Płyty kanałowe sprężone

Jako producent stropów oferujemy wysokiej jakości płyty kanałowe sprężone. Strop kanałowy sprężony to m.in. rozwiązanie konstrukcyjne znacznie skracające czas prac budowlanych oraz minimalizujące koszty tych prac.

Proponujemy też inne nasze prefabrykaty m.in. płyty żerańskie, płyty filigran czy balkony prefabrykowane.

Płyty SPK to jeden z rodzajów stropów prefabrykowanych, czyli stropów zmontowanych z wytworzonych wcześniej gotowych elementów. Obecnie to jeden z popularniejszych stropów zarówno wśród inwestorów indywidualnych jak i deweloperów.

Popularność stropów sprężonych spowodowana jest m.in. ich dobrymi właściwościami nośnymi oraz jest szybkością i łatwością w montażu. Plyty kanałowe sprężone (określane także jako płyty HC) mają ponadto atrakcyjną cenę w przeliczeniu na 1 m2 stropu.

Płyty sprężone HC podstawowe informacje

Płyty HC to prefabrykowane, strunobetonowe elementy przeznaczone do budowy stropów. Znajdują zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, biurowych czy użyteczności publicznej. Ale ich właściwości sprawdzają się przede wszystkim w budynkach magazynowych, handlowo-usługowych czy przemysłowych, czyli tam, gdzie oczekiwane są spore przestrzenie bez żadnych ścian i przegród, tam gdzie płyty stropowe muszą mieć znaczne rozpiętości.

Wszystkie płyty kanałowe sprężone produkowane są w modułowej szerokości wynoszącej 120 cm, ale w przeciwieństwie do płyt żerańskich, dają możliwość cięcia zarówno wzdłużnego jak i ukośnego.

Płyty strunobetonowe mogą być stosowana również w miejscach, gdzie wymagane jest przeprowadzenie wszelkiego rodzaju instalacji przez strop. Konstrukcja płyty umożliwia wykonanie otworów i wycięć w już na etapie produkcji (otwory wykonuje się, by wykonać przejścia instalacyjne i na przewody wentylacyjne).

Płyty kanałowe sprężone cena, parametry techniczne, wskazówki montażu

Jakie zalety mają płyty kanałowe sprężone?

Poniżej przedstawiamy kilka z kluczowych zalet stropu kanałowego-sprężonego.

Producent stropów i schodów prefabrykowanych Budmater

Brak prac mokrych

W przypadku stropów wykonanych z prefabrykowanych płyt kanałowych sprężonych zasadniczo nie ma konieczności wykonywania elementów monolitycznych na budowie czyli tak zwanych prac mokrych. Prace takie konieczne są jedynie w miejscach gdzie, ze względów technicznych, musi pozostać płyta monolityczna np. w miejscach łączenia płyty kanałowej ze schodami lub balkonami.

Montaż stropu bez podpór montażowych

Stropy kanałowe sprężone montowane są bez konieczności stosowania podpór montażowych. Brak stemplowania i szalowania stropu korzystnie wpływa na koszt całej inwestycji i czas jej realizacji. Bez podpór montażowych można rozpoczynać prace wykończeniowe na niższych kondygnacjach niemal natychmiast po położeniu płyt stropowych.

Płyta kanałowa sprężona specyfikacja techniczna, wymiary, parametry. Schemat

Rozpiętość stropu

Stropy kanałowe sprężone przy stosunkowo niewielkiej wysokości konstrukcyjnej mają duże nośności i rozpiętości przekraczające 14 m. Możliwa jest również produkcja płyt, których rozpiętość przekracza nawet 20 m, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w przypadku realizacji dużych inwestycji przemysłowych.

Bez klawiszowania stropu

Przy prawidłowym montażu płyt stropowych sprężonych nie występuje efekt klawiszowania, czyli pęknięć i zarysowań stropu. Boczne krawędzie płyty sprężonej zaprojektowane zostały właśnie w taki sposób, by zabezpieczyć strop przed niekorzystnymi zmianami mogącymi powstać w trakcie użytkowania. Zalecamy zastosowanie podkładki neoprenowe pod płyty kanałowe.

