Wpisy

Nowoczesny Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich

Inwestycja Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Strzelcach Krajeńskich stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane przestrzenie edukacyjne, szkoleniowe oraz warsztatowe. Realizowany przez Lubuską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy projekt ma na celu stworzenie kompleksu budynków, które wspierają rozwój umiejętności i kwalifikacji młodzieży.

Czytaj dalej

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie Centrum Konferencyjno-Dydaktyczno-Laboratoryjne Wydziału Chemicznego Alchemium – Etap II

Projekt Centrum Konferencyjno-Dydaktyczno-Laboratoryjnego Wydziału Chemicznego Alchemium na Politechnice Łódzkiej jest jednym z najnowocześniejszych przedsięwzięć edukacyjnych w Polsce. Obejmuje on budowę kompleksu budynków, który ma stanowić przestrzeń dla badań, nauki i wymiany międzynarodowej w dziedzinie chemii. W II etapie przedsięwzięcia planowana jest realizacja budynku laboratoryjno-dydaktycznego oznaczonego jako A, B i D.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 6 – rozbudowa

Opis Projektu

Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie obejmuje dodanie nowej sali sportowej oraz skrzydła dydaktycznego. Rozbudowa ma na celu stworzenie lepszych warunków edukacyjnych dla uczniów oraz umożliwienie przeniesienia pobliskiego przedszkola. W ramach projektu przewiduje się modernizację istniejących obiektów szkolnych oraz uzupełnienie infrastruktury o nowe, funkcjonalne przestrzenie.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

W projekcie rozbudowy SP nr 6, BUDMATER Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za dostarczenie prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, w tym stropów gęstożebrowych dla firmy Kartel S.A. Nasze materiały zapewniają solidność konstrukcji, co jest kluczowe w obiektach edukacyjnych, gdzie bezpieczeństwo i trwałość są priorytetem.

Postęp Realizacji

  • Rozpoczęcie: III kwartał 2022
  • Planowane zakończenie: I kwartał 2024
  • Aktualny etap: Trwają prace wykończeniowe, stany surowe budynków są gotowe.

Znaczenie dla Społeczności

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 to istotne przedsięwzięcie dla społeczności Chrzanowa, zapewniające uczniom dostęp do nowoczesnych i funkcjonalnych przestrzeni edukacyjnych. Nowe obiekty, w tym sala sportowa, wzbogacą ofertę szkoły, przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia całkowita: 1100 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 700 m²
  • Kubatura: 4910 m³
  • Ilość kondygnacji: 2 nadziemne

Podsumowanie

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, z udziałem BUDMATER, odzwierciedla nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości materiałów budowlanych dla sektora edukacyjnego. Dzięki naszym produktom, nowe budynki szkolne będą charakteryzować się trwałością i funkcjonalnością, tworząc bezpieczne i inspirujące środowisko do nauki i rozwoju dla młodych pokoleń.

Zespół Szkół Specjalnych, ul. Braterska

Inwestycja polega na budowie nowoczesnego obiektu szkolnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. Projektowany kompleks to zespół trzech budynków połączonych łącznikami, zaprojektowanych w kształcie podwójnej litery H, który ma służyć edukacji dzieci niewidomych, niedowidzących oraz z upośledzeniem słuchu. Szkoła będzie mogła pomieścić docelowo 120 uczniów, zapewniając im odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Czytaj dalej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach – Etap I – Segment A

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach obejmuje nowy budynek z salami dydaktycznymi, językowymi, pracowniami komputerowymi, salą gimnastyczną, zapleczem, szatniami, świetlicą, biblioteką szkolną oraz stołówką. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełniał standardy energooszczędności.

Czytaj dalej

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi – Etap I

Inwestycja obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi. Projekt został podzielony na dwa etapy, a pierwszy etap koncentruje się na budowie nowego skrzydła z różnorodnymi pomieszczeniami funkcjonalnymi, w tym świetlicą, stołówką, biblioteką, szatniami, kuchnią oraz salami zajęciowymi.

Czytaj dalej

Budowa Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie – Modernizacja

Projekt dotyczy modernizacji Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Celem jest stworzenie nowoczesnego środowiska edukacyjnego, które obejmuje powiększenie obiektu, nowe pracownie, obserwatorium astronomiczne oraz remont sali gimnastycznej.

Czytaj dalej

Modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie – Inwestycja na rzecz Edukacji Specjalnej

Inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie to projekt mający na celu przekształcenie istniejącego budynku w nowoczesny ośrodek edukacyjny. Przebudowa obejmuje termomodernizację i dostosowanie do obowiązujących norm przeciwpożarowych, co znacząco poprawi standardy nauczania i bezpieczeństwa uczniów.

Czytaj dalej

Przedszkole dla 90 dzieci - Zacharzyn

Budowa Przedszkola w Zacharzynie

Przedszkole w Zacharzynie to inwestycja, która przyczyni się do rozwoju edukacyjnego najmłodszych mieszkańców tej lokalnej społeczności. Jako firma BUDMATER, jesteśmy dumni, że nasze produkty będą częścią tego ważnego projektu.

Czytaj dalej

Publiczna Szkoła Podstawowa - Malnia

Rozbudowa i Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni

Rozbudowa i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni to kluczowa inwestycja, mająca na celu nie tylko poprawę warunków edukacyjnych, ale również efektywność energetyczną budynku. Projekt ten jest zasługą wspólnych działań władz lokalnych i zaangażowanych firm, w tym naszej, której rola ogranicza się do jednorazowego wkładu w postaci kluczowych materiałów budowlanych.

Czytaj dalej