Ściany oporowe

Ściany oporowe należą do rodziny prefabrykatów, które stworzone zostały do podtrzymywania konstrukcji. Dodatkowo, ściany oporowe mogą stanowić element konstrukcyjny, wykończeniowy. Stosuje się je na szeroką skalę w budownictwie oraz infrastrukturze drogowej. Coraz chętniej także wykorzystuje się je do zastosowań prywatnych, np. w ogrodach. Mogą stanowić zarówno konstrukcję tymczasową, jak i stałą.

ZASTOSOWANIE I ZALETY ŚCIAN OPOROWYCH

Zastosowanie ścian oporowych w budownictwie

Ściany oporowe mają bardzo duże zastosowanie w budownictwie terenów miejskich. Służą do budowy różnorodnych murów wokół wód i rzek, a także służą do budowy mostów. Bardzo często ściany oporowe można spotkać w infrastrukturze miejskiej. Za pomocą ścian oporowych z prefabrykatów stawia się podjazdy, wejścia do instytucji, a nawet ogrodzenia!

Bardzo łatwo można za ich pomocą stworzyć oddzielny boks lub niezależny budynek, który służyć będzie, np. do składowania materiałów sypkich typu żwir, czy piach. Stąd też spotyka się je często przy budowach, np. dróg, czy terenów miejskich. Ściany oporowe mogą służyć także jako element architektury, np. w ogrodzie. Można z nich stworzyć przepiękne i nowoczesne rabaty lub antresole na kwiaty.

Ściany oporowe można podzielić na kilka szerokości, od około pół metra do ponad 4 m. Ponadto elementy te występują w trzech klasach obciążeń, w zależności od docelowego zastosowania.

  • Klasa I – 5kN/m2 – ściany do obciążania gruntem, ruch pieszych
  • Klasa II – 16,7kN/m2 – w obrębie ruchu samochodowego
  • Klasa III – 33,3kN/m2 – w obrębie ruchu ciężkiego, np. przy autostradach

Ściany oporowe można ponadto podzielić na zwykle prostopadłe, narożnikowe i skośne, które stosowane są m.in. do stworzenia podjazdów dla inwalidów.

ściany oporowe

Zalety ścian oporowych

Elementy te wykonane zostały z trwałych prefabrykatów, czyli gotowych elementów. Nie trzeba tworzyć ich na miejscu budowy, a jedynie zamontować odpowiednio. Ściany wytrzymują ogromne naciski, warto jednak od razu zwrócić na to uwagę przy zakupie. Należy dokładnie określić cel montażu i wtedy zakupić dobre ściany oporowe.  Warto także wiedzieć, że ściany zostały wykonane z najwyższej klasy betonu, którego wartość może wynosić nawet C80/C95. Znacząco zaletą jest także fakt, że są to produkty wykonywane modułowo.

Żaden element nie będzie odróżniać się od poprzedniego, chyba że od razu będzie zaznaczone, że są w innych rozmiarach. Z pewnością do zalet zalicza się także fakt, że stosunkowo łatwo można je zamontować. Klasyczne rozwiązania budowy ścian, czy murów metodą tradycyjną (murowania na budowie), zajmuje dwa razy więcej czasu. Ściany oporowe są zatem jednym z lepszych pomysłów kształtowania miejskiego terenu.

Montaż ścian oporowych

Należy pamiętać, że montaż ścian jest niezwykle istotny, jednak nie można zapominać o transporcie. Ściany przewozi się na stojąco lub leżąco, w odpowiednich zabezpieczeniach. Montaż wykonuje się za pomocą specjalnego dźwigu lub żurawia, osadzając ściany do wcześniej przygotowanych dołów. Doły muszą mieć co najmniej 0,5 m. Należy pamiętać, że przymocowane ściany oporowe muszą także zostać zagęszczone na sam koniec.

Ściany oporowe to świetny element konstrukcyjny, stosowany na masową skalę w budownictwie. Dzięki swojemu szerokiego zastosowaniu, jest bardzo często wykorzystywany. Ściany oporowe stosuje się m.in. do tworzenia podjazdów, boksów, umocnienia nadbrzeży, tworzenia murów i podwieszania skarp. Bardzo często stosuje się je także w ogrodnictwie do ukształtowania architektury i stworzenia, np. skalniaka, czy urozmaiconych rabat.

CHARAKTERYSTYKA ŚCIAN OPOROWYCH

Ściany oporowe służą do utrzymania w stanie statecznym gruntów rodzimych lub nasypowych. Głównym zadaniem prefabrykowanych murów oporowych jest szybkość i łatwość w kształtowaniu terenu, podtrzymaniu skarp, wyrównywaniu różnic wysokościowych krajobrazu w ogrodach, na tarasach, lub wokół obiektów budownictwa naziemnego.

Stropy, schody, balkony i szyby windowe prefabrykowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi produktami. Poniżej znajdziecie Państwo stropy WPS, Teriva, płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty Żerańskie, balkony, schody i szyby windowe prefabrykowane

Strop WPS najbardziej nadaje się do wymiany stropów w starych domach i przedwojennych kamienicach

strop WPS cena

Strop Filigran najłatwiej zastępuje strop monolityczny upraszczając i przyśpieszając czas pracy

płyta filigran cena

Strop Teriva jest najpopularniejszym i najbardziej znanym ze stropów prefabrykowanych

strop teriva cena

Balkony prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

balkon prefabrykowany

Schody prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

Schody prefabrykowane cena

Szyby windowe prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych mocno przyśpieszając prace

szyby windowe prefabrykowane

Płyty kanałowe Żerańskie  przyspieszają prace również w budynkach jednorodzinnych, szeregowcach i wielorodzinnych

płyty żerańskie cena

Płyty kanałowe sprężone najlepiej nadają się na duże rozpiętości dla podobnych pomieszczeń, bardzo przyśpieszają prace

płyty kanałowe sprężone cena

Płyty korytkowe to znane rozwiązanie i przydadzą się do przykrycia strop betonowy na garażem lub nad gospodarczym

płyty korytkowe cena