Żebro rozdzielcze

żebro rozdzielcze

Żebro rozdzielcze stosuje się w częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych typu Teriva. Zbrojenie rozdzielcze stosuje się wtedy, gdy ich rozpiętość przekracza 4 m. Dzięki nim nie dochodzi do „klawiszowania” tzn. nierównomiernego obciążenia stropu gęstożebrowego, które objawia się powstawaniem rys wzdłuż belek częściowo prefabrykowanych.

Co to jest żebro rozdzielcze

Żebro rozdzielcze to monolityczny fragment stropu występujący najczęściej w stropach Teriva. Konieczność wykonania żebra rozdzielczego wynika z konieczności dozbrojenia stropu Teriva, którego rozpiętości przekraczają określone zakresy. I tak:

  • do rozpiętości do 3 m nie stosuje się żeber rozdzielczych
  • przy rozpiętościach od 3 do 4,5 m zaleca się stosowanie jednego żebra rozdzielczego
  • przy rozpiętościach od 4 do 6 m stosuje się dwa żebra rozdzielcze.

Żebra rozdzielcze formuje się w stropie przez rozsunięcie pustaków w poszczególnych rzędach o 7-10 cm .

W jakim celu stosuje się żebra rozdzielcze?

  • zabezpieczają stropy typu Teriva przed klawiszowaniem wynikającym z nierównomiernego obciążania stropu
  • projekt stropu powinien zakładać oraz pokazać w których miejscach powinny być wykonane żebra rozdzielcze
  • żebra rozdzielcze mają za zadanie wzmocnienie poprzeczne stropu

Jak zrobić żebro rozdzielcze?

Żebra rozdzielcze w stropach gęstożebrowych Teriva wykonuje się poprzez rozsunięcie pustaków Teriva w poszczególnych rzędach o 7-10 cm. Pustaki te powinny być z jednej strony zadeklowane, by nie wpadał do nich beton. Od dołu miejsce na żebra osłania się podłużnym deskowaniem, podpartym stemplami. U niektórych producentów elementów stropowych można kupić gotowe, specjalne kształtki do formowania żeber, które układa się pomiędzy pustakami i opiera na stopkach belek.

Teriva żebro rozdzielcze zbroi się dwoma prętami stalowymi, jeden dołem drugi górą o średnicy 10-12 mm, połączonymi co 60 cm strzemionami w kształcie litery S z drutu o przekroju 4,5-6 mm. Pręty zbrojenia żebra rozdzielczego zakotwiane są w wieńcach równoległych do układu belek stropowych. Żebra rozdzielcze jako ważny element konstrukcyjny stropu powinny być uwzględniane w obliczeniach konstrukcyjnych. Ile jest żeber wynika z projektu konstrukcyjnego stropu.

Żebro rozdzielcze w stropie Teriva – rysunek

żebro rozdzielcze teriva

Pręty rozdzielcze

W stropach monolitycznych, zbrojonych w jednym kierunku, żeber rozdzielczych nie ma, ale ich rolę pełnią pręty rozdzielcze. Są one umieszczane prostopadle do prętów zbrojenia głównego, które razem z betonem – odpowiadają za nośność i sztywność stropu.

W stropach tych pręty rozdzielcze mają za zadanie nie tylko rozłożyć obciążenia skupione na większe pasmo płyty. Unieruchamiają one też pręty główne, tworząc wraz z nimi sztywną siatkę zbrojeniową, uniemożliwiając ich przemieszczanie się podczas betonowania

Rozstaw prętów rozdzielczych nie powinien być większy niż 33 cm (3 pręty na 1 m), a ich nośność mniejsza niż 1/10 nośności zbrojenia głównego – przy obciążeniu równomiernie rozłożonym oraz 1/4 – przy obciążeniu skupionym. Minimalna średnica prętów rozdzielczych to 4,5 mm.

Dozbrajanie stropu Teriva polega na tym, że umieszcza się je na prętach głównych dolnego zbrojenia płyty i pod prętami – zbrojenia górnego. Nawet gdy pręty te wykonane są ze stali gładkiej, to nie robi się na ich końcach haków. Pręty rozdzielcze łączy się ze sobą na zakład o długości 20 cm, bez wiązania drutem.

Stropy, schody, balkony i szyby windowe prefabrykowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi produktami. Poniżej znajdziecie Państwo stropy WPS, Teriva, płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty Żerańskie, balkony, schody i szyby windowe prefabrykowane

Strop WPS najbardziej nadaje się do wymiany stropów w starych domach i przedwojennych kamienicach

Strop Teriva jest najpopularniejszym i najbardziej znanym ze stropów prefabrykowanych

Strop Filigran najłatwiej zastępuje strop monolityczny upraszczając i przyśpieszając czas pracy

Balkony prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

Schody prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

Szyby windowe prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych mocno przyśpieszając prace

Płyty kanałowe Żerańskie  przyspieszają prace również w budynkach jednorodzinnych, szeregowcach i wielorodzinnych

Płyty kanałowe sprężone najlepiej nadają się na duże rozpiętości dla podobnych pomieszczeń, bardzo przyśpieszają prace

Płyty korytkowe to znane rozwiązanie i przydadzą się do przykrycia strop betonowy na garażem lub nad gospodarczym