Belki stropowe Teriva

Belki stropowe Teriva są głównym elementem konstrukcyjnym stropów gęstożebrowych Teriva. W połączeniu z pustakami oraz warstwą nadbetonu tworzą solidną konstrukcję stropową. Stropy gęstożebrowe spotykane są najczęściej w budynkach jednorodzinnych ale nie tylko, również z budownictwie wielorodzinnym i użyteczności publicznej.

Belka stropowa Teriva – krótka charakterystyka

Belka stropowa Teriva stanowi jeden z elementów konstrukcji nośnej. Ich górną część stanowią kratownice przestrzenne, a w stopce znajduje się część dolna zbrojenia. Produkcja kratownic stropowych wykonywana jest pod ścisłym rygorem technologicznym w zakładzie prefabrykacji kratownic

Belki stropowe betonowe opierane są na nośnych ścianach konstrukcji albo podciągach i kotwione są w wieńcach. Między nimi umieszczane są pustaki stropowe. Betonowe belki nośne wraz z pozostałymi elementami stropu zalewa się od góry warstwą nadbetonu, aby dodać wytrzymałości i sztywności konstrukcji. Producent kratownic stropowych gwarantuje jakość użytych kratownic

Montaż ten może przypominać nieco montaż stropu WPS, gdzie całe płyty WPS opierane są na stalowych belkach. Tu mamy jednak układ pustaków stropowych opartych na specjalnie dobranych (na podstawie projektu budynku) zbrojonych belkach stropowych.

Belka stropowa

Betonowe belki stropowe Teriva i ich cena

Cena belek stropowych Teriva

Belki betonowe stropowe Teriva to produkt, którego cena uzależniona jest od kilku parametrów. Stąd cena katalogowa belek kształtuje się w okolicach pomiędzy 50 a 300 zł /sztukę. Przede wszystkim cena uzależniona jest od długości belek oraz ich ilości. Parametry belek stropowych i ich ilość dobierane są optymalnie przez nasz zespół techniczny na podstawie przesłanej przez inwestora dokumentacji.

Dostępność belek stropowych Teriva

Na popularność stropów, których konstrukcja bazuje na belkach stropowych wpływa to, że zwykle są dostępne „od ręki”. Nieskomplikowany proces prefabrykacji i powtarzalność elementów, innymi słowy swego rodzaju modułowość, powodują, że można wytwarzać je z pewnym wyprzedzeniem. Nie wymagają produkowania na specjalne zamówienie. O tym, czy dana belka stropu Teriva jest dostępna do natychmiastowego odbioru decyduje zazwyczaj ich rozmiar i ilość.

Co poza ceną poszczególnych elementów stropowych wpływa na całkowity koszt wykonania stropu Teriva?

Belki stropowe mają powszechne zastosowanie, mimo że montaż i łączenie pozostałych elementów może wydawać się pracochłonne, dają stabilną i wytrzymałą na obciążenia konstrukcję.

Cena belek stropowych Teriva to tylko jedna ze składowych kosztów wykonania całego stropu.

Do ceny poszczególnych elementów należy doliczyć koszty rozładunku (koszty transportu uwzględniane są już cenie belek i pustaków) oraz koszt wynajęcia ekipy budowlanej. Do montażu stropu Teriva nie jest za to potrzebny ciężki sprzęt (dźwig).

Wielu wykonawców ceni sobie wykonywanie stropów z użyciem belek stropowych ponieważ dobrze znają tą technologię. Nie wymaga ona od nich konieczności ciągłego uczenia się nowych rozwiązań a jedynie odrobinę doświadczenia i staranności.

Elementy wchodzące w skład stropu Teriva to:

  1. elementy podstawowe (czyli belki stropowe Teriva w ilościach i długościach wynikających z dokumentacji projektowej, pustaki żużlobetonowe, betonowe lub keramzytobetonowe o różnych wysokościach – od 21 do 30 cm, siatka przypodporowa P1, P2, Z1 lub Z2)
  2. elementy uzupełniające (może to być np. tradycyjna kształtka wieńcowa, lekki szalunek wieńca
  3. beton monolityczny do zalania stropu (4-7cm w zależności od projektu).

Alternatywne rozwiązania dla stropów gęstożebrowych?

