Płyty i stropy WPS

Płyty WPS (Wrocławska Płyta Stropowa) to płyty stropowe stosowane z powodzeniem od wielu dekad. Dla wielu już bardzo doświadczonych osób kojarzona może być również pod nazwą regionalną i znane jako: Łódzka Płyta Stropowa czy Warszawska Płyta Stropowa. Strop WPS składa się przede wszystkim z dwuteowników stalowych zwanych tregrami (tregry) oraz wypełnienia w postaci płyt WPS. Płyty WPS mają szerokość 40 cm i długość od 80 cm do nawet 160 cm. Są to ich stałe wymiary.

Producent stropów Budmater ma w swojej ofercie również inne płyty stropowe, np. strop filigran. Zachęcamy do sprawdzenia naszej pełnej oferty! Wrocławska Płyta Stropowa (WPS) jest prefabrykowanym, żelbetowym elementem konstrukcyjnym, układanym pomiędzy stalowe belki o kształcie dwuteowników. Kształt oraz wymiary płyt są tak dobrane, by umożliwiały transport ręczny, a strop WPS może mieć montaż wykonywany przez dwie osoby.

Jakie zalety mają płyty stropowe WPS

płyty WPS

Płyty WPS – charakterystyka

Płyta WPS jest przeznaczona do montażu stropów belkowo-płytowych, jako wypełnienie między stalowymi belkami stropu. Płyty stropowe WPS mają zastosowanie głównie w obiektach remontowanych i modernizowanych, zastępując np. stare stropy drewniane. Przy wielu już realizacjach Stropy WPS otrzymywały zgodę Głównego Konserwatora Zabytków, gdyż ich konstrukcja nie narusza struktury budynków.

Płyty stropowe WPS są łatwe i szybkie w montażu. Przy pomocy dźwigu opierane są na dolnych stopkach stalowych dwuteowników. Długość płyty WPS zależy od zaprojektowanego i zastosowanego przez projektanta dwuteownika stalowego. Przyjmuje się, że najniższa wysokość dwuteownika to 140 mm. Dobór belki stalowej dokonywany powinien być przez uprawnioną osobę z odpowiednimi umiejętnościami i uprawnieniami.

Strop z płyt WPS doskonale nadają się do remontów lub wymiany starych stropów, zwłaszcza drewnianych, gdzie można wstawić belki stalowe w miejsce belek drewnianych. Rozstaw belek stropów wykonanych z płyt WPS wynosi od 80 do 160 cm (w module co 10 cm). Płyty WPS mają w nazwie liczbę oznaczającą jej długość: na przykład nazwa WPS 110 oznacza płytę o długości 110 cm.

Każda płyta WPS niesie ze sobą szereg korzyści – jakich?

Płyty WPS montuje się ręcznie

Strop betonowy na belkach stalowych można montować ręcznie oraz za pomocą dźwigu (podanie dwuteowników dźwigiem). Montaż uzależniony jest od tego:

 • ile miejsca mamy na budowie,
 • w jaki sposób zostaną dostarczone płyty,
 • jak blisko dostawy należy przenieść płyty ręcznie
 • jaka jest wysokość kondygnacji
 • czy jest możliwość dostarczenia płyt (np. przez otwarte okno)

Elastyczna długość płyt

Szerokość płyt WPS jest zawsze taka sama, bo wynosi 40 cm, ale płyty różnią się swoją długością. Do wyboru mamy płyty długości od 80 cm do 160 cm w module co 10 cm. Duży wybór długości oznacza dużą dowolność w projektowaniu stropu i dostosowywaniu odległości pomiędzy belkami stalowymi (tregrami) w zależności od potrzeb danego projektu.

Brak podpór montażowych

Brak podpór montażowych, czyli tzw. stempli to oszczędność zarówno w zakupie jak i w pracy przy ich rozstawieniu. Ze względu na brak konieczności stosowania podpór strop WPS nie obciąża stropów niższych kondygnacji podczas montażu. W niektórych dokumentacjach, które otrzymujemy znajduje się informacja o konieczności stosowania podpór. W każdym z przypadków należy kierować się zaleceniami uprawnionego kierownika budowy lub inspektora nadzoru, bo osoby te znają szczególne warunki na budowie i za budowę odpowiadają.

Duża szybkość montażu

Płyty WPS montuje się bardzo szybko i bez konieczności użycia w tym celu dźwigu. Do ułożenia samych płyt WPS wystarczą 2 osoby. Płyty ważą od 40 do ponad 70 kg stąd należy zachować ostrożność i właściwą postawę podczas ich noszenia. Najbardziej pracochłonne jest osadzanie dwuteowników na ścianach nośnych. Natomiast samo układanie płyt pomiędzy dwuteownikami zwykle przebiega bardzo szybko.

Duża rozpiętość stropu

Stropy WPS umożliwiają przekrywanie powierzchni wymagającej dużej rozpiętości. Rozpiętość stropu ograniczona jest wyłącznie długością zastosowanego dwuteownika. Przy bardzo dużych rozpiętościach powyżej 12 m stosuje się często układy z użyciem elementu o nazwie HEB na którym układa się poprzecznie do niego dwuteowniki i pomiędzy nimi płyty WPS. Umożliwia to przekrywanie stropów o znacznie większej rozpiętości.

