Strop filigran

Strop Filigran jest nowoczesnym rozwiązaniem najczęściej wykorzystywanym w budownictwie użyteczności publicznej, ale zyskuje również popularność w budownictwie jednorodzinnym. To odmiana stropu zespolonego (łączącego różne materiały, które połączone stale, tworzą jedną z trwalszych części budynku). Stropy typu Filigran dają szerokie możliwości konstrukcyjne i duże rozpiętości. Pozwala to na dowolne kształtowanie innowacyjnych i nowoczesnych projektów. Strop Filigran szybko się montuje za pomocą dźwigu. Można ułożyć go na całej powierzchni lub wybranej części.

Mało kto wie, jednak stropy typu filigran są znacznie prostszą odmianą klasycznego stropu żelbetonowego. Jego płyty pełnią zarówno funkcję konstrukcyjną, jak i deskowania traconego. Jak zbudowany jest strop filigran? W jaki sposób poprawnie go wykonać? Co zrobić, aby uniknąć błędów w czasie wykończenia? Przekonajmy się!

Co to jest strop filigran

Strop filigran jest stropem monolitycznym z elementem szalunku traconego w postaci płyty stropowej filigran. W skład stropu filigran wchodzi płyta betonowa zbrojona siatką zwana filigranem oraz nadbetonem z ułożonym w nim zbrojeniem górnym. Prefabrykowane płyty żelbetonowe cechujące się grubością zawartą w przedziale od 5 do nawet 8 cm. Płyty stropowe charakteryzują się różnymi wymiarami. Ich standardowa długość wynosi od najmniejszej potrzebnej długości do 12 i więcej metrów. Szerokość płyty filigran to równe 2,4 lub 2,5 metra. Nie możemy również nie wspomnieć o tym, że całe dolne zbrojenie, które zawarte jest w postaci siatek lub też prętów, znajduje się bezpośrednio w płycie, a kratownice, jakie wystają ponad powierzchnię, pozwalają nam na zespolenie płyty wraz z betonem

Z czego składa się strop filigran

Poniżej przedstawiamy elementy potrzebne do wykonania stropu filigran

Płyta filigran

Płyta filigran jest kluczowym elementem stropu typu filigran. Ta prefabrykowana płyta żelbetowa jest płytą zbrojoną siatką oraz prętami o grubości od 5,0 do 8 cm

Zbrojenie górne

 • pręty ułożone prostopadle i równolegle względem nich,
 • siatki zbrojeniowe.

Zbrojenie znajduje się w płycie, kratownice wystają poza nią, co ułatwia jej zespolenie z nadbetonem.

płyta filigran

Rozpiętość stropu filigran

Rozpiętość stropu filigran jest zależna od aspektu, jakim jest grubość wylanego nadbetonu, oraz zastosowanego zbrojenia w płycie filigran. Cecha ta jest jasno określona w projekcie, a konstrukcje, jakie tworzy się za pomocą tej technologii przy grubości 0,4 metra, są w stanie osiągnąć rozpiętość do nawet 12 metrów. Niemała powierzchnia prefabrykatów sprawia, że liczba styków pomiędzy nimi jest odgórnie ograniczona. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie naszego stropu przed klawiszowaniem. Warto także wspomnieć o demontażu wcześniej ustawionych podpór, który może rozpocząć się już po dwóch tygodniach od końcowego ułożenia mieszanki betonowej.

Jakie zalety ma strop filigran

Stropy zespolone są coraz chętniej wybieranymi konstrukcjami domu. Strop składa się z cienkich żelbetowych płyt. Strop Filigran ma przekrój o grubości od 4,5 do 7 cm. Płyty te są prefabrykowane, dzięki temu nie są ciężkie i można je dowolnie kształtować. Stropy Filigran to płyty zbrojone stalowymi kratownicami przestrzennymi. Kratownice wystają poza płytę, co ułatwia zespolenie jej z nadbetonem. Dzięki tym właściwościom, konstrukcja ta jest niezwykle solidna. Stropy filigranowe charakteryzuje się również szeroką rozpiętością
Poniżej przedstawiamy kilka z kluczowych zalet stropu filigran.

Krótki czas montażu

Strop filigran układa się z elementów prefabrykowanych, a jego montaż się znacznie skraca. Strop o rozpiętości 300m2 można ułożyć już w dwa dni.

