Zespół Szkół Specjalnych, ul. Braterska

Inwestycja polega na budowie nowoczesnego obiektu szkolnego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. Projektowany kompleks to zespół trzech budynków połączonych łącznikami, zaprojektowanych w kształcie podwójnej litery H, który ma służyć edukacji dzieci niewidomych, niedowidzących oraz z upośledzeniem słuchu. Szkoła będzie mogła pomieścić docelowo 120 uczniów, zapewniając im odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

BUDMATER dostarcza do projektu prefabrykowane betonowe i żelbetowe elementy konstrukcyjne, w tym płyty sprężone. Nasze produkty zapewniają solidność i trwałość budynków szkolnych, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Postęp Realizacji:

  • Rozpoczęcie budowy: IV kwartał 2022
  • Planowane zakończenie: II kwartał 2024
  • Aktualny stan (grudzień 2023): Trwają prace wykończeniowe; budynek nr 3 jest na etapie wznoszenia stanu surowego.

Znaczenie dla Społeczności:
Budowa Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie jest istotnym przedsięwzięciem dla społeczności lokalnej, zapewniając dostęp do edukacji dla dzieci z różnymi potrzebami specjalnymi. Szkoła ta będzie miejscem, gdzie każdy uczeń, niezależnie od swoich ograniczeń, znajdzie szansę na rozwój i edukację w przyjaznym środowisku.

Parametry Techniczne:

  • Powierzchnia użytkowa: 2821 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 3132 m²
  • Kubatura: 11392 m³
  • Ilość kondygnacji: 1 nadziemna

Podsumowanie:
Inwestycja w Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie, z udziałem BUDMATER, pokazuje nasze zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, które przyczyniają się do tworzenia obiektów edukacyjnych o znaczeniu społecznym. Dzięki naszym produktom, nowe budynki szkolne będą charakteryzować się trwałością i funkcjonalnością, tworząc idealne środowisko dla rozwoju edukacyjnego dzieci z potrzebami specjalnymi.