Elastyczna wysokość stropu

Płyty WPS umożliwiają wykonywanie stropów o zróżnicowanej wysokości konstrukcyjnej. Wysokość stropu z użyciem płyt WPS może wynosić pomiędzy 140 mm a 320 mm a nawet i więcej. Wysokość konstrukcyjna zależy od:

 • rodzaju zastosowanych dwuteowników a dokładniej ich wysokości
 • długości zastosowanych płyty WPS, które wyznaczają rozstawy osiowe dwuteowników

Zasada jest generalnie taka, że im wyższe dwuteowniki i krótsze płyty WPS, tym większa wytrzymałość stropu, a im dłuższe płyty, tym wytrzymałość mniejsza.

Duża dostępność płyt

W swoich magazynach posiadamy duże ilości gotowych płyt WPS, co umożliwia nam natychmiastowe realizacje zamówień. Zalecamy jednak, zwłaszcza przy większych inwestycjach, aby przygotować się wcześniej i ustalić z nami terminy realizacji zamówień.

Jaka jest cena za strop WPS

Cena za strop WPS jest składową kilku cen, które musimy brać pod uwagę i są to:

Cena płyty WPS

Ceny cennikowe płyt WPS kształtują się od 27 do 87 zł/szt. Na cenę końcową wpływać będzie ich wielkość i zamawiana ilość oraz koszt dostawy. Zapraszamy do przesyłania zapytań poniżej lub na zakładce Wyślij zapytanie w celu otrzymania dokładnej wyceny.

Jakie ma zastosowanie płyta stropowa WPS

Najważniejsze zastosowanie stropów betonowych z płyt WPS to:

Wymiana stropu drewnianego na betonowy

Jeśli mamy już dosyć skrzypienia stropu, to wymiana stropu drewnianego na strop WPS może być bardzo dobrym rozwiązaniem również pod względem kosztów. Taki strop na belkach stalowych pozwoli uniknąć takich odgłosów i przedłuży okres eksploatacji domu.

Wymiana stropu drewnianego w starej kamienicy

Bardzo często zachodzi konieczność wymiany stropu w obiektach zabytkowych. Stropy WPS nadają się do tego bardzo dobrze. Wymiana stropu drewnianego na stalowy z wykorzystaniem stalowych dwuteowników często jest jedyną alternatywą zwłaszcza w przypadkach, gdy nie chcemy obciążać stropu niższej kondygnacji.

Wymiana stropu w istniejącym budynku

W budynkach, w których obawiamy się zbytniej ingerencji w strukturę ścian nośnych, stropy WPS stanowić będą doskonałą alternatywę  dla stropu Teriva, gdyż przy stropie WPS nie ma konieczności stosowania wieńca obwodowego.

Wymiana stropu w starym domu

W starych domach często powstaje konieczność wymiany stropu drewnianego lub stropu Kleina na strop betonowy. Cena wymiany będzie zależała od wielu czynników takich jak rozpiętość, obciążenia, ilość i rodzaj ścianek działowych, jakość ścian nośnych.

Płyty WPS wykorzystywane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Klasa ekspozycji X0 według normy PN-B-03264:2002. Płyta WPS jest idealna do remontu starych obiektów w tym zabytkowych (potrzebna może być do tego zgoda Głównego Konserwatora Zabytków). Konstrukcja stropu praktycznie nie narusza struktury budynków. Płytę WPS można wykorzystywać również do budowy nowych stropów. Stosuje się ją w:

 • budynkach mieszkalnych,
 • obiektach przemysłowych,
 • halach produkcyjnych i fabrycznych,
 • budynkach użyteczności publicznej,
 • magazynach,
 • garażach

strop na belkach stalowych

Parametry techniczne płyty WPS

Poniżej wymieniamy najważniejsze parametry stropu WPS.

Ciężar płyty WPS

Ciężar płyt WPS waha się pomiędzy 40 a 70 kg. Dzięki temu montaż może być ręczny — bez użycia jakiegokolwiek sprzętu. Ciężar stropu WPS wynosi ok. 100 kg/m2 stropu.