Płyta kanałowa sprężona specyfikacja techniczna, wymiary, parametry. Schemat

Wysokość stropu

Elastyczna wysokość konstrukcyjna stropu dobierana na podstawie rozpiętości oraz zadanych obciążeń od 20 do 50 cm. W szczególnych przypadkach mamy możliwość wyprodukowania stropu o grubości tylko 15 cm.

Najwyższej klasy materiały

Wysokiej jakości materiały stosowane podczas produkcji płyt sprężonych nadają im ich charakterystyczne właściwości m.in. możliwość przenoszenia dużych obciążeń, osiąganie znacznych rozpiętości, wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych czy lepszą dźwiękoizolacyjność. Płyty kanałowe SPK wykonane są z betonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojenie stanowią stalowe, siedmiosplotowe struny u dołu płyty, naciągnięte w procesie produkcji.

BUDMATER. Dokumentacja projektowa stropu

Dokumentacja projektowa

Oferta na strop kanałowy sprężony jest przygotowywana indywidualnie do każdego zapytania, na podstawie przesłanej dokumentacji i wymogów danej inwestycji. W ofercie zawarty jest koszt płyt wraz z transportem. Zapewniamy również pełną dokumentację projektową stropu.

Zapraszamy do przesłania zapytania wraz z dokumentacją projektową – to pozwoli nam w kilka dni przedstawić bezpłatną ofertę na strop zawierającą mi.in. cenę płyt kanałowych sprężonych i koszt dostawy na budowę.

Płyty kanałowe sprężone cena, parametry techniczne, wskazówki montażu

Płyta kanałowa sprężona i jej parametry techniczne

Płyta kanałowa sprężona to płyta stropowa wykonana z betonu klasy C40/50 lub C50/60 zbrojone. Zbrojenie sprężające dobierane jest do potrzeb danej inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej. Struny mogą być układane w jednym lub dwóch rzędach, w zależności od rodzaju płyty, wymagań odporności ogniowej i warunków środowiska (klasy ekspozycji).

Boczne powierzchnie płyt uformowane są w postaci podłużnych wrębów mających na celu zapewnić właściwą współpracę sąsiadującym płytom w przenoszeniu obciążeń i zapobiec klawiszowaniu w trakcie użytkowania stropu.

W zależności od rodzaju, płyty sprężone, mają kilka kanałów. Mogą mieć od czterech do siedmiu podłużnych kanałów. Kanały te są podłużnymi pustkami, ciągnącymi się przez całą rozpiętość płyty, które służą zmniejszeniu jej ciężaru. Kanały rozmieszczone są równomiernie na całej szerokości prefabrykatu. Geometria całej płyty znajduje się zwykle w projekcie.

Płyty kanałowe stropowe produkowane są w modułowej szerokości wynoszącej 120 cm, ale mają możliwość cięcia zarówno wzdłużnego jak i ukośnego. Co najważniejsze, przez to, że płyty sprężone można kształtować mamy więcej możliwości dopasowania ich do właściwości budynku. Pozwala to w dużej mierze na pewną swobodę projektową. Płyty sprężone są z tego względu dość chętnie wybierane do budowy domów jednorodzinnych.

W przeciwieństwie do płyt kanałowych Żerańskich, które produkowane są zasadniczo w jednej wysokości, plyty HC sprężone produkowane są w kilku standardowych wysokościach: 20, 26, 32, 40 i 50 cm. Wysokość konstrukcyjna stropu wynika ze specyfikacji projektu, wymagań konstrukcyjnych budynku, oczekiwanej nośności stropu, jego rozpiętości. Stropy dobierane są na podstawie dostarczonej przez inwestora dokumentacji projektowej.

