Stropy Miro

Stropy MiRo to strop gęstożebrowy zespolony o rozpiętości od 2,1 m do 9,1 m (zmiana długości co 10 cm) projektowany jest na obciążenia charakterystyczne (bez ciężaru własnego) 1,5 ; 2,0 ; 3.0 ; 5,0 kN/m2.  Grubość konstrukcji stropu od 20 cm do 45 cm; masa 1 m2 od 270 kg do 552 kg. Na podstawie indywidualnych projektów można wykonać stropy gęstożebrowe MiRo o rozpiętości do 11,0 m. Mogą być również projektowane stropy na obciążenia użytkowe 10-15 kN/m2. Wówczas projekt konstrukcyjny stropu gęstożebrowego wymaga weryfikacji przez producenta.

Jakie składowe mają stropy Miro

Belki kratownicowe

Stopka o wymiarach (cm) szerokość 12, wysokość 4 z betonu B30, pręty główne i dodatkowe ze stali B 500 SP (EPSTAL), RB500W, BSt500S, pręty krzyżulców ze stali St3S-b-500 lub StSY-b-500.

Pustaki stropowe Miro

Piaskowo-żwirowe (do stropów współnośnych) oraz z betonu kruszywowego LC 15, piaskowo-keramzytowe, piaskowo-żużlowe. Beton uzupełniający (nadbeton) B20 i B25. Minimalna głębokość oparcia belek na podporach 8 cm (stropy o rozpiętości do 6,0m) 11- 15cm (stropy o większej rozpiętości).

Cechy szczególne

Pustaki stropowe MiRo-współnośne (nadbeton plus górna ścianka pustaka) wraz ze środkowym ukształtowaniem ścianek pionowych i skośnych, odzwierciedlają siły statyczne jakie przenoszą się na belki stropowe są to pustaki MIRO – 1 C,D,H i 2 A,B,C.E,G służą do konstruowania typowych stropów oraz płyt wspornikowych (np. balkonów, podestów itp.).

Jakie zalety mają stropy Miro

Stropy gęstożebrowe Miro są zdecydowanie lżejsze od innych stropów betonowych (wylewanych na budowie czy też z płyt prefabrykowanych):

 • konstrukcja pustaków MIRO z wewnętrznym ożebrowaniem pracującym statycznie na ściskanie betonu – podstawowa cecha betonu
 • walory te generują niższe koszty budowy
 • wytrzymałość na obciążenia użytkowe od 10 kN/m²
 • bezpieczeństwo w czasie budowy i użytkowaniu
 • łatwy transport i składowanie na placu budowy
 • szybki i łatwy ręczny montaż
 • uniwersalność – łatwo dotrzeć do pomieszczeń o nieregularnych kształtach
 • możliwość wykonywania balkonów (wsporników) stosując różne wysokości pustaków w strefie przywspornikowej
 • dogodny, swobodny, bezpieczny montaż zbrojenia wspornika
 • możliwość wykonywania podciągów ukrytych szczególnie nad wykuszem o przy schodach
 • wykonywanie tzw. wymian przy kominach lub innych otworach technologicznych w stropie wykorzystując belki ze zbrojeniem odgiętym równoważnym (na końcach belek – z wąsami)
 • możliwość wykonywania stropodachów i dachów zielonych stosując różnej wysokości pustaki aby w nadbetonie uzyskać żądany spadek 3-6% o równej powierzchni pod kolejne warstwy wykończeniowe stropu
 • wymiana stropów przy kapitalnych remontach budynków (szczególnie zabytkowych) np. Kraminice w Sochaczewie

Izolacja akustyczna

Strop MIRO spełnia wymagania izolacyjności akustycznej zgodnie z normą EN 15037-1:2008

Odporność ogniowa

Strop MIRO spełnia wymagania odporności ogniowej zgodnie z normą EN 1365-2. Zwiększoną odporność ogniową do klasy REI60 można uzyskać poprzez nałożenie tynku na dolną powierzchnie stropu (min. 10 mm)

Izolacyjność cieplna

Opór cieplny stropu MIRO bez warstw wykończeniowych określony jest oporem cieplnym wynosi 0,37 m² K/W

