Podciąg sprężony

Podciąg sprężony

Podciąg sprężony PPR jest najnowszym uzupełnieniem systemu stropowego RECTOR. Jest elementem prefabrykowanym, który jako gotowy element przyjeżdża na budowę wraz z podstawowymi elementami systemu.

Prefabrykowany podciąg sprężony zalety

 • mniejsze zużycie stali - podczas montażu stropu
 • mniejsza wysokość podciągu - wystaje jedynie 7cm poniżej stropu
 • szybki montaż - eleiminacja szalunków
 • brak spękań - i rysowania się podciągu
 • wygodny montaż - niewielka waga prefabrykatu
 • systemowe rozwiązanie - pasuje do systemu stropowego
 • precyzja wykonania - duża estetyka podciągu
 • maksymalna szerokość otworu - 486 cm

Składowanie i transport podciągu sprężonego

 • kratownica stalowa w trakcie transportu, składowania oraz montażu musi znajdować się w górnej części podciągu
 • składowanie z zastosowaniem przekłdaek w odległości 50cm od krawędzi podciągu
 • przekłdaki układać w linii pionowej względem siebie i w osi węzłów kratownicy

Wytyczne montażowe podciągu sprężonego

 • minimalne oparcie podciągów sprężonych na murze - 7cm
 • minimalne oparcie podciągów sprężonych na żelbecie - 3cm
 • minimalne oparcie podciągów sprężonych na stali - 3cm
 • minimalne oparcie podciągów sprężonych na podciągu - 2cm
 • podciągi mależy układać ma zaprawie cementowej klasy 0,3 MPa
 • podporowanie podciągu: 2 szt w 2/5 i 3/5 rozpiętości
 • w fazie montażowej, podciąg podparty do czasu uzyskania przez strop odpowiedniej wytrzymałości
 • przy szerokości muru 24cm stosować 2 podciągi sprężone PPR 115x71

Aktywne filtry: