Dźwigary dachowe strunobetonowe

Dźwigary dachowe strunobetonowe stosowane w nowoczesnym budownictwie przemysłowym pozwalają na projektowanie konstrukcji budynków wielkopowierzchniowych czy hal przemysłowych o bardzo dużej rozpiętości przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby podpór. Daje to nieograniczone wręcz możliwości aranżacji przestrzeni i zoptymalizowanie wnętrza do potrzeb i charakteru inwestycji.

Jakie zastosowanie mają dźwigary strunobetonowe? W jakich budynkach sprawdzą się najlepiej? Sprawdź parametry produkowanych przez nas dźwigarów dachowych i pozostałych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą! Oprócz prefabrykatów dedykowanych dla budownictwa wielkopowierzchniowego takich jak m.in. płatwie czy dźwigar żelbetowy, słupy i stoposłupy oferujemy również szeroką gamę stropów różnych rodzajów, schodów prefabrykowanych, balkonów, a nawet prefabrykowanych domów.

Dźwigar dachowy – parametry techniczne i jakie zastosowanie mają dźwigary dachowe

Co to dźwigar dachowy? Jakie najpopularniejsze rodzaje dźwigarów dachowych mamy do dyspozycji? Czym się charakteryzują, a czym różnią między sobą? Poznaj podstawowe dane i parametry techniczne tych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych.

Dźwigary dachowe strunobetonowe. Zastosowanie - szkic hali

Dźwigar strunobetonowy – kształty i wymiary

Dzwigary dachowe ze względu na wymagania względem ich nośności i rozpiętości wykonywane są w technologii sprężonego betonu. Dźwigary sprężone zawsze produkowane są na potrzeby konkretnej inwestycji. Na podstawie dokumentacji projektowej obliczane są optymalne dla inwestora parametry elementów konstrukcji, dobierane są pod względem technicznym i ekonomicznym parametry poszczególnych dźwigarów, pozostałych belek dachowych czy słupów. Możliwości są ogromne. Wśród wszystkich dostępnych wariantów produkcyjnych najczęściej spotykane są trzy rodzaje dźwigarów strunobetonowych:

  • dwuteowe dźwigary strunobetonowe o stałej wysokości – stosowane przy dużych obciążeniach, przeważnie do budowy dachów płatwiowych i bezpłatwiowych o dużych rozpiętościach oraz jako belki stropów o dużych rozpiętościach i obciążeniach;
  • dwuteowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości – stosowane do dachów płatwiowych o dużej rozpiętości;
  • dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości i przekroju prostokątnym – stosowane przeważnie do dachów bezpłatwiowych o małej i średniej rozpiętości.

Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o stałej wysokości

W przypadku budowy konstrukcji o dużych obciążeniach i znacznych rozpiętościach (np. hal magazynowych) standardowo stosuje się dźwigary strunobetonowe dwuteowe o jednakowej wysokości przez całą długość belki. Przy ich użyciu można budować dachy płaskie, dachy jednospadowe lub w przypadku zastosowania dwóch belek w sąsiednich nawach, także dachy dwuspadowe.

Najczęściej spotykany przekrój dźwigara strunobetonowego przypomina dużą literę I. To dwuteowa belka o równoległych półkach o szerokościach od 300 do 500 mm i dużo węższym środniku. Grubość półek (górnej i dolnej) oraz wysokość środnika jest obliczana na podstawie zakładanych obciążeń i wymagań danej konstrukcji – można spotkać dźwigary o wysokości od 750 do 1800 mm. Długości dźwigarów wahają się od kilkunastu do ponad 30 m.

W strefie podporowej dwuteowe dźwigary strunobetonowe mogą posiadać przekrój prostokątny wynikający ze szczegółowych wymagań nośności elementu w całości konstrukcji. W dolnej części bloku końcowego mogą posiadać również dodatkowe podcięcie ułatwiające montaż np. na słupach czy wspornikach. W środniku dźwigarów często stosuje się otwory umożliwiające przeprowadzenie instalacji.

Jeżeli dźwigary równoległe mają pośredniczyć w przekazywaniu obciążeń z głównych dźwigarów dachowych, projektuje się je wraz z dodatkowym, dwustronnym wspornikiem. Takie rozwiązanie pozwala zminimalizować ilość słupów w całej strukturze.

