Przepust drogowy betonowy

Przepust drogowy betonowy to element powszechnie wykorzystywany w wielu dziedzinach budownictwa. Poniżej wymieniamy ich najważniejsze zastosowania oraz wyjaśniamy, czym różnią się poszczególne rodzaje. Budowa dróg, torowisk lub placów wymaga wydajnego odprowadzenia wody z przebiegających pod ich powierzchnią cieków lub instalacji wod-kan.

Umożliwiają je przepusty betonowe, czyli (często prefabrykowane) elementy mające postać rur o dużej średnicy. Oprócz infrastruktury komunikacyjnej, są one stosowane w budownictwie indywidualnym i komercyjnym (np. parkingi lub podjazdy). Co trzeba o nich wiedzieć? Jakie zastosowanie znajdują przepusty drogowe? Jakie ich rodzaje wyróżniamy?

Co to jest przepust drogowy?

Przepust to, jak już wspomnieliśmy, betonowa rura umieszczana pod ziemią. W większości przypadków ma okrągły przekrój, chociaż występują również warianty o przekrojach prostokątnych i kwadratowych. Podziemna lokalizacja i ciągła styczność z wilgocią (a często również nieczystościami) wymuszają użycie materiałów o dużej trwałości oraz zapewniających pełną szczelność.

Te wymagania spełniają odpowiednio dobrane mieszanki (np. beton towarowy jakości C35/C45). Zazwyczaj konieczne jest też użycie domieszek o działaniu zwiększającym odporność na wilgoć, drobnoustroje i agresywne substancje. By zapewnić dużą wytrzymałość na obciążenia, przepusty wykonuje się zwykle z żelbetu zbrojonego prętami stalowymi.

Przepust drogowy betonowy i jego rodzaje

Przepusty drogowy betonowy może być wykonany na miejscu budowy. Inwestorzy zastanawiający się, jak zrobić przepust drogowy od podstaw, powinni jednak dobrze przemyśleć zasadność tego rozwiązania. Prace będą znacznie szybsze i mniej skomplikowane, jeśli użyjemy elementów prefabrykowanych, cechujących się prostym i szybkim montażem.

Poszczególne przepusty prefabrykowane dostępne na rynku różnią się nie tylko wymiarami i parametrami użytkowymi, ale też rodzajem konstrukcji. Pod tym drugim względem wyróżniamy przepusty otwarte i zamknięte. Te pierwsze pozbawione są dolnej części (dna) i mają za zadanie jedynie utrzymywać znajdującą się nad nim warstwę gruntu. Stosuje się je, jeśli precyzyjna kontrola sposobu przepływu cieczy nie jest konieczna – np. w przypadku rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenach o niskiej wilgotności. Przepusty otwarte można łączyć poprzez ułożenie na sobie, tworząc tym samym przepust skrzynkowy o profilu zamkniętym.

Drugi typ to przepusty zamknięte. Tworzą one rurę ograniczoną ze wszystkich stron, dzięki czemu zapobiegają kontaktowi zawartości z gruntem. Tym samym umożliwiają dokładną kontrolę przepływu medium. Ich użycie jest rekomendowane, gdy parametry muszą być ściśle kontrolowane, a także kiedy nie ciecz nie może przeniknąć do gruntu ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji. Najczęściej wykorzystuje się do przeprowadzenia naturalnego cieku pod powierzchnią drogi lub wykonania instalacji odprowadzającej ścieki.

Prefabrykowane przepusty drogowe i ich zastosowanie

Podstawowym zastosowaniem przepustów drogowych jest budownictwo drogowe. Dzięki dużej wytrzymałości na niekorzystne czynniki, można użyć ich do wykonania różnych elementów infrastruktury. Są to między innymi odwodnienia dróg, placów i posesji, przeprawy nad niewielkimi ciekami lub rowami melioracyjnymi (zarówno w ciągu dróg, jak zjazdów lub dojazdów do posesji), a także przejścia dla dzikich zwierząt. Ponadto betonowy przepust drogowy może posłużyć jako elementy infrastruktury do odprowadzania ścieków – w tym włazy do studzienek kanalizacyjnych.

Na szeroką skalę przepusty drogowe stosuje się też w hydrotechnice. Są ważnym elementem konstrukcji takich jak zapory i śluzy, a także umożliwiają wykonanie przepławek dla ryb. Używa się ich do budowy lub modernizacji wałów przeciwpowodziowych oraz wzmacniania studni.

Przepust drogowy betonowy zyskuje również coraz większe znaczenie w ogrodnictwie. Dzięki nim możliwe jest wykonanie takich założeń jak dwa zbiorniki połączonych kaskadą wraz z wiodącym nad nią mostkiem. Jak widać, są to elementy bardzo wszechstronne, a ich zastosowanie pozwala na przeprowadzenie bardzo zróżnicowanych prac.