Łącznik termiczny balkonowy isocorb (izocorb)

Łącznik termiczny balkonowy isocorb (izokorb) służy do bezpiecznego połączenia płyty balkonowej ze ścianą zewnętrzną budynku. Łącznik termiczny oddziela termicznie balkony, zadaszenia czy attyki od budynku. Łącznik termiczny ma również funkcję bezpiecznego połączenia balkonu z płytą stropową.

Jakie zalety i funkcje mają łączniki balkonowe isocorb

Połączenie balkonu z ścianą jest jednym z wymagających połączeń konstrukcyjnych w budynku. Nie dość, że łączniki balkonowe muszą przenieść sam ciężar płyty balkonowej oraz obciążenie użytkowe czy śnieg musi również zapewnić dobrą izolację termiczną, akustyczną a w budynkach wielorodzinnych również przeciwpożarową odporność.

Główne funkcje jakie mają łączniki termiczne balkonowe isocorb halfen (izocorb)

Główną funkcją i rolą jaką mają izokorby jest bezpieczne i trwałe oddzielenie termiczne, akustyczne i przeciwpożarowe balkonów od budynku.

Łącznik termiczny isocorb jako materiał termoizolacyjny

Łącznik balkonowy jest materiałem termoizolacyjnym stąd jego nazwa to łącznik termoizolacyjny. Funkcją izolacji termicznej gdy wykorzystywane są łączniki termoizolacyjne jest bezpieczne połączenie balkonu ze stropem.  Łącznik balkonowy isocorb odpowiada za takie bezpieczne połącznie i to jest jedna z jego kluczowych funkcji. Łącznik schoeck isocorb czy halfen znany jest u inżynierów budownictwa.

Jaka jest cena za łączniki termiczne izokorby

Halfen łączniki balkonowy isocorb wymagają zaprojektowania i podlegają indywidualnemu doborowi dla każdego budynku oddzielnie i od tego zależy ich cena.  Isokorb cena za metr powinna mieścić się w granicach pomiędzy 200, a 400 zł.