Dźwigary dachowe strunobetonowe

Dźwigary dachowe strunobetonowe służą do budowania hal wielopowierzchniowych. Są to zwykle elementy konstrukcyjne o dużych rozmiarach, które przenoszą obciążenia z dachu przenosząc je za pomocą słupów lub ścian na fundamenty