Budynki inwentarskie dla bydła

Budynki inwentarskie swoje zastosowania znajduje przede wszystkim w utrzymaniu zwierząt gospodarskich. To tam hoduje się bydło. Modernizacja, jaką „przeżywa” rolnictwo i agroturystyka zakłada wiele kompatybilnych rozwiązań. Oprócz automatyzacji systemu pracy, powstaje wieje budynków, ułatwiających przechowywanie i hodowlę. Do takiej grupy należy także budynek inwentarski. Jest to konstrukcja nowoczesna, wykonana z prefabrykatów.

Budynki inwentarskie i ich zastosowanie

Jakie są rodzaje budynków inwentarskich?

Nowoczesne budynki inwentarskie można podzielić na kilka rodzajów. Wyróżnia się zatem konstrukcje pawilonowe, czyli wolnostojące. Stawia się je najczęściej rzędowo, obok siebie, rzadziej wachlarzowo lub gwieździście. Kolejnym budynkiem inwentarzowym jest tzw. układ blokowy. Jest to kilka budynków, które połączone są ze sobą w jeden zespół. Ostatnim typem takiego budynku jest konstrukcja monoblokowa. Jest to jeden budynek, który pełni rolę hodowli dla wszystkich zwierząt. Co istotne, w konstrukcjach tych można hodować m.in. bydło, owce, kury, trzodę chlewną, kaczki, gęsi, indyki. Obiekty inwentarskie producent wykonuje, a montażysta montuje wg ściśle wyznaczone norm, których musi się trzymać podczas montażu. Aby poprawnie zamontować całą konstrukcję, należy postępować zgodnie z instrukcją, zawartą w projekcie. Każdy budynek ma inne, dostosowane do wymóg parametry, zarówno konstrukcyjne, jak i te panujące wewnątrz. Sporo zależy także od tego, jakie, konkretne zwierzę będzie w nim hodowane. Co ciekawe, każda taka budowla ma swoją, konkretną nazwę. Trzodę chlewną trzyma się w chlewniach, bydło w obornikach, owce w owczarniach, a kury w kurnikach itd.

Zalety budynków inwentarskich

Budowa budynków inwentarskich betonowych, które służą w gospodarstwach agroturystycznych mają wiele zalet. Te nowoczesne konstrukcje cechują się ścisłymi normami Unii Europejskiej. Dodatkowo mają odpowiednie zapisy, które umożliwiają eksport poza Polskę. Zostały ponadto wykonane z materiałów trwałych, prefabrykowanych, coraz popularniejszych na rynku budowlanym. Prefabrykaty stawia się szybko i niezwykle łatwo. Pasujące i kompatybilne elementy łączą się ze sobą, tworząc całość. Można zatem stwierdzić, że montaż budynku jest niemal tak łatwy, jak demontaż. Pomieszczenia inwentarskie zostają także każdorazowo dopasowane do norm, które muszą spełnić, pełniąc funkcję pomieszczenia dla zwierząt i może to być budynek dla bydła czy budynek dla gęsi. W zależności od tego, jakie zwierzę będzie „zamieszkiwać” budynek, takie warunki wewnątrz muszą panować. Użyte materiały i surowce zapewniają komfort cieplny zwierzętom i dogodne warunki zootechniczne. Co więcej, konstrukcje te są proekologiczne i przyjazne dla środowiska. Stal, która zostaje użyta do produkcji komponentów, nie emituje szkodliwych związków. Przebywanie wewnątrz jest zatem przyjazne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Nowoczesny inwentarski budynek pozwala na zminimalizowanie nakładów pracy w bieżącej obsłudze zwierząt. Budowa budynków inwentarskich pozwalają na dobre utrzymanie warunków sanitarnych. Zastosowane surowce do budowy konstrukcji, nie wymagają dodatkowych obróbek. Ścian nie trzeba wygładzać, ani tynkować. Ważną zaletą budynków inwentarskich jest fakt, że bardzo szybko po postawieniu ulegają procesowi amortyzacji. Dodatkowo można je także przeznaczyć na cele pozarolnicze, np. na przechowywanie.

Budynki inwentarskie i ich montaż

Budynki te są montowane przez profesjonalne ekipy budowlane, tuż po wyłożeniu fundamentów. Poszczególne komponenty są ze sobą łączone bezpośrednio na budowie. Prefabrykaty zapewniają znacząco krótszy czas budowy, niż tradycyjne rozwiązania. W zależności od tego, jak duży będzie budynek inwentarski, prace montażowe mogą potrwać tylko kilka dni!

Budynki inwentarskie znajdują swoje zastosowanie jako pomieszczenia inwentarskie, służące do hodowli zwierząt w gospodarstwach rolnych. Użyte do ich budowy materiały prefabrykowane, spełniają normy unijne, a także normy zootechniczne. Mają dobrą izolację termiczną i akustyczną. Co najważniejsze, można je niezwykle szybko zamontować i zdemontować. Mogą spełniać swoją funkcję także jako obiekty pozarolnicze, np. jako przechowalnie lub obiekty agroturystyczne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo materiały uzupełniające w postaci płyt kanałowych czy stropów żerańskich