Rewitalizacja Zespołu Pałacowego Wieniec: Przeszłość Spotyka Przyszłość

Rewitalizacja zespołu pałacowego Wieniec to projekt ambitny, łączący w sobie szacunek dla dziedzictwa kulturalnego z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Celem jest odnowienie pałacu, Starego Dworu oraz stworzenie nowego obiektu z infrastrukturą hotelową, restauracyjną oraz wellness i spa, a także zagospodarowanie przylegającego parku.

Opis Projektu

Projekt obejmuje kompleksową rewitalizację zespołu pałacowego, w tym odnowienie pałacu, modernizację Starego Dworu oraz budowę nowego obiektu z przestrzenią hotelową i usługową. Przebudowa ma na celu nie tylko zachowanie zabytkowego charakteru kompleksu, ale także dostosowanie go do współczesnych potrzeb turystycznych i kulturalnych.

Główny Projektant

GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Tomasz Białoszewski Grzegorz Pacer odpowiada za opracowanie projektu budowlanego, przy współpracy z Kolektyw Studio odpowiedzialnym za inwentaryzację oraz Czegeko Sp. z o.o., które zaprojektowało koncepcję zagospodarowania.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Firma BUDMATER dostarcza kluczowe elementy konstrukcyjne, w tym płyty WPS, które są niezbędne do realizacji obiektów w ramach projektu. Dzięki wysokiej jakości materiałów, możliwe jest zachowanie historycznej struktury budynków przy jednoczesnym zapewnieniu nowoczesnych standardów użytkowych.

Postęp Realizacji

Aktualnie projekt znajduje się w fazie wykończenia, z planowanym zakończeniem na III kwartał 2024 roku. Do tej pory zakończono prace rozbiórkowe oraz konserwatorskie, a także prace przy dachach i fundamentach.

Znaczenie dla Społeczności

Projekt rewitalizacji zespołu pałacowego Wieniec ma istotne znaczenie dla społeczności lokalnej, oferując przestrzeń dla rozwoju turystyki, kultury i rekreacji. Nowe funkcje obiektu, w tym infrastruktura hotelowa i usługowa, będą przyciągać gości, przyczyniając się do ożywienia regionu.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia całkowita: 2247 m²
  • Powierzchnia użytkowa: 1548 m²
  • Kubatura: 11799 m³
  • Liczba kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna
  • Typ konstrukcji: murowana, żelbetowa

Podsumowanie

Rewitalizacja zespołu pałacowego Wieniec to projekt o wyjątkowym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych funkcji. Dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami, jak BUDMATER, inwestycja ta stanowi przykład harmonijnego połączenia historii z nowoczesnością, otwierając nowy rozdział w życiu zabytkowego kompleksu.