W budownictwie mieszkaniowym czy w budynkach biurowych i użyteczności publicznej najczęściej wykorzystywana jest płyta kanałowa sprężona o wysokości 20 lub 26 cm i rozpiętości maksymalnej do 13 m. Płyta stropowa sprężona o rozpiętościach powyżej 13 m produkowana jest już w grubościach 32, 40 cm i więcej. Przy maksymalnych rozpiętościach stropu kanałowego (ok. 20 m) płyta sprężona kanałowa musi już mieć grubość 50 cm.

Płyty SPK zapewniają dość dobry komfort akustyczny. Montaż płyt kanałowych sprężonych to spora redukcja kosztów, ponieważ montowane są w kilka godzin poprzez montaż dźwigiem. Płyty nie wymagają dodatkowej obróbki, jedynie zaszpachlowania złączeń pomiędzy płytami.

Z jakich elementów składa się strop z płyt kanałowych sprężonych

Poniżej przedstawiamy potrzebne lub przydatne elementy do wykonania stropu

Płyty kanałowe sprężone

Płyty sprężone

Ilość i rodzaj płyt kanałowych sprężonych oraz ich parametry techniczne dobierane są optymalnie do każdej inwestycji budowlanej przez zespół doświadczonych inżynierów na podstawie przesłanej dokumentacji projektowej.

Stropy prefabrykowane. Zbrojenie wieńca

Zbrojenie wieńca

Zbrojenie i betonowanie wieńca i styków płyt inwestor wykonuje we własnym zakresie zgodnie z projektem wykonawczym.

Stropy prefabrykowane. Montaż płyt kanałowych sprężonych

Płyty kanałowe HC i ich instrukcja montażu

Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję jak zamontować strop z płyt kanałowych sprężonych oraz podstawowe zasady montażu.

Montaż płyt kanałowych sprężonych przy użyciu trawersu

Transport płyty SPK

Należy zapewnić możliwość wjazdu na teren budowy samochodu o długości 16 m i ciężarze 40 ton. Do rozładunku wymagany jest żuraw montażowy (dźwig z trawersem). Płyty na czas transportu należy odpowiednio zabezpieczyć pasami przed zsunięciem się z platformy transportowej.

Powinny być ułożone na odpowiednich podkładkach dystansowych. Aby uniknąć składowania płyt kanałowych sprężonych na terenie budowy, mogą być one dostarczane w odpowiedniej kolejności, zgodnie ze schematem montażowym.

Przenoszenie płyt kanałowych sprężonych

Płyty strunobetonowe mogą być przenoszone tylko za pomocą trawersu wyposażonego w specjalne uchwyty szczękowe, płyty powinny być zabezpieczone od spodu łańcuchami zabezpieczającymi. Płyty mogą być przenoszone tylko pozycji poziomej. Płyty sprężone cięte wzdłuż lub płyty sprężone z wycięciami mogą być transportowane na pasach lub przy użyciu łańcuchów z hakami. Tu należy pamiętać, że nie wolno używać zawiesi przy kącie przekraczającym 60°, grozi to uszkodzeniem przenoszonego elementu.

Składowanie płyt kanałowych na placu budowy

Składowanie płyt kanałowych sprężonych

Płyty kanałowe SPK  powinny być składowane w stosach, na wyrównanym i utwardzonym podłożu, z zastosowaniem 2 drewnianych podkładek, umieszczanych 30-50 cm od końca płyt, prostopadle do ich długości. W jednym stosie należy składować płyty o tej samej długości i tych samych parametrach wytrzymałościowych a wysokość stosu nie może przekraczać 2 m.

Płyty kanałowe cięte wzdłużnie oraz płyty z wycięciami powinny być ułożone na górze stosu.

