Strop Teriva Panel

Strop Teriva Panel polecamy wszędzie tam, gdzie dotychczas stosowano stropy poprzedniej generacji typu Teriva. Strop Panel-S możemy również zastosować w sytuacji, gdzie w projekcie występuje strop monolityczny, a jego rozpiętość nie przekracza 7,4 metra. Teriva S-Panel należy do jednych z tańszych stropów o cenie zbliżonej do klasycznego stropu Teriva 4.0. Dzieje się tak ze względu na dużo mniejszą robociznę potrzebną do ułożenia stropu oraz dużo mniejszą ilość podpór montażowych.

Strop z płyty panelowej Teriva jest odmianą i połączeniem stropu gęstożebrowego oraz stropu panelowego. Elementem nośnym są żebra płyty panelowe o szerokości 60 cm lub 120 cm (Panel-S). Płyty panelowe składają się z dwóch lub trzech belek strunobetonowych połączonych płytą. Belki sprężone stropów panelowych połączone są betonową stopką, między żebrami znajduje się wypełnienie z betonu lekkiego. Całość przykrywa się warstwą nadbetonu wynoszącą tylko od 4 do 8 cm. Mniejsza ilość betonu nad powierzchnią Stropu Teriva Panel to niższa cena budowy dla inwestora.

Strop Teriva S-Panel jest tym samym typem stropu, jednak ma większą szerokość, bo 120 cm, a nie jak zwykły panel 60 cm. Dzięki wykorzystaniu paneli Teriva montaż stropu jest krótszy, bo wykonawca nie musi już układać belek, żeby następnie wypełniać je pustakami. W ten sposób może zaoszczędzić nawet do 80% czasu! Pustaki są już ułożone na belkach i tworzą zamknięty panel. Płyty typu Teriva jako połączenie stropów monolitycznych ze sprężonymi, nadają się do wykorzystania zarówno przy budowie domów jednorodzinnych, jak i przy dużych inwestycjach deweloperskich. Jako producent systemów stropowych mamy w ofercie płyty stropowe różnych rodzajów, w tym strop panelowy.

Strop teriva s-panel – wymiary

Płyty stropu panelowego Teriva posiadają stałą grubość wynoszącą 12 cm. Natomiast grubość konstrukcyjna podyktowana jest wysokością wykonywanego nadbetonu i może wynosić odpowiednio 4 lub 8 cm. W związku z tym można mówić o grubości konstrukcyjnej równej 16 i 20 cm. Płyta prefabrykowana wypełniona betonem lekkim może mieć ciężar 0,95 kN. Dźwiękoizolacyjność płyty Teriva Panel wynosi 52,1 dB lub 55, 9dB. Panel wykonany jest z betonu C40/50.

Panele stropu Teriva Panel standardowo posiadają szerokość panelu równą 60 cm, lub 120 cm (S-Panel). Jest możliwość zamówienia również płyt o szerokości 30 cm. Wysokość wynosi 12 cm. Wysokość konstrukcyjna stropu może wynosić:

 • przy wykonaniu warstwy nadbetonu grubości 4 cm- wysokość wynosi 16 cm.
 • przy wykonaniu warstwy nadbetonu grubości 8 cm- wysokość wynosi 20 cm.

Rozpiętości stropów z płyty Teriva wynoszą od 2,4 m do 7,2 m. W pewnych sytuacjach przy określonych warunkach możliwe jest również osiągnięcie rozpiętości stropu do 8 m. Jest to doskonały rodzaj stropu do wykorzystania w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnych inwestycjach deweloperskich zwłaszcza przy pomieszczeniach o podobnych wymiarach. Pyty stropowe powinny w sposób równomierny zostać ułożone na ścianach. Głębokość oparcia płyty panelowej Teriva Panel musi wynosić min. 6 cm. Teriva Panel umozliwia tak jak i w przypadku innych systemów stropowych wykonanie wymianu przenoszącego obciążenia z płyty cięte na płyty sąsiadujące. Dzieje się tak w przypadku wykonania niezbędnych otworów w płycie, większych od dopuszczalnych w dokumentacji technicznej.