Dźwigary dachowe strunobetonowe o stałej wysokości, dwuteowe, bez podpór

Rys. 1. Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o stałej wysokości bez wzmocnień końców elementów

Dźwigary dachowe strunobetonowe o stałej wysokości, dwuteowe, z podporami

Rys. 2. Dwuteowy dźwigar strunobetonowy o stałej wysokości ze wzmocnieniami końców elementów – z blokami podporowymi

Dźwigary dachowe strunobetonowe o stałej wysokości, dwuteowe, z podporami i dodatkowymi otworami

Rys. 3. Dwuteowe dźwigary żelbetowe strunobetonowe o stałej wysokości ze wzmocnieniami końców elementów (blokami podporowymi) oraz otworami do przeprowadzenia instalacji

Dźwigary dachowe strunobetonowe o stałej wysokości, dwuteowe, z podporami końcowymi i dodatkowym wspornikiem

Rys. 4. Dwuteowy dźwigar sprężony o stałej wysokości z blokami podporowymi oraz dodatkowym wspornikiem

Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości

Dźwigar prefabrykowany dachowy dwuteowy o zmiennej wysokości produkuje się jako elementy jedno- lub dwuspadowe. Najczęściej wykorzystywane są do budowy dachów dwuspadowych o bardzo dużych rozpiętościach, stąd najbardziej popularne (i najkorzystniejsze cenowo) są belki dwuteowe, dwuspadowe.

Dolna półka w dźwigarze jest prosta. Spadek górnej półki, czyli spadek połaci dachowej, może wahać się od 2% do 6,5%. Najmniejszą wysokość dźwigar dachowy ma w części podporowej, maksymalną w środku rozpiętości. Najczęściej produkowany jest dźwigar dachowy ze spadkiem górnej powierzchni wynoszącym 5%. Stosowanie niestandardowych spadków zwiększa cenę danego elementu, wiąże się to bowiem z dodatkowymi kosztami projektu i produkcji.

Podobnie jak w przypadku belek równoległych, szerokość półek w dźwigarach dwuspadowych wynosi od 300 do 500 mm. Analogicznie grubość półek (górnej i dolnej) oraz wysokość środnika jest obliczana na podstawie zakładanych obciążeń i wymagań danej konstrukcji. I tu również można spotkać dźwigary o wysokości od 750 do 1800 mm. Dźwigary prefabrykowane mają długości sięgające nawet od kilku do nawet 40 m.

W strefie podporowej dwuteowe dźwigary strunobetonowe posiadają blok końcowy, podporowy, o przekroju prostokątnym, który może być dodatkowo podcięty. Można wyprodukować belki bez wzmocnień na końcach, ale jest to rozwiązanie zdecydowanie rzadziej stosowane. Wynika to ze sposobu montażu belki. Najczęściej dźwigary strunobetonowe dwuspadowe montowane są na podporach (np. słupach lub belkach równoległych pełniących funkcję wymianu) za pomocą prętów wtykowych lub złączy śrubowych.

W środniku dźwigarów często stosuje się otwory umożliwiające przeprowadzenie instalacji i dodatkowe wsporniki dla zapewnienia wymaganej nośności danego elementu.

Dźwigary stropowe dwuspadowe są z reguły głównymi elementami nośnymi dachu, obciążanymi ciężarem poszycia dachu czy ciężarem wszelkiego rodzaju podwieszanych instalacji. Dlatego dla ułatwienia prac montażowych na budowie mamy możliwość wyprodukowania ich z dodatkowymi elementami stalowymi zatopionymi w belce. W większości przypadków dwuspadowe prefabrykowane dźwigary dachowe wyposażone są w różnego rodzaju uchwyty szyny, tuleje itd. służące do zamontowania płatwi dachowych, poszycia lub instalacji.

Dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości, dwuteowe, dwuspadowe, z podporami

Rys. 5. Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości ze wzmocnieniami końców elementów – z blokami podporowymi

Dźwigary dachowe strunobetonowe o zmiennej wysokości, dwuteowe, dwuspadowe z podporami końcowymi i dodatkowymi otworami

Rys. 6. Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości z blokami podporowymi oraz otworami do przeprowadzenia instalacji

Dźwigary dachowe strunobetonowe o zmiennej wysokości, dwuteowe, dwuspadowe z podporami końcowymi, dodatkowymi podporami i otworami

Rys. 7. Dwuteowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości z blokami podporowymi, otworami do przeprowadzenia instalacji oraz dodatkowymi wspornikami

Dachowe dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości i przekroju poprzecznym

Dzwigar dachowy strunobetonowy o przekroju poprzecznym na ogół stosowane są do budowy konstrukcji dachowych o niewielkich rozpiętościach, najczęściej w przypadku dachów bezpłatwiowych, czyli tam, gdzie pokrycie dachowe układane jest bezpośrednio na dźwigarach dachowych.

Choć większość dźwigarów produkowana jest z 5% spadkiem górnej płaszczyzny belki, nie jest to normą. Spadek połaci dachowej wynikający z konstrukcji dźwigarów dachowych może wahać się od 2% do 6,5%. Najmniejszą wysokość dźwigar dachowy ma  w części podporowej, maksymalną w środku rozpiętości.

W stosunku do wymiarów w jakich produkuje się prefabrykowane dźwigary dwuteowe, dźwigary o przekroju poprzecznym są dość niewielkie. Zazwyczaj mają szerokość 300 mm, wysokość też odpowiednio mniejszą – na ogół mniejszą niż 1400 mm. Długość dźwigarów nie przekracza 20 m.

Dźwigar żelbetowy strunobetonowy dwuspadowy montowany jest na podporach (głowicy lub wspornikach słupa) za pomocą prętów wtykowych lub złączy śrubowych. W elemencie wbudowuje się wówczas rury stalowe (o odpowiednio dopasowanej średnicy).

Dźwigary dwuspadowe w dachach bezpłatwiowych są elementami nośnymi dachu, obciążanymi ciężarem poszycia dachu dlatego dla ułatwienia prac montażowych na budowie mamy możliwość wyprodukowania ich z dodatkowymi elementami stalowymi zatopionymi w belce. W większości przypadków dwuspadowe prefabrykowane dźwigary dachowe wyposażone są w różnego rodzaju uchwyty szyny, tuleje itd. służące do zamontowania poszycia lub ewentualnych instalacji.

Dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości o prostokątnym przekroju

Rys. 8. Dźwigary strunobetonowe o zmiennej wysokości, dwuspadowe

Poznaj nasze kluczowe produkty

Może wśród nich znajdziesz coś, co sprawdzi się również w przypadku Twojej inwestycji.

Płatwie dachowe sprężone

Dźwigary dachowe strunobetonowe. Szkic

Płatwie dachowe strunobetonowe w nowoczesnym budownictwie przemysłowym to sprawdzone, szybsze i tańsze rozwiązanie niż dachowe konstrukcje ze stali.

Podwaliny prefabrykowane

Podwaliny prefabrykowane. SZKIC

Podwaliny prefabrykowane – belki, ściany fundamentowe w konstrukcjach szkieletowych budynków przemysłowych lub podstawy paneli akustycznych w budownictwie drogowym.

Schody prefabrykowane

Schody prefabrykowane betonowe. Szkic

Schody prefabrykowane zabiegowe i zwykłe, ze spocznikiem lub bez, to wygodna alternatywa dla schodów monolitycznych, wylewanych bezpośrednio na budowie.

Domy prefabrykowane

Domy prefabrykowane betonowe. SzkicDom z prefabrykowanych betonowych modułów to sposób na spełnienie marzeń szybciej i taniej niż w tradycyjnym budownictwie.

Balkony prefabrykowane

Balkony prefabrykowane żelbetowe. Szkic

Balkony prefabrykowane idealnie sprawdzą się w powtarzalnych projektach, szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych.

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe. SzkicStrop gęstożebrowy składający się z belek stropowych i pustaków jest jednym z najczęściej wykonywanych rodzajów stropów w budownictwie jednorodzinnym.

Stropy płytowe

Stropy płytowe. Filigran. SzkicWśród płyt stropowych, które są bardzo popularnymi systemami stropowymi dostępnymi na naszym rynku, największym zainteresowaniem cieszy się strop Filigran.

Stropy płytowe kanałowe

Stropy z płyt kanałowych. SZKIC

Wśród kanałowych płyt stropowych, uwagę inwestorów zarówno indywidualnych jak i deweloperów przyciąga niezmiennie się strop z płyt Żerańskich.