Parametry techniczne stropu Miro

Jakie parametry techniczne mają stropy MIRO

Rodzaj stropu Osiowy rozstaw
belek
Wysokość konstrukcji
stropu
Długość belek Wysokość pustaków Długość pustaków Grubość nadbetonu Zużycie betonu na 1 m² Zużycie Masa
1m² stropu
cm cm cm cm cm cm cm W
stopce belki
B 30
W
pustakach
B 15m³
Wylewany
na budowie
B 25
Pustak szt/m² Belka m/m² kg
Miro-1/60 60 C = 24
D = 34
2,1 ÷ 7,2
2,1 ÷ 8,6
21,0
30,0
24
24
3,0
4,0
0,008
0,008
0,0567
0,0870
0,0645
0,0920
6,7
7,8
1,67
1,67
289
370
Miro-2/45 45 D = 24
B = 34
C = 45
2,1 ÷ 7,8
2,1 ÷ 9,2
7,5 ÷ 11,0
21,0
30,0
41,0
24
24
20
3,0
4,0
4,0
0,0107
0,0107
0,0107
0,0795
0,0825
0,1155
0,092
0,094
0,148
9,0
9,0
10,8
2,22
2,22
2,22
345
386
552

Parametry techniczne stropów MIRO – system uzupełniający konstrukcje specjalne

Rodzaj stropu Osiowy rozstaw
belek
Wysokość konstrukcji
stropu
Długość belek Wysokość pustaków Długość pustaków Grubość nadbetonu Zużycie betonu na 1 m² Zużycie Masa
1m² stropu
cm cm cm cm cm cm cm W
stopce belki
B 30
W
pustakach
B 15m³
Wylewany
na budowie
B 25
Pustak szt/m² Belka m/m² kg
MIRO-1/60 60 K = 20
A = 22
B = 24
H = 39
2,1 ÷ 4,8
2,1 ÷ 5,4
2,4 ÷ 6,8
2,4 ÷ 8,4
17,0
19,0
20,0
35,0
24
24
24
20
3,0
3,0
4,0
4,0
0,008
0,008
0,008
0,008
0,042
0,045
0,052
0,088
0,060
0,057
0,077
0,088
6,7
6,7
6,7
6,7
1,67
1,67
1,67
1,67
233
256
386
350
MIRO-2/45 45 F = 20
E = 26
A = 30
G = 39
2,1 ÷ 6,8
6,0 ÷ 8,0
6,0 ÷ 8,2
6,0 ÷ 9,5
17,0
23,0
26,0
35,0
24
24
24
20
3,0
3,0
4,0
4,0
0,0107
0,0107
0,0107
0,0107
0,0612
0,079
0,081
0,099
0,073
0,081
0,092
0,121
9,0
9,0
9,0
10,8
2,22
2,22
2,22
2,22
305
380
353
469

Cena stropu Miro

Cena stropu Miro zależna jest od wielu czynników i parametrów. Na cenę końcową również wpływać będzie wielkość zamówienia oraz koszt dostawy. Zapraszamy do przesyłania zapytań poniżej lub na zakładce Wyślij zapytanie w celu otrzymania dokładnej wyceny.

Stropy, schody, balkony i szyby windowe prefabrykowane

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kluczowymi produktami. Poniżej znajdziecie Państwo stropy WPS, Teriva, płyty filigran, płyty kanałowe sprężone, płyty Żerańskie, balkony, schody i szyby windowe prefabrykowane

Strop WPS najbardziej nadaje się do wymiany stropów w starych domach i przedwojennych kamienicach

strop WPS cena

Strop Filigran najłatwiej zastępuje strop monolityczny upraszczając i przyśpieszając czas pracy

płyta filigran cena

Strop Teriva jest najpopularniejszym i najbardziej znanym ze stropów prefabrykowanych

strop teriva cena

Balkony prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

balkon prefabrykowany

Schody prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w szeregowcach, osiedlach domków jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych

Schody prefabrykowane cena

Szyby windowe prefabrykowane najlepiej sprawdzą się w budynkach wielorodzinnych mocno przyśpieszając prace

szyby windowe prefabrykowane

Płyty kanałowe Żerańskie  przyspieszają prace również w budynkach jednorodzinnych, szeregowcach i wielorodzinnych

płyty żerańskie cena

Płyty kanałowe sprężone najlepiej nadają się na duże rozpiętości dla podobnych pomieszczeń, bardzo przyśpieszają prace

płyty kanałowe sprężone cena

Płyty korytkowe to znane rozwiązanie i przydadzą się do przykrycia strop betonowy na garażem lub nad gospodarczym

płyty korytkowe cena