Żebro rozdzielcze

żebro rozdzielcze

Żebro rozdzielcze stosuje się w częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych typu Teriva. Zbrojenie rozdzielcze stosuje się wtedy, gdy ich rozpiętość przekracza 4 m. Dzięki nim nie dochodzi do „klawiszowania” tzn. nierównomiernego obciążenia stropu gęstożebrowego, które objawia się powstawaniem rys wzdłuż belek częściowo prefabrykowanych.

Co to jest żebro rozdzielcze

Żebro rozdzielcze to monolityczny fragment stropu występujący najczęściej w stropach Teriva. Konieczność wykonania żebra rozdzielczego wynika z konieczności dozbrojenia stropu Teriva, którego rozpiętości przekraczają określone zakresy. I tak:

  • do rozpiętości do 3 m nie stosuje się żeber rozdzielczych
  • przy rozpiętościach od 3 do 4,5 m zaleca się stosowanie jednego żebra rozdzielczego
  • przy rozpiętościach od 4 do 6 m stosuje się dwa żebra rozdzielcze.

Żebra rozdzielcze formuje się w stropie przez rozsunięcie pustaków w poszczególnych rzędach o 7-10 cm .

W jakim celu stosuje się żebra rozdzielcze?

  • zabezpieczają stropy typu Teriva przed klawiszowaniem wynikającym z nierównomiernego obciążania stropu
  • projekt stropu powinien zakładać oraz pokazać w których miejscach powinny być wykonane żebra rozdzielcze
  • żebra rozdzielcze mają za zadanie wzmocnienie poprzeczne stropu

Jak zrobić żebro rozdzielcze?

Żebra rozdzielcze w stropach gęstożebrowych Teriva wykonuje się poprzez rozsunięcie pustaków Teriva w poszczególnych rzędach o 7-10 cm. Pustaki te powinny być z jednej strony zadeklowane, by nie wpadał do nich beton. Od dołu miejsce na żebra osłania się podłużnym deskowaniem, podpartym stemplami. U niektórych producentów elementów stropowych można kupić gotowe, specjalne kształtki do formowania żeber, które układa się pomiędzy pustakami i opiera na stopkach belek.

Teriva żebro rozdzielcze zbroi się dwoma prętami stalowymi, jeden dołem drugi górą o średnicy 10-12 mm, połączonymi co 60 cm strzemionami w kształcie litery S z drutu o przekroju 4,5-6 mm. Pręty zbrojenia żebra rozdzielczego zakotwiane są w wieńcach równoległych do układu belek stropowych. Żebra rozdzielcze jako ważny element konstrukcyjny stropu powinny być uwzględniane w obliczeniach konstrukcyjnych. Ile jest żeber wynika z projektu konstrukcyjnego stropu.

Jak wygląda żebro rozdzielcze?

Żebro rozdzielcze w stropie Teriva – rysunek

żebro rozdzielcze teriva

Co ile żebro rozdzielcze?

W stropach monolitycznych, zbrojonych w jednym kierunku, żeber rozdzielczych nie ma, ale ich rolę pełnią pręty rozdzielcze. Są one umieszczane prostopadle do prętów zbrojenia głównego, które razem z betonem – odpowiadają za nośność i sztywność stropu.

W stropach tych pręty rozdzielcze w stropie mają za zadanie nie tylko rozłożyć obciążenia skupione na większe pasmo płyty. Unieruchamiają one też pręty główne, tworząc wraz z nimi sztywną siatkę zbrojeniową, uniemożliwiając ich przemieszczanie się podczas betonowania

Pręty rozdzielcze

Rozstaw prętów rozdzielczych nie powinien być większy niż 33 cm (3 pręty na 1 m), a ich nośność mniejsza niż 1/10 nośności zbrojenia głównego – przy obciążeniu równomiernie rozłożonym oraz 1/4 – przy obciążeniu skupionym. Minimalna średnica prętów rozdzielczych to 4,5 mm.

Zbrojenie żebra rozdzielczego Teriva polega na tym, że umieszcza się je na prętach głównych dolnego zbrojenia płyty i pod prętami – zbrojenia górnego. Nawet gdy pręty te wykonane są ze stali gładkiej, to nie robi się na ich końcach haków. Żebra rozdzielcze w stropach gęstożebrowych łączy się ze sobą na zakład o długości 20 cm, bez wiązania drutem.

Kształtka żebra rozdzielczego

Wykonanie żebra rozdzielczego stropu Teriva można przyspieszyć poprzez zastosowanie kształtki żebra rozdzielczego. Kształtka żebra zalewanie stropu. Dzięki temu, że kształtka jest odpowiednio wyprofilowana pozwala na utrzymanie właściwego dystansu zbrojenia co zapewnia właściwe otulenie zbrojenia betonem. Posiadamy kształtki pod każdy przekrój stropu gęstożebrowego Teriva.

kształtka żebra rozdzielczego