Łącznik termiczny balkonowy isocorb (izocorb)

Łącznik termiczny balkonowy isocorb (izokorb) służy do bezpiecznego połączenia płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną budynku. Łącznik termiczny oddziela termicznie balkony, zadaszenia czy attyki od budynku. Łącznik termiczny ma również funkcję bezpiecznego połączenia balkonu z płytą stropową.

Jakie zalety i funkcje mają łączniki balkonowe isocorb

Połączenie balkonu z ścianą jest jednym z wymagających połączeń konstrukcyjnych w budynku. Nie dość, że łączniki balkonowe muszą przenieść sam ciężar płyty balkonowej oraz obciążenie użytkowe czy śnieg musi również zapewnić dobrą izolację termiczną, akustyczną a w budynkach wielorodzinnych również przeciwpożarową odporność.

Główne funkcje jakie mają łączniki termiczne balkonowe isocorb (izocorb)

Główną funkcją i rolą łączników termicznych balkonów jest bezpieczne i trwałe oddzielenie termiczne, akustyczne i przeciwpożarowe balkonów od budynku.

Łącznik termiczny isocorb jako materiał termoizolacyjny

Łącznik jest materiałem termoizolacyjnym. Funkcja izolacji termicznej jest oprócz bezpiecznego połączenia płyty balkonu ze stropem jego główną funkcją. Łącznik schoeck isocorb czy halfen znany jest u inżynierów budownictwa.

Jaka jest cena za łączniki termiczne isocorb

Łączniki termiczne isocorb wymagają zaprojektowania i podlegają indywidualnemu doborowi dla każdego budynku oddzielnie i od tego zależy ich cena.