Płyty Żerańskie

Płyty Żerańskie (Żerań) to prefabrykowane płyty kanałowe stropowe. Stosowane są u nas od wielu lat i kojarzone przede wszystkim z budownictwem z „wielkiej płyty”. W tej chwili płyta żerańska wraca do łask ze względu brak wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Jako producent stropów mamy w ofercie strop żerański, a także inne płyty kanałowe oraz pustaki betonowe konstrukcyjne czy schody prefabrykowane. Płyty kanałowe Żerańskie zaprojektowane zastały w taki sposób, że mogą opierać się na ścianach nośnych o odpowiedniej grubości.

Płyty nadają się do stosowania w budynkach o dowolnej liczbie kondygnacji. Kształt płyt a dokładnie ich krawędzie podłużne pozwalają na eliminację tzw. „klawiszowania”. Dzieje się tak również poprzez monolityczne zespolenie płyt betonem w złączach. Przyjmujemy, że minimalne oparcie płyty żerańskiej powinno być nie mniejsze niż 8 cm.

Płyty stropowe kanałowe Żerańskie są zbrojone i mają stałą wysokość wynoszącą najczęściej 24 cm. Podzielone są na półkę dolną i górną, połączone pionowymi środnikami, które oddzielają kanały. Kanały te są podłużnymi pustkami, które służą zmniejszeniu ciężaru płyty kanałowej Żerańskiej.

ZALETY PŁYT ŻERAŃSKICH

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych zalet stropu Żerańskiego

Niskie koszty płyty Żerańskiej

Płyty Żerańskie są jednym z najtańszych rozwiązań cenowych dla stropów. Ich zastosowanie nie zawsze jest możliwe. Do stwierdzenia, czy możliwe jest użycie stropu Żerańskiego potrzebna jest dokumentacja projektowa. Niskie koszty wykonania stropu, oprócz ceny samych płyt, wynikają również z tego, że montaż płyt jest bardzo prosty i nie wymaga dużego nakładu pracy ludzkiej przy układaniu stropu. Do ułożenia płyt niezbędny jest jednak dźwig.

Otworowanie płyt żerańskich

Przy wyborze płyt żerańskich warto pamiętać o ograniczeniach w możliwości wykonywania otworów zarówno instalacyjnych, jak i pod montaż balkonów, czy schodów. Bywa, że ograniczenia te mogą spowodować konieczność wykonania części stropu w monolicie.

Brak konieczności wykonywania prac mokrych

Dla budynków zaprojektowanych pod stropy Żerańskie nie ma konieczności wykonywania elementów monolitycznych na budowie czyli tak zwanych prac mokrych. Taka konieczność istnieje w przypadku, gdy wymiary budynku nie są dopasowane do szerokości płyt stropowych. Płyty produkowane są w następujących szerokościach: 90, 120 i 150 cm. Dla tak przyjętych modułów szerokości pomieszczeń nie będzie konieczności wykonywania pracochłonnych i kosztownych dodatkowych elementów monolitycznych.

Strop Żerański nie wymaga podpór montażowych

Strop Żerański dzięki swojej nośności nie wymaga stosowania podpór montażowych. Brak konieczności stosowania podpór obniża koszty budowy, skraca czas jego wykonania i upraszcza prace montażowe. Ta zaleta jest szczególnie istotna przy montażu dużych powierzchni stropów.

Strop Żerański jest odporny na klawiszowanie

Płyty Żerańskie zostały w taki sposób zaprojektowane, że dostosowano ich kształt do tego, by prawidłowo ułożone, nie klawiszowały. Krawędź podłużna została zaprojektowana w sposób, który pozwala na eliminację tzw. „klawiszowania”. Klawiszowanie płyt objawia się zarysowaniem otynkowanego stropu na  łączeniach płyt. Warunkiem tego, by do klawiszowania nie doszło konieczne jest również prawidłowe i równe oparcie na ścianach oraz zespolenie płyt betonem na połączeniach płyt.

Prace na stropie zaraz po ułożeniu stropu Żerańskiego

Dużą zaletą stosowania płyty Żerańskiej jest to, że zaraz po ułożeniu stropu można pracować na stropie, co przyśpiesza prace i obniża koszty budowy.

Płyty Żerańskie mają gładką powierzchnię

Płyty Żerańskie produkowane są w taki sposób, że ich powierzchnia spodnia jest gładka w takim stopniu, że ułatwia prace wykończeniowe spodu stropu. Obniża to koszty prac wykończeniowych.

Płyty Żerańskie można od razu dociążać

To podobna zaleta do tej, że od razu po ułożeniu płyt Żerańskich możemy wykonywać prace na stropie. Dotyczy to również samego dociążania stropu np. poprzez umieszczenie na nim palet z materiałem potrzebnym do murowania kolejnych ścian.

