Pustak Szalunkowy

Pustak szalunkowy

Betonowe pustaki szalunkowe przeznaczone są do budowania ścian fundamentowych i piwnicznych. Zgodnie z nazwą tworzą one tzw. szalunek tracony - wewnątrz układa się zbrojenie zgodnie z dokumentacją techniczną budynku, a następnie zalewa betonem. Jak sama nazwa wskazuje, stanowią szalunek tracony, który pozwala wznosić ściany o specyfice ściany monolitycznej jadnak bez konieczności używania do tego celu kłopotliwego deskowania. Pustaki szalunkowe układane są warstwowo na zakładkę bez użycia zaprawy. Wykorzystanie pustaków znakomicie ułatwia wykonanie ścian i jest znacznie mniej pracochłonne i kosztowne w porównaniu do tradycyjnie wykonywanych szalunków drewnianych.

Pustaki szalunkowe, nazwane również pustakami zalewowymi albo zasypowymi produkowane są z betonu klasy C20/25. Ścianki pustaków szalunkowych są o grubości około 3-4 cm. Wnętrze ścian jest puste i w to puste miejsce póxniej zalewamy betonem. Pustaki zalewowe pełnią funkcję szalunków traconych.

Murowanie pustaków szalunkowych

Murowanie pustaków szalunkowych wykonuje się na kilka sposobów. Generalnie niezależnie od poniższego sposobu murowanie ścian z pustaków szalunkowych składa się z dwóch etapów: ułożenie pustaków szalunkowych na sucho do wysokości 3-4 warstw (ok. 1 m wysokości), wypełnienie mieszanką betonową i jej zagęszczenie. Jeżeli ściana ma być wyższa niż 1 m, wówczas ponownie układa się pustaki i zalewa betonem, gdy poprzednio zalana warstwa osiągnęła już konsystencję gęstoplastyczną.

 • Jednym ze sposobów jest wznoszenie ścian bez użycia jakiejkolwiek zaprawy. Zaprawę stosujemy tu jedynie do ułożenia pierwszej warstwy. W tej metodzie mamy ograniczenie zalania betonem i sugeruje się by jednorazowo nie zalewać więcej niż 3-4 warstwy pustaków. 
 • inną metodą jest wznoszeniu przy użyciu zaprawy i tutaj możemy jednocześnie zabetonować 4-5 warstw. W każdym ze sposobów należy zabezpieczyć przemieszczanie się pustaków przy betonowaniu poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie
 • ostatnią i do tego bardzo szybką i wydajną metodą jest układanie przy użyciu pianki montażowej. Piankę taką kupujemy w dowolnym miejscu. Ma być na niej napisane, że jest to pianka niskoprężna montażowa. Jest to bardzo szybki sposób murowania, a do tego czysty.

Zastosowanie pustaków szalunkowych

Pustaki szalunkowe mają szerokie zastosowanie w budownictwie. Wykorzystuje się je przy budowie wielu elementów budowlanych. Pustaki zalewowe (można wykorzystać do wznoszenia następujących elementów konstrukcji:

 • ścian fundamentowych,
 • ścian nośnych przyziemia
 • ścian nośnych piwnic,
 • ścian nośnych budynków mieszkalnych
 • ścian nośnych budynków gospodarczych
 • słupów
 • filarków
 • ścian oporowych
 • płotów

Pakowanie

Pustaki szalunkowe przyjeżdżają na budowę na paletach (najczęściej zwrotnych). Wielu producentów produkuje je w taki sposób, by na paletach znajdowały się również pustaki połówkowe, które umożliwiają uzyskanie różnych długości budowanych ścian bez konieczności cięcia pustaków. Bardzo często (chociaż nie wszyscy) umieszczają również na palecie pustaki szalunkowe narożne do ładnego zakończenia narożników ścian


