Zielony Targ, ul. Płońska

Projekt Zielonego Targu w Ciechanowie to ambitna inicjatywa mająca na celu przebudowę istniejącego miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej. Inwestycja zakłada powstanie nowoczesnego budynku handlowo-usługowego wraz z zmodernizowanym placem targowym, który będzie wyposażony w kompletną infrastrukturę drogową, ciągi piesze, pieszo-jezdne, elementy małej architektury oraz atrakcyjnie urządzoną zielenią. Targ ma służyć nie tylko jako miejsce handlu, ale również jako przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych, jarmarków świątecznych oraz innych imprez okolicznościowych, stając się centrum życia społeczności lokalnej.

Rola Firmy BUDMATER w Projekcie

Jako BUDMATER, dostarczamy do projektu Zielonego Targu wysokiej jakości prefabrykowane elementy konstrukcyjne z betonu i żelbetu, w tym płyty kanałowe. Nasze produkty stanowią fundament trwałej i solidnej konstrukcji nowego targowiska, zapewniając jego bezpieczeństwo oraz długowieczność. Jesteśmy dumni, że nasze materiały przyczyniają się do tworzenia obiektów o znaczeniu społecznym i gospodarczym.

Postęp Realizacji

  • Data rozpoczęcia: II kwartał 2023
  • Planowane zakończenie: II kwartał 2024
  • Stan na listopad 2023: Konstrukcja budynku jest gotowa, trwają prace elewacyjne, a instalacje oraz tynkowanie są w toku.

Znaczenie dla Społeczności

Zielony Targ w Ciechanowie to nie tylko nowe miejsce handlowe, ale przede wszystkim przestrzeń wspierająca lokalną społeczność. Targowisko stanie się miejscem spotkań, wymiany towarów i doświadczeń, a także centrum wydarzeń kulturalnych i społecznych, przyczyniając się do ożywienia miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

Parametry Techniczne

  • Powierzchnia użytkowa: 1700 m²
  • Powierzchnia zabudowy: 1220 m²
  • Kubatura: 10800 m³
  • Ilość kondygnacji: 2 nadziemne
  • Typ konstrukcji: Tradycyjna

Podsumowanie

Udział BUDMATER w projekcie Zielonego Targu w Ciechanowie podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie materiałów budowlanych najwyższej jakości dla projektów mających duże znaczenie społeczne i ekonomiczne. Dzięki naszym produktom, targowisko stanie się nowoczesnym, funkcjonalnym i bezpiecznym miejscem, służącym mieszkańcom Ciechanowa przez wiele lat. Nasz wkład w to przedsięwzięcie jest świadectwem naszego dążenia do wspierania rozwoju lokalnych społeczności poprzez budowę trwałej i estetycznej infrastruktury miejskiej.