Montaż płyt kanałowych sprężonych

Do montażu płyt sprężonych niezbędny jest dźwig z trawersem. Za pomocą trawersu układa się płyty na przygotowanych murach (na neoprenowych podkładkach lub warstwie zaprawy). Dopuszcza się bezpośrednie opieranie płyt, bez warstwy zaprawy i podkładek, na belkach stalowych lub innych, o gładkiej, równej powierzchni. Po dokładnym ułożeniu płyt w szczelinach między płytami układa się zbrojenie i zalewa się spoiny mieszanką betonową tak, aby płyty pracowały razem.

Przed betonowaniem płyty należy obficie zwilżyć wodą, aby nie chłonęły wody z mieszanki zarobowej. Płyta HC jest także wyposażona w zaślepki do poszczególnych kanałów. Zaślepki zabezpieczają mieszankę betonową przed przedostawaniem się do środka podczas wykonywania wieńców.

Płyty kanałowe sprężone

Płyty kanałowe są nowoczesnym rozwiązaniem stropów prefabrykowanych. Pozwalają one na budowę wielu rodzajów budynków, od domów jednorodzinnych, po budynki użyteczności publicznej. Dzięki swoim właściwościom, pozwalającym na dowolność w kształtowaniu, można swobodnie dopasować je do danego budynku.

Atrakcyjna cena płyt kanałowych sprężonych również ma wpływ na ich popularność wśród inwestorów.

Płyty kanałowe sprężone cena, parametry techniczne, wskazówki montażu

Poznaj nasze pozostałe produkty

Płyty kanałowe sprężone znajdują coraz szersze zastosowanie w budownictwie przemysłowym. W przypadku wielkich inwestycji deweloperskich czy przy budowie wszelkiego rodzaju budynków wielkopowierzchniowych coraz częściej sięga się po proste w montażu i szybkie rozwiązania wykorzystujące prefabrykowane elementy konstrukcyjne budynków.

Dźwigary dachowe

Dźwigary dachowe strunobetonowe. Szkic

Dźwigary dachowe strunobetonowe w nowoczesnym budownictwie przemysłowym to sprawdzone, szybsze i tańsze rozwiązanie niż dachowe konstrukcje ze stali.

Płatwie dachowe sprężone

Dźwigary dachowe strunobetonowe. Szkic

Płatwie dachowe strunobetonowe w nowoczesnym budownictwie wykorzystywane są jako elementy konstrukcyjne dachów o dużych rozpiętościach.

Słupy prefabrykowane

Słupy prefabrykowane. SZKIC

Słupy prefabrykowane w budownictwie przemysłowym – idealne do szybkiej budowy szkieletowych konstrukcji budynków.

Stoposłupy prefabrykowane

Stoposłupy prefabrykowane. SZKIC

Stoposłupy prefabrykowane – połączenie prefabrykowanych słupów z fundamentami w jeden, gotowy do montażu moduł konstrukcji budynku.

Schody prefabrykowane

Schody prefabrykowane betonowe. Szkic

Schody prefabrykowane zabiegowe i zwykłe, ze spocznikiem lub bez, to wygodna alternatywa dla schodów monolitycznych.

Domy prefabrykowane

Domy prefabrykowane betonowe. SzkicDom z prefabrykowanych betonowych modułów to sposób na spełnienie marzeń szybciej i taniej niż w tradycyjnym budownictwie.

Balkony prefabrykowane

Balkony prefabrykowane żelbetowe. Szkic

Balkony prefabrykowane sprawdzają się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych.

Stropy gęstożebrowe

Stropy gęstożebrowe. Szkic

Strop gęstożebrowy składający się z belek stropowych i pustaków jest jednym z najczęściej wykonywanych rodzajów stropów w budownictwie jednorodzinnym.

Strop Filigran

Stropy płytowe. Filigran. SzkicWśród popularnych systemów stropowych największym zainteresowaniem cieszy się strop Filigran.

Stropy Żerańskie

Stropy z płyt kanałowych. SZKIC

Wśród kanałowych płyt stropowych, uwagę inwestorów zarówno indywidualnych jak i deweloperów przyciąga niezmiennie się strop z płyt Żerańskich.