Właściwości

Jako produkty przeznaczone do wznoszenia elementów nośnych konstrukcji pustaki zalewowe muszą mieć dużą wytrzymałość na ściskanie. Wynosi ona zwykle 3,5-5 N/mm2. Pustaki są wykonywane z mieszanki betonowej, która zostaje poddana wibroprasowaniu. Dzięki temu kruszywo wewnątrz niej rozkłada się równomiernie, struktura materiału jest jednorodna i gotowy produkt uzyskuje dużą nośność. Do wypełniania muru stosuje się mieszankę klasy co najmniej C12/15. Pustaki szalunkowe są mrozoodporne i odporne na działanie wody. W ścianie fundamentowej lub piwnicznej trzeba pokryć je warstwą hydroizolacji. Gotowy mur z pustaków, które mają gładką powierzchnię, można pokryć tylko warstwą szpachli i pomalować. Pustaki szalunkowe o bardziej chropowatym licu zaleca się otynkować.

Używając pustaków szalunkowych, można szybciej i łatwiej zbudować ściany fundamentowe. Są one znacznie lżejsze od bloczków betonowych, więc lubią je ekipy budowlane.

 

Brzegi pustaków są tak wyprofilowane, że tworzą zamki szczelnie łączące poszczególne elementy. Pustaki szalunkowe mają wyprofilowane otwory i zagłębienia, w których można ułożyć pręty zbrojeniowe. Otwory służą też jako uchwyty do ich przenoszenia. Ponadto w trakcie wypełniania muru mieszanką betonową jej nadmiar może przelewać się przez nie do sąsiednich przestrzeni.

Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych: murowanie na sucho
Ściany fundamentowe z pustaków szalunkowych wznosi się bez użycia zaprawy. Jedynie gdy wierzch ław fundamentowych jest nierówny, pierwsza warstwa pustaków powinna być ułożona na wyrównującej warstwie cementowej zaprawy murarskiej. Pustaki ustawia się tak, żeby zachować odpowiednie przesunięcia spoin pionowych. Ścianę muruje się na wysokość 1 m i wtedy należy ją zalać betonem. Na tym etapie należy przerwać prace, żeby beton związał - osiągnął konsystencję gęsto plastyczną. Dopiero wtedy można układać kolejne warstwy. Zwykle gdy jeden fragment murów wiąże, ustawia się przeciwległe ściany.

Wypełnianie betonem
Jakość betonu i sposob wypełnienia muru decyduje o jakości fundamentu. Beton powinien mieć klasę nie mniejszą niż C12/15 i odpowiednią konsystencję. Nie może być zbyt suchy, bo by nie osiągnął odpowiednich parametrów. Nie może też być za wilgotny, bo by wyciekł na łączeniach pustaków. Pustaki trzeba dokładnie wypełniać, szczególnie w narożach ścian. Dobrze jest beton zagęścić ręcznie lub z użyciem wibratora wężowego.

Rozmiary pustaków szalunkowych: (szerokość x wysokość x długość)

 • 15 x 20 x 50 cm 
 • 20 x 20 x 50 cm 
 • 24 x 20 x 50 cm
 • 25 x 20 x 50 cm
 • 30 x 20 x 50 cm 
 • 35 x 20 x 50 cm 
 • 35 x 20 x 50 cm
 • 36,5 x 20 x 50 cm

 

ZBROJENIE
W zależności od wysokości i przewidywanych obciążeń ścian fundamentowych i piwnicznych wykonanych z pustaków szalunkowych, należy wykonać odpowiednie zbrojenia. Ściany z pustaków szalunkowych możemy zbroić w spoinach poziomych, układając zbrojenie na specjalnie wyprofilowanych ściankach poprzecznych pustaka oraz wykorzystując pionowe kanały zbroić słupki i rdzenie w narożnikach. Na ostatniej warstwie pustaków zaleca się poziome ułożenie dwóch prętów zbrojeniowych o średnicy 12 mm, które po zabetonowaniu utworzą wieniec ścienny.

 

 

Aktywne filtry:

-