Dowolna geometria

Geometria płyt filigran jest praktycznie nieograniczona i można ją w dowolny sposób kształtować (płyty w kształcie prostokątów, kwadratów, trójkątów itd.)

Tańsze prace wykończeniowe

Spód płyt jest na tyle gładki, że nie wymaga tynkowania. Jedynie złączenie płyt trzeba zaszpachlować. Oszczędność pracy na budowie.

Dowolne kształtowanie powierzchni

Można je dowolnie kształtować, co daje spore możliwości konstrukcyjne. Dzięki temu można go przystosować do prawie każdego projektu.

Mała ilość podpór montażowych

Mała ilość podpór montażowych, bo tylko przy ścianach i co 110cm. Oszczędność w zakupie jak i w pracy w rozstawieniu ich.

Brak deskowania

Brak konieczności deskowania, gdyż warstwa betonu układana jest na prefabrykatach. Płyty prefabrykowane stają się deskowaniem traconym.

Duża rozpiętość

Ogromna rozpiętość stropu, bo do 12 mb.

Dokumentacja projektowa stropu

Zapewniamy pełną dokumentację projektową Twojego stropu.

Pozostałe zalety płyty filigran

 • możliwość łączenia z płytami balkonowymi,
 • szybki i sprawny montaż dzięki zastosowaniu prefabrykatów,
 • ograniczenie prac wykończeniowych – płyty od strony sufitu wystarczy zaszpachlować i pomalować,
 • otworowania są projektowane i wykonywane na etapie produkcji,
 • dobre właściwości dźwiękoszczelne.

ZASTOSOWANIE STROPÓW FILIGRAN

Strop Filigran jest nowoczesnym rodzajem stropu. Strop ten bardzo szybko się montuje, można nim wykonać całą konstrukcję lub tylko część o niemalże dowolnym kształcie i dużej rozpiętości. Najczęściej stropy filigran wykorzystuje się w budynkach:

 • użyteczności publicznej,
 • konstrukcje wielopoziomowe,
 • budynki gospodarcze,
 • obiekty niemieszkaniowe,
 • jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • jako strop nad garażem,
 • nad garażem podziemnym,
 • na piwnicą,
 • nad parterem,
 • nad piętrem,
 • i wielu innych miejscach.

Prawie nieograniczone jest zastosowanie stropu filigran.

płyta filigran cena

INSTRUKCJA MONTAŻU PŁYT FILIGRAN

Poniżej przedstawiamy jak należy ułożyć strop. Jeśli jesteś zainteresowany, poproś nas o szczegółową instrukcję.

Zasady transportu i składowania

Elementy prefabrykowane należy przewozić transportem samochodowym w pozycji poziomej, z kratownicami stalowymi skierowanymi ku górze. W czasie transportu elementy powinny być zabezpieczone pasami przed możliwością przemieszczenia się względem środka transportowego i przed uszkodzeniem dolnej powierzchni płyt prefabrykowanych. Pasy należy zapiąć w takich miejscach, aby pokrywały się z położeniem przekładek. Płyty stropowe powinny być układane bezpośrednio z pojazdu w miejsce wbudowania (na stropie). Jeżeli z pewnych względów niezbędne jest składowanie dostarczonych prefabrykatów na budowie powierzchnia składowania powinna być równa (płyty należy układać na wypoziomowanych podporach w stosach nie wyższych niż 6 warstw płyt – zaleca się składowanie na powierzchniach utwardzonych lub na docelowo ułożonych już płytach w poziomie wbudowania elementów prefabrykowanych). Płyty układane są na samochodzie w sztaplu, na przekładkach drewnianych (przekładki podlegają zwrotowi). Przekładki muszą leżeć w poprzek dźwigarów przez całą szerokość elementu, na węźle połączenia krzyżulca z pasem górnym kratownicy. Każdorazowo po załadunku płyt stropowych na samochód, należy sprawdzić, czy płyty nie są w żaden sposób uszkodzone lub wybrakowane.