Płyty Żerańskie uniezależniają od warunków pogody

Zastosowanie płyt Żerańskich pozwala na uniezależnienie się od warunków pogodowych zwłaszcza w zimie. Pozwala również szybko przykryć strop w pomieszczeniach otwartych, remontowanych, tam gdzie musimy szybko zmienić strop obawiając się opadów atmosferycznych.

strop żerański

Jaka jest cena za płyty Żerańskie

Wybierając strop wykonany z płyt Żerańskich oszczędza się nie tylko na czasie wykonania, ale także na sprzęcie i materiałach. Oprócz dźwigu za pomocą, którego układa się płyty, niepotrzebne są podpory montażowe i beton do wykonania nadlewki. Koszt całego stropu oczywiście zależy od jego powierzchni oraz kosztów transportu. Na cenę płyt Żerańskich główny wpływ ma:

 • rozpiętość płyt – zarówno płyty żerań o sporej rozpiętości jak i małej są droższe o tych o średnich długościach
 • szerokość płyt – płyty o szerokości 150 cm są znacznie tańsze za m2, niż płyty o szerokości 90cm
 • ilość płyt – im lepiej załadowane samochody, tym niższe koszty dostawy
 • wielkość otworowań – ilość i wielkość otworowań w płytach żerańskich mogą podnieść cenne pojedynczej płyty nawet o 40%

Cena płyty Żerańskiej

Płyty Żerańskie są jedną z trochę zapomnianych, ale w ostatnich latach coraz częściej stosowanych technologii. Należą do jednych z najtańszych rozwiązań cenowych dla stropów. Cena cennikowa płyt kształtuje się w przedziale pomiędzy 140 a nawet 200 zł/m2.

Zapraszamy do przesłania zapytania wraz z dokumentacją projektową – to pozwoli nam  przedstawić ofertę na strop wraz z dostawą na budowę.

Płyta Żerańska i ich specyfikacja techniczna

Płyty kanałowe Żerańskie to prefabrykaty żelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 bądź wyższej. Klasę betonu dobiera się dla każdego projektu indywidualnie, w zależności od rozpiętości danego stropu oraz obciążeń jakie musi przenieść. Cechą rozpoznawczą płyt żerańskich są okrągłe, puste kanały rozmieszczone wzdłuż prefabrykatu. Pustki powodują znaczne zmniejszenie ciężaru płyt. Poniżej podstawowe parametry techniczne płyt Żerańskich:

Izolacyjność akustyczna stropu Żerańskiego

Stropy Żerańskie mają bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej. Płyty kanałowe typu S posiadają parametry izolacji akustycznej wynoszącej ok. 53 dB. Dzięki takim właściwościom akustycznym płyt Żerańskich możemy je stosować w obiektach o różnym przeznaczeniu. Strop z tych płyt to dobra akustyka stropu jako przegrody.

Grubość płyty kanałowej żerańskiej

Grubość płyt kanałowych to zwykle 24 cm, ale w niektórych zakładach produkcyjnych produkuje się płyty o grubościach od 22 do 27 cm.

Rozpiętość płyt Żerańskich

Standardowa maksymalna rozpiętość płyt to zwykle 7,16 m. Bywa i tak, że jesteśmy w stanie zaoferować przy niektórych projektach płyty o długości do 8,20 m. Można również spotkać i płyty o większych rozpiętościach, ale związane jest to ze zwiększeniem ich grubości. Długości płyt zmieniają się co 10 cm.

Współczynnik przenikania ciepła stropu

Stropy Żerańskie mają bardzo dobry parametr przenikania ciepła. Płyty żerańskie charakteryzują się współczynnikiem oporu cieplnego na poziomie R= 0,18 m2K/W.

Odporność ogniowa płyty kanałowej Żerań

Najczęściej płyty żerańskie wykonywane są o odporności REI60

Szerokość płyty kanałowej Żerań

Najczęściej stosuje się prefabrykaty o szerokości 90, 120, 150 cm.

Waga płyty Żerańskiej

Waga płyty Żerańskiej wynosi ok. 350 kg/m2 dla standardowej grubości wynoszącej 24 cm. Znając jej szerokość oraz długość można w łatwy sposób obliczyć ciężar całej płyty.

Obliczamy to poprzez mnożenie ciężaru płyty [kg/m2] x szerokość [m] x długość [m]. Wynik otrzymujemy w kg.

Nośność płyty

Nośność płyty zależy od przyjętego zbrojenia płyty oraz dopuszczalnej długości. Maksymalne długości elementów stropów kanałowych Żerańskich dla odpowiednich obciążeń i odpowiadających im grubości:

 • dla obciążeń 4,5; 6,0; kN/m² – dł. do 650 cm przy grubości 24 cm
 • dla obciążeń 4,5; 6,0; 7,5 kN/m² – dł. do 750 cm przy grubości 27 cm
 • dla obciążeń 10 kN/m² – dł. do 710 cm przy grubości 27 cm.

