Stoposłupy prefabrykowane – stopy betonowe

Stoposłupy prefabrykowane lub stopy betonowe powstają przez stałe połączenie w jednym elemencie konstrukcyjnym słupa prefabrykowanego ze stopą fundamentową już na etapie prefabrykacji. To rozwiązanie, które eliminuje wszystkie ewentualne problemy techniczne powstające przy montażu osobno wykonanych prefabrykowanych słupów i stóp fundamentowych np. wylewanych na budowie.

Stoposłupy prefabrykowane charakteryzują się parametrami technicznymi niemal identycznymi jak słupy prefabrykowane produkowane bez fundamentowej stopy. Sprawdzają się idealnie przy budowie obiektów wielkopowierzchniowych. Wykorzystane z dźwigarami o dużych rozpiętościach mogą służyć jako podpora stropów w budynkach, których funkcje użytkowe determinują brak wewnętrznych podziałów takich jak np. hale magazynowe, produkcyjne czy obiekty handlowe. Stoposłupy są też coraz częściej wykorzystywane przy budowie nowoczesnych budynków dla rolnictwa.

Wiele gospodarstw rolnych przeszło albo właśnie przechodzi proces modernizacji i automatyzacji swoich placówek, stąd w dedykowane dla rolnictwa rozwiązania: prefabrykowane szamba, ruszta dla bydła, silosy na kiszonkę, chlewnie czy ściany oporowe.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą! Oprócz prefabrykatów dedykowanych dla budownictwa wielkopowierzchniowego takich jak m.in. płatwie czy dźwigary dachowe, słupy i stoposłupy oferujemy również szeroką gamę stropów różnych rodzajów, schodów prefabrykowanych, balkonów a nawet prefabrykowanych domów.

Stoposłupy prefabrykowane charakterystyka

W zależności od rodzaju obiektu, jego wielkości i przeznaczenia produkowane są stoposłupy prefabrykowane jednokondygnacyjne i wielokondygnacyjne (nawet do trzech pięter). Mogą to być stoposłupy o przekroju okrągłym, prostym lub prostokątnym, ze wspornikami służącymi do podparcia innych elementów konstrukcji lub bez dodatkowych wsporników. Jedynym ograniczeniem przy projektowaniu i produkcji stoposłupów są możliwości transportowe. Aby produkcja stoposłupów była atrakcyjna dla inwestora wielkość stopy fundamentowej nie może przekraczać wymiarów 2,5 m x 3,5 m a łączna długość elementu 14 m.

stopy betonowe

Tak jak w przypadku prostych słupów prefabrykowanych stoposłupy mogą być wyprodukowane z całą gamą dodatkowych akcesoriów: uchwytów montażowych, stalowych marek, tulei, systemowych łączników czy akcesoriów indywidualnych dopasowanych do konkretnego projektu. W stopie fundamentowej wykonuje się również otwory zalewowe do wykonania podlewki.

Wykorzystanie stoposłupów jeszcze bardziej skraca czas potrzebny na wykonanie konstrukcji szkieletowej budynku. Nie wymagane też są podpory montażowe a jedynie dźwig o odpowiedniej nośności (ze względu na ograniczenie kosztów transportu najczęściej wykonuje się stoposłupy, których waga nie przekracza 25 ton). Stoposłupy mogą za to wymagać wykonania głębszych i większych wykopów.

Stoposłupy prefabrykowane przykładowe rozwiązania

Stoposłupy prefabrykowane. Stoposłup o przekroju prostokątnym

Ilustracja 1. Przykładowe stoposłupy prefabrykowane o przekroju prostokątnym z dodatkowymi wspornikami na belki stropowe czy dźwigary.

Stoposłupy prefabrykowane. Stoposłup o przekroju prostokątnym ze wspornikami

Ilustracja 2. Przykładowe stoposłupy prefabrykowane o przekroju prostokątnym z dodatkowymi wspornikami na belki stropowe czy dźwigary.

Stoposłupy prefabrykowane. Stoposłup o przekroju okrągłym

Ilustracja 3. Przykładowe stoposłupy prefabrykowane o przekroju okrągłym.