Mimo ogromnej popularności jaką cieszą się stropy gęstożebrowe widać jednak, że wypierane są coraz bardziej z rynku i to za sprawą gotowych płyt stropowych, zwłaszcza płyt kanałowych żerańskich lub sprężonych. Wpływ na to mają coraz wyższe koszty pracowników, nawet mniej wykwalifikowanych oraz, coraz częściej, brak tych pracowników, zwłaszcza z odpowiednim doświadczeniem. Rodzi to potrzebę poszukiwania szybszych technologii budowlanych.

Wykonywanie stropów w szybszych technologiach niż strop z belek stropowych i pustaków wymaga jednak innego podejścia do planowania prac budowlanych. Wykonawcy przyzwyczajeni do tego, by zamawiać produkty potrzebne do budowy domu ” na ostatnią chwilę”, dopiero w momencie gdy są potrzebne mogą sobie nie poradzić ze zmianą technologii na szybsze. Aby planować budowę z zastosowaniem prefabrykowanych płyt stropowych potrzeba więcej czasu i lepszej organizacji pracy. Sam proces ofertowania jest dłuższy niż prosta wycena pustaków i belek Teriva. Do tego dochodzą sprawy projektowe i cały proces uzgodnień, co znacznie wydłuża czas. Trzeba przyjąć bezpiecznie, że od momentu wysłania zapytania do momentu przywiezienia gotowego stropu może minąć od 2 do nawet 3 miesięcy. Ten czas może się nawet wydłużyć, bo sam proces uzgodnień nie zależy tylko od jakości pracy samego zakładu prefabrykacji.

Stropy gęstożebrowe. Belka stropowa Teriva

Podstawowe parametry techniczne belki Teriva

Belki produkowane są jako gotowe elementy prefabrykowane. Ich produkcja nie jest trudna, ale wszystkie elementy podlegają dokładnej kontroli jakości. Zapewnia to taką samą jakość wszystkich prefabrykatów. Prefabrykowane stalowe kratownice przestrzenne i pręty zbrojeniowe (stanowiące część dolną zbrojenia) układane są w specjalnych formach a następnie zalewane są betonem. Beton poddany zostaje wibrowaniu i po kilku dniach belka gotowa jest do wyjazdu na budowę. Belka jest produktem, który może być od razu wykorzystywany do budowy.

Belki używane do stropów Teriva mają różną długość, dzięki czemu swobodnie można dobrać tą odpowiednią do danego projektu domu. Długość belek Teriva zaczyna się już od 160 cm. Standardowo długość belki stropowej wzrasta co 20 cm. Maksymalne długości belki stropowej Teriva, w zależności od wybranego rodzaju pustaków, może wynosić 720 cm, 780 cm, 800 cm a nawet 860 cm. Przy budowie domów jednorodzinnych raczej wykorzystuje się belki dłuższe niż krótsze.

Waga belki stropowej zależy od jej długości. Przyjmuje się, że nie przekracza ona 17 kg/m. Daje to ciężar około 125 kg dla belek stropowych o długości 7,2 m. Dzięki takiej wadze do montażu stropu, ani to rozładunku belek stropowych nie jest wymagany żaden ciężki sprzęt (dźwig).

Rozstaw osiowy belek stropowych

Rozstaw belek stropowych Teriva wynosi albo 60 cm albo 45 cm. Dla pustaków typu Teriva 4.0/1, Teriva 4.0/2 i Teriva 4.0/1 jest to 60 cm, dla pustaków stropowych Teriva 6.0 i Teriva 6.0 jest to 45 cm.

Do wyliczenia potrzebnej ilości belek stropowych przelicza się ilość bieżących metrów belki stropowej na 1 m2 powierzchni stropu. Średnia ilość metrów bieżących belki stropowej wykorzystywanych do budowy stropu w przeliczeniu na 1 m2 dla stropów Teriva 4.0 wynosi 1,67. Dla stropów Teriva 6.0 i Teriva 8.0 średnie zużycie belek stropowych wynosi 2,22 m.

strop teriva

Zastosowanie stropu z belek stropowych

Strop gęstożebrowy, w którym wykorzystuje się belki Teriva, jest niezwykle popularny. Należy jednak pamiętać, że belkowanie jest nieco pracochłonne, w odróżnieniu od układania gotowych płyt stropowych. Mimo to otrzymuje się konstrukcję stabilną i odporną na wszelkiego rodzaju obciążenia.