Zasady montażu

Płyty stropowe Filigran produkowane są indywidualnie i różnią się ilością zbrojenia w strefie dolnej oraz ilością dźwigarów kratowych (mimo bardzo podobnej geometrii), w związku z tym aby uniknąć pomyłki prefabrykaty są oznaczone numerami zgodnie z planem montażowym zawartym w projekcie wykonawczym. Należy sprawdzić, czy nośność dźwigu przy maksymalnie potrzebnym wysięgu, jest wystarczająca do uniesienia płyt. Ciężary poszczególnych płyt podane są na rysunku montażowym (szacunkowy ciężar płyty o grubości 5cm wynosi 125kg/m2, a płyty o grubości 6 cm wynosi 150kg/m2). Haki należy zaczepiać przez krzyżulce w węzłach dźwigarów kratowych – rysunek poniżej

Strop Filigran

Nie wolno, w żadnym wypadku, zakładać haka za pręt górny pomiędzy węzłami kratownicy. Do podnoszenia prefabrykatu stosować zawiesia linowe (łańcuchowe) lub trawersowe z samoregulującymi się naciągami zawiesi nośnych (szczegół rysunkowy). W przypadku zawiesi linowych kąt pomiędzy naciągniętą liną a płaszczyzną płyty nie może być mniejszy niż 60º. W przypadku montażu płyt zawiesiem linowym – płyty podnosić za 2 i 3 kratę (w przypadku 4 krat ), za 2 i 4 kratę ( w przypadku 5 krat )

W przypadku montażu płyt zawiesiem linowym – płyty podnosić za 2 i 3 kratę (w przypadku 4 krat ), za 2 i 4 kratę ( w przypadku 5 krat )

Strop Filigran

Odległość od miejsca zaczepienia do krawędzi płyt powinna wynosić około 1/4.5 całkowitej długości prefabrykatu. Podnoszenie i układanie elementów powinno odbywać się równomiernie, bez gwałtownego szarpania. Szczególną uwagę należy zwracać także na niedopuszczanie do uderzania podnoszonym i układanym elementem o inne przedmioty lub elementy budynku. Układanie elementu powinno się odbywać powoli i dokładnie, jednocześnie na podporach stałych i podporach montażowych.

Strop Filigran

Zasady podparcia stropu

Podpory montażowe powinny być ustawione na sztywnym podłożu przed przystąpieniem do układania płyt prefabrykowanych. Jarzma podpór montażowych przeznaczone do utrzymania elementów podpierających powinny być ustawione prostopadle do przewidywanego kierunku ułożenia stalowych kratownic elementów. Rozstaw podpór montażowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Podpory skrajne należy ustawiać w odległości nie większej niż 300 mm od podpór stałych (ściany, podciągi itp.). Podpory skrajne należy ustawiać, gdy powierzchnia oparcia płyty jest mniejsza niż 50 mm lub gdy mniej niż co drugi węzeł kratownicy pasa dolnego znajduje się nad podporą stałą. W pozostałych przypadkach stosowanie podpór jest zalecane ponieważ ułatwia poziomowanie wykonywanych stropów. Rozstaw podpór w kierunku podparcia (prostopadłym do kratownic) powinien wynosić max. 1,5 m. Po włożeniu elementów podpierających np. krawędziaków w jarzma, podpory muszą być dokładnie wypoziomowane. Podpory montażowe powinny być wyposażone w mechanizm (np. śrubowy) do regulowania ich wysokości.

Stropy, schody, balkony i szyby windowe prefabrykowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi produktami. Poniżej znajdziecie Państwo stropy WPS, Teriva, płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty Żerańskie, balkony, schody i szyby windowe prefabrykowane

Strop WPS najbardziej nadaje się do wymiany stropów w starych domach i przedwojennych kamienicach

strop WPS cena

Strop Filigran najłatwiej zastępuje strop monolityczny upraszczając i przyśpieszając czas pracy

płyta filigran cena

Strop Teriva jest najpopularniejszym i najbardziej znanym ze stropów prefabrykowanych

strop teriva cena

Balkony prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

balkon prefabrykowany

Schody prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

Schody prefabrykowane cena

Szyby windowe prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych mocno przyśpieszając prace

szyby windowe prefabrykowane

Płyty kanałowe Żerańskie  przyspieszają prace również w budynkach jednorodzinnych, szeregowcach i wielorodzinnych

płyty żerańskie cena

Płyty kanałowe sprężone najlepiej nadają się na duże rozpiętości dla podobnych pomieszczeń, bardzo przyśpieszają prace

płyty kanałowe sprężone cena

Płyty korytkowe to znane rozwiązanie i przydadzą się do przykrycia strop betonowy na garażem lub nad gospodarczym

płyty korytkowe cena