Grubość płyty WPS

 • dla rozpiętości mniejszych od 4,60 m (wysokość dwuteownika 140–200 mm) – grubość stropu 23 cm,
 • dla rozpiętości od 4,60 do 6,50 m (wysokość dwuteownika 140–260 mm) – grubość stropu 29 cm
 • dla rozpiętości powyżej 6,50 m (wysokość dwuteownika 140–300 mm) – grubość stropu 33 cm

Wymiary płyty WPS

Płyty WPS mają kształt prostokąta. Wzmocnione są wzdłuż trzema żebrami. Na obu końcach mają wgłębienie dla oparcia na dolnej stopce belki stalowej dwuteowej. Obciążenie stropu WPS można projektować od obciążenia własnego np. stropodach do 2,6 kN na m2 . Rozróżniamy kilka wymiarów płyt WPS. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 • płyty WPS 90 długość 90 cm (rzeczywista 87 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 100 długość 100 cm (rzeczywista 97 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 110 długość 110 cm (rzeczywista 107 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 120 długość 120 cm (rzeczywista 117 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 130 długość 130 cm (rzeczywista 127 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 140 długość 140 cm (rzeczywista 137 cm) — szerokość 40 cm
 • płyty WPS 150 długość 150 cm (rzeczywista 147 cm) — szerokość 40 cm

Płyty stropowe WPS i ich montaż

W celu wykonania prawidłowego montażu stropu WPS musimy zastosować się między innymi do poniższych zasad:

Projekt budowlany stropu

 • podstawą do wykonania montażu stropu WPS w obiekcie jest budowlany projekt techniczny–konstrukcyjny
 • projekt stropu WPS powinien być oparty o obliczenia uprawnionego konstruktora, który sprawdzi jego nośność
 • projekt konstrukcyjny dotyczy zarówno nowych obiektów, jak i obiektów do remontu czy modernizacji
 • projekt stropu WPS powinien obejmować rodzaj i grubość stropu, układ, rozstaw i numerację belek, a także zawierać sposób oparcia na ścianach i ich kotwienie

Osadzenie dwuteowników w ścianach

 • do wykonania stropów z płyt WPS, niezależnie od wymagań stanów granicznych nośności i użytkowania, należy stosować belki stalowe (o przekroju dwuteowym lub ceowym)
 • belki powinny być o takiej szerokości stopki, aby zapewnić odpowiednie oparcie płyt (co najmniej 4 cm).
 • belki stalowe opierać należy na murze w wykutych gniazdach (wymiana stropu)
 • niepotrzebne gniazda po usuniętych belkach wymienianego stropu (np. drewnianych) należy zamurować cegłą pełną klasy 10 MPa
 • murowanie cegieł powinno się wykonywać przy użyciu zaprawy marki 5 MPa
 • jeśli tylko możemy, to staramy się wykorzystać te gniazda, które istniały w miejscach wymienianych belek stropowych
 • belki należy osadzić na podlewce (poduszce) betonowej szybkowiążącej z betonu C20/25 (B25)
 • końcówki dwuteowników należy powlec mlekiem cementowym w celu zabezpieczenia dwuteowników od rdzy
 • gniazdo z belką należy wypełnić betonem C20/25 (B25)
 • w razie konieczności, gdy jakość muru przy gnieździe nie jest odpowiednia, należy przemurować mur z kilku warstw cegieł znajdujących się nad lub pod gniazdem
 • grubość poduszki powinna wynosić minimum ok. 15 cm
 • belki stalowe dwuteowników powinny być klasy AI – AII
 • wysokość dwuteowników nie powinna być niższa niż 140 mm
 • dolne stopki belek stalowych należy umieścić niezależnie od ich wysokości w jednym poziomie

Owinięcie dwuteowników siatką Rabitza

 • dwuteowniki powinny być dokładnie owinięte siatką drucianą Rabitza
 • siatka Rabitza powinna być z czarnego drutu
 • średnica drutu Ø 0,8 mm
 • oczka siatki to 16 x 16 mm

strop WPS montaż

Układanie płyt WPS

 • podnoszenie płyt powinno być dokonywane w pozycji pionowej bezpiecznej dla kręgosłupa,
 • dopuszczalne jest podnoszenie w pozycji wbudowania (poziomej) pod warunkiem uchwycenia ich za żeberka poprzeczne (podporowe)
 • niedopuszczalne jest rzucanie płyt oraz ich składowanie i transport w pozycji odwrotnej do pozycji wbudowania
 • płyty WPS osadza się na dolnych półkach dwuteowników
 • górę dwuteownika należy zabezpieczyć przed zardzewieniem
 • płyty stropowe WPS należy układać możliwie najbardziej ściśle obok siebie i jak najbliżej dosuwając do środników dwuteownika
 • styki pomiędzy skrajnymi podłużnymi żebrami płyt WPS należy wypełnić betonem,
 • styki pomiędzy płytami WPS, a środnikami belek należy wypełnić rzadką zaprawą cementową
 • belki stropu należy obetonować, aby zwiększyć sztywność stropu

płyty WPS montaż

Prace końcowe

 • na płytach WPS należy ułożyć izolację w postaci wełny mineralnej lub keramzytu lub styropianu oraz folii PE
 • w zależności od wymaganej odporności ogniowej należy zabezpieczyć przeciwpożarowo odpowiednio dobraną okładziną ogniochronną lub pomalować dwuteowniki odpowiednią farbą ognioodporną
 • na wierzchu ułożyć należy podłoże stężające w postaci wylewki betonowej grubości 5-5,5 cm
 • wylewka powinna zostać wykonana z betonu C15/20 (B20) i zbrojona siatką 4-5 mm
 • oczka siatki to 15 x 15 cm
 • belki dwuteowników należy otynkować tynkiem cementowo-wapiennym