strop teriva panel

Strop teriva s panel zalety

Wykonanie stropu z paneli Teriva Panel przynosi wiele zalet i korzyści. Zalety stropu panelowego to m.in.:

 • brak stemplowania płyty do 4 metrów oraz nie ma potrzeby stosowania podpór montażowych.
 • przy grubości stropu 16 cm, mamy do wykonania tylko 4 cm nadbetonu.
 • szybki montaż, który zmniejsza koszt wykonania stropu
 • dzięki modułowości i braku pustek powietrznych w pustakach stropowych izolacja akustyczna lepsza niż ma strop typu Teriva o ok. 23%.
 • fabryka stropów Teriva S-Panel produkuje produkt gładki i o równej powierzchni dolna stropu.
 • możliwość ukrycia w stropie instalacji np. elektrycznej poprzez łatwe usunięcie betonu lekkiego w panelu płyt.
 • zapewniamy dokumentację projektową wykonawczą.
 • rozpiętość stropu do 8,0 mb.
 • elastyczna wysokość konstrukcyjna stropu, bo od 16 do 22 cm.

Strop Teriva Panel przekrój

Jaka jest cena za strop Teriva PANEL?

Cena za strop Teriva Panel zależy od tego, który z paneli będziemy mogli zastosować. Zależy również od konkretnego projektu, lokalizacji budowy oraz ilości. Trzeba przyjąć, że cena za strop Teriva Panel powinna się kształtować w okolicach 120 – 160 zł netto/m2.

Jak zamontować strop Teriva Panel – instrukcja montażu

Poniżej przedstawiamy jak powinien wyglądać montaż stropu Teriva Panel. Jeśli jesteś zainteresowany, poproś nas o szczegółową instrukcję. Tak jak w przypadku montażu każdego ze stropów należy pamiętać, by osoby montujące strop przeszły odpowiednie szkolenie i posiadały odpowiednie uprawnienia. Prace montażowe w Polsce i nie tylko, wykonywać należy zgodnie z przesłana dokumentacją montażową.

Oparcie płyt

Płyty stropowe Teriva Panel powinny mieć zapewnioną minimalną głębokość oparcia. Minimalna głębokość oparcia wynosi minimum 6 cm. Dopuszcza się ułożenie paneli bezpośrednio na równych belkach stalowych lub żelbetowych. Oparcie płyt stropu Teriva Panel zaleca układać się podobnie jak stropy innych systemów stropowych na kształtkach wieńcowych lub bezpośrednio na murze z materiałów tj. cegła pełna, betonowa i silikatowa, beton komórkowy, cegła kratówka czy pustak keramzytowy. W przeciwnym wypadku konieczne jest oparcie płyt stropu Teriva poprzez:

 • przemurowanie min. 3 warstw cegły pełnej.
 • oparcie płyty Teriva Panel na kształtkach wieńcowych.
 • zastosować tzw. wieniec opuszczony (minimalna warstwa betonu pod stropem to 4 cm).

Składowanie, załadunek, rozładunek, transport

Płyty systemu Teriva Panel, jeżeli chcemy je składować na placu budowy, powinny być układane na utwardzonym podłożu na wypoziomowany podkładkach. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2 m. W stosie należy układać płyty o zbliżonej rozpiętości oraz o takich samych parametrach wytrzymałościowych. Cięte płyty należy układać na górnych warstwach stosu. Fabryka stropów Teriva zaleca do montażu stropu Teriva przygotować kształtki wieńcowe przymurowane na ścianie.

Montaż stropów panelowych za pomocą samochodu z HDS lub dźwigu

Płyty stropowe Teriva Panel układa się za pomocą dźwigu z trawersem lub za pomocą samochodu z HDS. Fabryka stropów zaleca, by najpierw ułożyć na murze kształtki wieńcowe, które dostarczamy na budowę wcześniej z odpowiednim wyprzedzeniem.