Płyty Żerańskie najczęściej produkuje się w 4 klasach obciążeń:

 • 4,5 kN/m2
 • 6,0 kN/m2
 • 7,5 kN/m2
 • 10 kN/m2

Płyty Żerańskie i ich wymiary

Płyty Żerańskie mają stałą grubość wynoszącą najczęściej 24 cm. Dostępne są również płyty grubości 22 cm a nawet 27 cm.  Rozpiętość płyt wynosi od 230 cm do 750 cm. Najczęściej spotykane szerokości płyt to 90, 120 oraz 150 cm. Istnieje możliwość wykonywania w płytach kanałowych typu S wycięć pod otwory w stropie.

Głębokość oparcia płyt Żerańskich

Prefabrykaty układa się na sucho, opierając je bezpośrednio na ścianach. Aby wyeliminować zjawisko klawiszowania stropu, styki płyt należy uzupełnić mieszanką betonową. Mieszanka betonowa powinna zawierać dodatek zwiększający jej wytrzymałość. Po uzupełnieniu mieszankę należy dokładnie zagęścić buławą wibracyjną. Dzięki dodaniu dodatku i zagęszczeniu beton uzyskuje odpowiednią klasę wytrzymałości.

Minimalna głębokość oparcia płyt to 8 cm. Płyty żerańskie należy opierać równomiernie na całej szerokości na warstwie zaprawy cementowej lub na kształtkach wieńcowych.

Minimalne głębokości oparcia na ścianach:
– murowanych gr. 24 cm – 80 mm,
– z betonu zwykłego C12/15 (B-15) – 80 mm,
– z betonu zwykłego klasy wyższej, niż C12/15 (B-15) – 60 mm,
– na belkach stalowych – 40 mm.

płyty żerańskie producent

Płyty Żerańskie i ich montaż

Montaż płyt kanałowych Żerańskich typu S nie wymaga szalowania oraz stemplowania, jak i wykonywania nadlewki betonowej. Poniżej przedstawiamy jak należy układać płyty Żerańskie.

Montaż z dźwigu

Montaż płyt kanałowych Żerańskich musi odbywać się przy pomocy ciężkiego sprzętu: dźwigu kołowego lub żurawia wieżowego. Płyty żerańskie układa się na ścianach za warstwie zaprawy cementowej lub na kształtkach wieńcowych. Dobierając dźwig musimy wziąć pod uwagę zarówno ciężar płyty Żerańskiej (ok. 350 kg/m2) jak i odległość czyli wysięg na jaki należy przemieścić płytę na miejsce montażu.

Zbrojenie podłużne

Po położeniu płyt na poszczególnych polach montażowych, należy ułożyć podłużne zbrojenie biegnące wzdłuż krawędzi bocznych z pręta stalowego o średnicy min. Ø12. Następnie należy ułożyć, zgodnie z projektem konstrukcyjnym obiektu budowlanego, zbrojenie wieńców biegnące prostopadle do czoła płyty stropowej. Standardowy wieniec to pręty stalowe 4Ø12 i strzemiona Ø6 w rozstawie co 25 cm.

Ponadto należy ułożyć dodatkowe pręty zbrojenia górnego w stykach pomiędzy prefabrykatami zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi stropu.

Zbrojenie i betonowanie wieńca

Po ułożeniu odpowiednio płyt żerańskich oraz zbrojenia można przystąpić do zabetonowania wieńców oraz podłużnych styków pomiędzy prefabrykatami. Wieniec ma za zadanie scalić konstrukcję stropu. Ostatni etap to tynkowanie, zaleca się stosowanie w miejscach połączeń płyt, dodatkowych rozwiązań minimalizujących zarysowanie styku.

strop żerański montaż

Czym różni się płyta Żerańska od stropu sprężonego

Stropy kanałowe sprężone są unowocześnioną wersją płyty kanałowych Żerańskich. Płyty kanałowe sprężone wykonywane są z betonu sprężonego, czyli strunobetonu. Charakteryzują się odwrotną (ujemną) strzałką ugięcia. Ujemna strzałka ugięcia oznacza to, że w trakcie produkcji zbrojenie płyt (struny) tam gdzie płyty podczas pracy stropu poddawane są rozciąganiu są naciągnięte. Płyty strunobetonowe wykonuje się z betonu klasy nie niższej niż C40/50. Kanały w takich płytach mają przekrój kołowy lub owalny. Stropy sprężone kanałowe mają większe możliwości w doborze grubości, bo od 15 do 50 cm.

Płyta Żerańska czy Teriva

Dosyć często pojawia się pytanie co lepsze płyta Żerańska czy strop Teriva. Płyta żerańska jest sama w sobie elementem nośnym, a nadbeton byłby tylko dodatkowym obciążeniem i ewentualnie warstwą wyrównującą. W stropie Teriva nadbeton pełni kluczową rolę dla nośności stropu i musi być wykonany ze szczególną starannością. Płyty żerańskie można obciążać zaraz po zakończeniu montażu. Często o wyborze płyt Żerańskich decyduje ich cena. Płyty Żerańskie nie wymagają także użycia takich ilości betonu i stali jak w przypadku Terivy.

płyty żerańskie cena