Wpisy

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Projekt rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku obejmuje zarówno nową część administracyjną, jak i modernizację istniejącego budynku.

Czytaj dalej

Posterunek Policji w Białowieży – Przebudowa i Modernizacja

Projekt dotyczy przebudowy i modernizacji Posterunku Policji w Białowieży, który obejmuje renowację pomieszczeń biurowych, mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych. Po zakończeniu prac, obiekt zostanie przekształcony w centrum szkoleniowo-hotelowe dla służb policyjnych.

Czytaj dalej

Innowacyjna Strażnica OSP w Brzózie – Centrum Społecznościowe i Ratownicze

Budowa nowej strażnicy OSP w Brzózie wraz ze świetlicą wiejską to projekt innowacyjny, mający na celu stworzenie centrum społecznościowego i ratowniczego, które będzie również służyło jako przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców.

Czytaj dalej