Dozbrojenie stropu

W przypadku wykonywania stropu Teriva Panel konieczne jest wykonanie dodatkowego zbrojenia:

 • powyżej rozpiętości 4,0 m stosujemy zbrojenie rozdzielcze.
 • powyżej rozpiętości 4,5 m stosujemy zbrojenie nadpodporowe.
 • w przypadku, kiedy zbrojenie wynika z projektu konstrukcji.

Fabryka stropów Teriva zaleca się również taki rozkład Teriva Panel, aby obciążenia liniowe (od ścianek działowych) oraz skupione (od słupków z dachu) przypadały nad żebrem pomiędzy płytami. Płyty o rozpiętości do 4,0 m nie wymagają takich dozbrojeń. Te powyżej tej rozpiętości należy wzmocnić poprzez ułożenie zbrojenia zamka pomiędzy płytami. Średnica prętów oraz ich ilości należy dobrać na podstawie obliczeń statycznych. Minimalnie dozbrojenie powinno się składać z:.

 • prętów podłużnych o średnicy fi 10 mm w ilości 4 sztuk.
 • strzemion o średnicy fi 6 mm w rozstawie co 20 cm.
 • prętów poprzecznych o średnicy fi 8 mm o długości min. 1,60 m (przenoszą obciążenia na sąsiadujące żebra i płyty).

Zbrojenie nadbetonu

Po montażu płyt należy ułożyć zbrojenie wieńców, nadpodporowe. Zbrojenie nadpodporowe należy wykonać dla płyt a rozpiętości powyżej 4,5 m. Zbrojenie nadpodporowe składa się z jednego pręta B10 na połączeniu dwóch płyt lub alternatywnie z siatki z drutu min. B4, 1000X2000 0 oczkach max. 200×200. Zbrojenia nadpodporowe wykonuje się zarówno przy wieńcach prostopadłych do płyt jak i równoległych.

Strop Teriva Panel zbrojenie

Zbrojenie rozdzielcze

Zbrojenie rozdzielcze stosować należy dla rozpiętości powyżej 4,0 m. Zbrojenie składa się z dwóch prętów fi 10 mm układane co ok. 2,0 m. Układa się je poprzecznie do płyt na ich górnej krawędzi. Można stosować również siatki zbrojeniowe z prętów m.in. fi 4 mm o oczkach max 20 x 20 cm. Dla stropów o grubości 15 cm, z uwagi na konieczność otulenia zbrojenia zaleca się stosowanie go w postaci siatek, a nie prętów.

Strop Teriva Panel zbrojenie rozdzielcze

Wycinanie otworów w stropie Teriva Panel

Istnieje możliwość wykonywania otworów oraz wycięć w płytach stropu Teriva Panel. Otwory w środku płyty o szerokości do 25 cm oraz długości 120 cm można wykonywać omijając żebra. Jeżeli natomiast otwór jest szerszy i nie ma możliwości wycięcia otworów w dwóch sąsiadujących ze sobą płytach. W takim wypadku należy wykonać wymian.

Betonowanie stropu

Zanim przystąpimy do betonowania, całą powierzchnię płyt należy oczyścić oraz zwilżyć wodą. Beton powinien mieć klasę nie niższą niż C25/30. Beton konstrukcyjny powinien posiadać konsystencję plastyczną.

Zużycie betonu

Należy przyjąć, że zużycie betonu w nadbetonie stropu Teriva Panel wynosi:

 • dla grubości 16 cm – 62,6 l/m2 stropu.
 • dla grubości 20 cm – 102,6 l/m2 stropu.

Instrukcję montażu przekazujemy wraz z projektem montażowym stropu.

Strop gęstożebrowy panelowy pozwala na wykonanie przenoszącego obciążenia z płyty cięte na płyty sąsiadujące. Dzieje się tak w przypadku wykonania niezbędnych otworów w płycie, większych od dopuszczalnych w dokumentacji technicznej.

Porównanie systemów stropowych

Zapraszamy do zapoznania się z porównaniem systemów stropowych na naszej podstronie, gdzie porównujemy wiele typów, by odpowiedzieć sobie na pytanie jaki strop wybrać.

strop teriva panel