Stropy Teriva zwykle stosuje się w budownictwie jednorodzinnym. Z rozwiązania tego korzysta się również w przypadku budynków użyteczności publicznej. Strop Teriva charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, co pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy na ogrzewaniu. Ma bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej, które mogą być jeszcze poprawione przez odpowiednio dobrane wykończenie powierzchni stropu.

Duża dostępność belek i możliwość przywiezienia ich niemal natychmiast po zamówieniu czynią je produktem o tak dużym udziale w rynku systemów stropowych.

Belki stropowe i pustaki Teriva – instrukcja montażu stropu

Belka stropowa Teriva

Składowanie belek stropowych Teriva

Belki i pustaki to elementy stropu, które mogą być przywiezione wcześniej na budowę i składowane. W trakcie składowania elementów stropu Teriva należy zadbać szczególnie o prawidłowy sposób przechowywania belek stropowych. Belki muszą być zabezpieczone przed wszelkimi odkształceniami. Należy składować je na utwardzonym podłożu, na odpowiednich podkładkach drewnianych.

Belki stropowe układamy na wyrównanym podłożu na trzech przekładkach, o grubości 8 cm. Kolejną warstwę belek trzeba układać na przekładkach o grubości min. 4 cm. Składowanie jest niezwykle ważne, pozwala na sprawne rozpoczęcie prac, a także zapobiega wszelkim uszkodzeniom.

Montaż belek stropowych Teriva

Przed właściwym montażem belek należy przygotować odpowiednio podłoże, na którym będą układane. Belki muszą mieć odpowiednie oparcie na murze lub podporze. Minimalna długość oparcia belki wynosi 8 cm. Należy wykonać wylewkę cementową o grubości 2 cm. Poduszkę betonową można wytworzyć również w momencie wylewania stropu. Zamiast poduszki betonowej można zastosować jeszcze prostsze rozwiązanie jakim są kształtki wieńcowe pełniące rolę tzw. szalunku traconego. Wymiary prefabrykowanych kształtek wieńcowych dopasowane są do zastosowanego typu stropu Teriva. Kształtki wieńcowe polecane są zwłaszcza w sytuacji, gdy ściany nośne budynku wykonane są z materiałów o małej wytrzymałości (beton komórkowy, cegła dziurawka).

Przy układaniu belek stropowych Teriva na budowie należy stosować podpory montażowe. Liczba podpór uzależniona jest od rozpiętości stropu, a co za tym idzie, długości belki. Podpory rozmieszczamy w rozstawie nie większym niż 2 m, tzn.:

  • przy rozpiętości modularnej stropu L ≤ 4 m – wystarczy 1 podpora w pobliżu środka stropu
  • przy rozpiętości modularnej stropu 4 m < L ≤ 6 m – stosuje się 2 podpory w 1/3 i 2/3 rozpiętości
  • przy rozpiętości modularnej stropu 6 m < L ≤ 8 m – stosuje się 3 podpory ( dodatkowe podpory przy ścianach)
  • przy rozpiętości modularnej stropu L > 8,0 m – min. 4 podpory (dodatkowe podpory przy ścianach)

Podpory rozstawiamy w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. Podpory należy również wypoziomować.

Strop Teriva instrukcja montażu - rozstaw podpór montażowych

Strop Teriva instrukcja montażu - rozstaw podpór montażowych

Strop Teriva instrukcja montażu - rozstaw podpór montażowych

Strop Teriva instrukcja montażu - rozstaw podpór montażowych

Rozstaw osiowy belek stropowych Teriva

Belki stropowe Teriva układamy rozstawach co 60 lub 45 cm, w zależności od typu pustaka z jakiego będzie wykony strop. Układając belki należy zachować odpowiednie odległości pomiędzy nimi. Najłatwiej wyznaczyć rozstaw belek przez ułożenie belek oraz jednego rzędu pustaków deklowanych przy ich końcach.

Żebra rozdzielcze

W stropach o rozpiętości większej niż 4 m wykonuje się żebra rozdzielcze. Żebra rozdzielcze należy również wykonać pod ściankami działowymi, równoległymi do belek. Do tego celu można wykorzystać dwie belki stropowe żelbetowe ułożone obok siebie lub wykonać w stropie dodatkową belkę żelbetową ze zbrojeniem wynikającym z obliczeń.

Wykonanie wieńca i betonowanie stropu

Kolejnym krokiem jest wykonanie wieńca (na obrzeżach stropu, ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek), do którego następnie kotwi się belki. Po wykonaniu wszystkich tych punktów można przejść do układania pustaków oraz betonowania.