budynku laboratoryjno-dydaktycznego oznaczonego jako A, B i D.

Czytaj dalej

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie Magazynu Wielobranżowego, Al. Legionów

Projekt magazynu wielobranżowego przy alei Legionów w Łomży, realizowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, to inicjatywa mająca na celu stworzenie nowoczesnego obiektu magazynowego z częścią biurową i socjalną. Projekt ten odgrywa kluczową rolę w optymalizacji logistycznej oraz przechowywaniu mienia wojskowego.

Czytaj dalej

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Projekt rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku obejmuje zarówno nową część administracyjną, jak i modernizację istniejącego budynku.

Czytaj dalej

Rozbudowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Rozbudowa i przebudowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim to istotny projekt mający na celu zmodernizowanie i rozszerzenie infrastruktury służb ratowniczych.

Opis Projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego budynku A, przebudowę południowej części budynku B oraz budowę nowego trzykondygnacyjnego budynku D. Całość inwestycji ma na celu stworzenie funkcjonalnego i nowoczesnego kompleksu biurowego, który zaspokoi potrzeby służb ratowniczych.

Główni Projektanci

Projekt realizowany jest pod kierownictwem VORTEX Wojciech Pestka (PFU) oraz Instal-Tech Marcin Marzec (PB + PW), którzy są odpowiedzialni za kompleksowe zaprojektowanie i nadzór nad wykonaniem obiektu.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Dostarczamy kluczowe prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe, w tym płyty kanałowe, które zapewniają wysoką jakość, trwałość oraz bezpieczeństwo konstrukcji nowych obiektów.

Postęp Realizacji

Inwestycja rozpoczęła się w II kwartale 2023 roku. Obecnie trwają początkowe roboty stanu surowego, a projekt ma zakończyć się w IV kwartale 2025 roku.

Znaczenie dla Społeczności

Rozbudowa Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności służb ratowniczych w regionie. Nowoczesne i przestronne obiekty przyczynią się do lepszej organizacji pracy oraz będą służyć jako centrum koordynacyjne w sytuacjach kryzysowych.

Parametry Techniczne

 • Powierzchnia użytkowa: 2330 m²
 • Powierzchnia zabudowy: 1218 m²
 • Kubatura: 13082 m³
 • Ilość kondygnacji: 3 nadziemne
 • Typ konstrukcji: Murowana, żelbetowa

Podsumowanie

Projekt rozbudowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, z naszym udziałem, stanowi istotny wkład w rozwój infrastruktury służb ratowniczych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów prefabrykowanych, budynki będą nie tylko funkcjonalne i nowoczesne, ale także trwałe i bezpieczne, co jest kluczowe w przypadku obiektów o tak istotnym znaczeniu społecznym.

Szkoła Podstawowa nr 6 – rozbudowa

Opis Projektu

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie obejmuje dodanie nowej sali sportowej oraz skrzydła dydaktycznego. Rozbudowa ma na celu stworzenie lepszych warunków edukacyjnych dla uczniów oraz umożliwienie przeniesienia pobliskiego przedszkola. W ramach projektu przewiduje się modernizację istniejących obiektów szkolnych oraz uzupełnienie infrastruktury o nowe, funkcjonalne przestrzenie.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

W projekcie rozbudowy SP nr 6, BUDMATER Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dostarczenie prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym stropów gęstożebrowych dla firmy Kartel S.A. Nasze materiały zapewniają solidność konstrukcji, co jest kluczowe w obiektach edukacyjnych, gdzie bezpieczeństwo i trwałość są priorytetem.

Postęp Realizacji

 • Rozpoczęcie: III kwartał 2022
 • Planowane zakończenie: I kwartał 2024
 • Aktualny etap: Trwają prace wykończeniowe, stany surowe budynków są gotowe.

Znaczenie dla Społeczności

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 to istotne przedsięwzięcie dla społeczności Chrzanowa, zapewniające uczniom dostęp do nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni edukacyjnych. Nowe obiekty, w tym sala sportowa, wzbogacą ofertę szkoły, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Parametry Techniczne

 • Powierzchnia całkowita: 1100 m²
 • Powierzchnia użytkowa: 700 m²
 • Kubatura: 4910 m³
 • Ilość kondygnacji: 2 nadziemne

Podsumowanie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, z udziałem BUDMATER, odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości materiałów budowlanych dla sektora edukacyjnego. Dzięki naszym produktom, nowe budynki szkolne będą charakteryzować się trwałością i funkcjonalnością, tworząc bezpieczne i inspirujące środowisko do nauki i rozwoju dla młodych pokoleń.